W fabryce pracę będzie mogło znaleźć 350 osób. Spółka skorzysta z ulg wynikających z włączenia terenu pod tę inwestycję do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rząd w końcu podjął decyzję o rozszerzeniu terenów stref ekonomicznych. Na terenie województwa opolskiego włączono tereny w Otmuchowie, Prudniku i Oleśnie.

Jedną z realizowanych inwestycji na terenie województwa opolskiego będzie projekt firmy Viaregia sp. z o.o. w gminie Otmuchów. Budowa najnowocześniejszej w Europie fabryki papieru to inwestycja o wartości 439 mln zł. W fabryce pracę będzie mogło znaleźć 350 osób. Na decyzję o włączeniu terenów po byłej cukrowni do strefy ekonomicznej spółka i samorząd czekały pól roku.

Przewidywane łączne nakłady inwestycyjne związane z poszerzeniem terenów inwestycyjnych na terenie województwa mogą osiągnąć w ocenie Ministerstwa Rozwoju 1,1 mld zł, a liczba planowanych miejsc pracy wyniesie od 5000 do 7500.

Resort szacuje, że w całym kraju wyniku zmian granic Specjalnych Stref Ekonomicznych, które weszły w życie z końcem 2016 roku, łączna wartość inwestycji realizowanych w SSE zwiększy się w następnych latach o ponad 16 mld zł. Dzięki temu, w perspektywie kilku najbliższych lat, liczba miejsc pracy może zwiększyć się od 85 000 do 120 000.

- Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych wpłyną korzystnie na rozkwit wszystkich dziedzin życia gospodarczego w danym regionie. Będą stanowiły impuls rozwojowy, który przełoży się na wzrost konkurencyjności i innowacyjności naszej gospodarki- podkreślił wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński.