Aby ludziom żyło się lepiej

Materiał informacyjny KOWR
Jednym z zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest nieodpłatne przekazywanie gruntów m.in. samorządom lokalnym na realizację zadań własnych. Na ten cel otrzymały ok. 60 tys. ha. KOWR udziela także wsparcia samorządom i spółdzielniom mieszkaniowym w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej, która przekroczyła już kwotę 1,2 mld zł.

Do zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należy zagospodarowanie nieruchomości rolnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ma on m.in. podstawę prawną do nieodpłatnego przekazywania gruntów Zasobu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli nieruchomości te przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących realizacji zadań nałożonych na te jednostki. Na gruntach przekazanych przez KOWR powstają m.in. szkoły, boiska, place zabaw, tereny sportu i rekreacji, a także drogi, hydrofornie, przepompownie czy oczyszczalnie ścieków.

Nieodpłatne przekazanie gruntów może nastąpić na wniosek np. jednostki samorządowej, skierowany do właściwego oddziału terenowego KOWR. Na otrzymanych gruntach samorządy muszą realizować zadania precyzyjnie określone w umowie. Jeśli nieruchomość w ciągu 10 lat od przekazania zostanie sprzedana lub zagospodarowana w inny sposób niż określony w umowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może zażądać zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tej nieruchomości.

Aby samorządy lokalne mogły skorzystać z nieodpłatnego przekazania gruntów przez KOWR muszą spełnić następujące warunki:

  1. Posiadać aktualny plan zagospodarowania przestrzennego albo studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  2. Określić zadania, z katalogu zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, na które KOWR może przekazać nieodpłatnie nieruchomości zgodnie z ustawą;
  3. Wystosować pisemny wniosek jednostki samorządowej do właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
  4. Wykorzystać nieruchomość zgodnie z celem, na jaki została przekazana.

Od 1992 roku, tj. od początku działalności dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych – obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieodpłatnie przekazano samorządom terytorialnym ok. 60 tys. ha gruntów.

W ostatnim czasie najbardziej spektakularnym przykładem jest nieodpłatne przekazanie gruntów pod budowę nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. Oddział Terenowy KOWR we Wrocławiu przekazał 21,8 ha nieruchomości, których wartość została wyceniona na kwotę 18,409 mln zł. Będzie to największy szpital onkologiczny na Dolnym Śląsku. Inwestycja ma się zakończyć pod koniec 2028 r., a jej koszt to 700 milionów złotych.

KOWR może również udzielać bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Od roku 1999 (wcześniej jako Agencja Nieruchomości Rolnych) kieruje do gmin i spółdzielni mieszkaniowych środki finansowe w postaci bezzwrotnej pomocy. Celem programu jest doprowadzenie obiektów przekazanych beneficjentom przez KOWR do stanu technicznego umożliwiającego ich sprawną i bezpieczną eksploatację. Bezzwrotna pomoc finansowa dotyczy: remontów lub przebudowy budynków, lokali i obiektów infrastruktury technicznej, w tym przejętych dróg osiedlowych (dojazdowych), a także podłączenia przekazanych budynków i lokali do istniejących bądź budowanych sieci infrastruktury technicznej. W tym katalogu mieści się również budowa budynków oraz lokali mieszkalnych, jak również nowych sieci infrastruktury technicznej, w przypadku gdy budowa zastępuje przekazane obiekty, których remont jest ekonomicznie nieuzasadniony.

Z bezzwrotnej pomocy finansowej mogą również korzystać uprawnione podmioty, m.in. ośrodki akademickie i jeździeckie prowadzące działalność wydawniczą, badania naukowe, szkolenia, seminaria, konferencje i konkursy.

Aby uzyskać bezzwrotną pomoc finansową zainteresowane podmioty muszą złożyć wniosek w oddziale terenowym właściwym dla siedziby wnioskodawcy lub w przypadku umów zawieranych przez Dyrektora Generalnego KOWR w centrali. Jeśli wniosek o bezzwrotną pomoc związaną z budową, remontem lub przebudową budynków, lokali, sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych i telekomunikacyjnych dotyczy sfinansowania jednego przedsięwzięcia w kwocie przekraczającej 500 tys. zł konieczne jest uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego KOWR. Zgoda Dyrektora Generalnego jest także niezbędna do uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej przez podmioty prowadzące działalność wydawniczą, badania naukowe, szkolenia, seminaria, konferencje i konkursy, jeśli sfinansowanie przedsięwzięcia przekracza 100 tys. zł.

Od 1999 r. do końca 2021 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udzielił bezzwrotnej pomocy finansowej gminom i spółdzielniom mieszkaniowym oraz uprawnionym podmiotom na kwotę ok. 1,2 mld zł. Największe środki przeznaczono na budowę i remont dróg i chodników oraz na dofinansowanie inwestycji związanych z infrastrukturą wodno-ściekową: sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody i hydrofornie.

Beneficjenci bardzo chętnie korzystają z tej formy pomocy finansowej oferowanej przez KOWR. Należy do nich m.in. gmina Rychliki (woj. warmińsko-mazurskie). Jej mieszkańcy mogą wreszcie cieszyć się stałą dostawą czystej wody dzięki nowej hydroforni. Hydrofornia ta wraz z nowoczesnymi urządzeniami do poboru i uzdatniania wody z lampami UV, zdalnym systemem sterowania i odczytu oraz zbiornikami retencyjnymi i nową studnią głębinową zasili 12 miejscowości i pozwoli obniżyć koszty. Inwestycję tę udało się przeprowadzić dzięki prawie 100-procentowemu dofinansowaniu Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie, które wyniosło 2,3 mln złotych.

Samorządy lokalne w całym kraju wykorzystują obie formy pomocy, jakie oferuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Twierdzą, że tylko dzięki współpracy z KOWR przeprowadzenie wielu inicjatyw jest możliwe do zrealizowania. Podkreślają również, że dzięki poczynionym inwestycjom ludziom żyje się lepiej, zwłaszcza na terenach popegeerowskich.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Aby ludziom żyło się lepiej - Strefa Agro

Wróć na nto.pl Nowa Trybuna Opolska
Dodaj ogłoszenie