Wsparcie na ten cel, w sumie ponad 5,6 mln zł, właśnie przyznane zostało dziewięciu przedsiębiorcom w ramach konkursu prowadzonego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

- Dzięki temu dofinansowaniu utworzone, doposażone czy rozbudowane zostaną żłobki w Niemodlinie, Kluczborku, Zębowicach, Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Polskiej Cerekwi czy Kadłubie Wolnym – wylicza dyrektor OCRG Roland Wrzeciono, które ogłosiło nabór w listopadzie ub.r. To już drugi konkurs na tzw. infrastrukturę usług społecznych, czyli na tworzenie żłobków i klubów dziecięcych lub alternatywnych form opieki dziennej dla dzieci do lat 6.

Firmy złożyły w tym naborze 15 wniosków. Do dofinansowania przyjęto dziewięć z nich. Większość z tych projektów zakłada budowę albo rozbudowę, remont, dostosowanie i doposażenie już istniejących budynków przeznaczonych na żłobki. W ramach jednego, prócz żłobka dla 16 maluchów, ma też powstać miejsce, które będzie opiekować się dziećmi w wieku od 3 do 6 lat w formie „opieki na godziny” świadczonej głównie popołudniami (w godz. od 15 do 18).

Całkowita wartość wszystkich 9 zakwalifikowanych do dofinansowania projektów wyniesie ponad 14 mln zł, a samo dofinansowanie ponad 5,6 mln zł.

Koszt najdroższej z inwestycji wyliczono na prawie 4,4 mln zł (projekt zakłada uruchomienie żłobka), a najtańszej – 160 tys. zł (doposażenie żłobka). Najwyższe przyznane dofinansowanie to blisko 800 tys. zł, najniższe – 112 tys. zł.

Nabór dotyczący tworzenia żłobków czy klubów dziecięcych jest jednym z tych, które wprost wpisują się w program „Opolskie dla Rodziny”. Inwestycje te mają nie tylko umożliwić tworzenie miejsc opieki dla najmłodszych mieszkańców regionu, ale też służyć godzeniu życia zawodowego i prywatnego ich rodzicom.