Program rozwoju gospodarczego Aglomeracji Opolskiej zakłada m.in. budowanie marki aglomeracji i wzmacnianie potencjału oraz innowacyjności firm.

Projekt strategii - która jest niezbędnym dokumentem do pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych przez AO - zakłada cztery priorytety.

Pierwszy przewiduje budowę marki aglomeracji i spójnej promocji gospodarczej, m.in. poprzez promocję na kluczowych rynkach zagranicznych, czy wspieranie rozwoju instytucji otoczenia biznesu, np. Centrum Wystawienniczo- Kongresowego. Koszty wstępnie oszacowano na dwa miliony złotych.

Za nie mniej ważne uznano wzmacnianie potencjału gospodarczego i innowacyjnego aglomeracji. Wspieranie szkół wyższych, firm innowacyjnych czy efektywne zarządzanie terenami inwestycyjnymi do 2020 r. ma kosztować 14,7 mln zł.

W strategii przyjęto także, że ponad 21 mln zł zostanie wydanych na wzmacnianie potencjału firm, które działają na terenie aglomeracji, w tym m.in. na turystykę czy tzw. srebrny biznes, zajmujący się opieką i pomocą dla seniorów.

Ostatni priorytet przewiduje wydanie 4 mln zł m.in. na aktywizację bezrobotnych czy zachęty do powrotów z zagranicy.

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, który już kilka lat temu jako pierwszy wyszedł z pomysłem założenia aglomeracji, uważa, że rozwój gospodarczy nie może kojarzyć się tylko z uzbrajaniem terenów pod inwestycje.

- Musimy na to patrzeć szerzej i m.in. zmieniać model kształcenia, aby wykształcenie absolwentów pasowało firmom, które działają na naszym rynku - podkreśla Wiśniewski. - Koniecznie trzeba postawić na  młodych i sprawić, aby nie tylko przestali wyjeżdżać, ale też chcieli wracać. Bez tego nie ma szans na szybki rozwój.

Dyskusja na temat programu rozwoju gospodarczego aglomeracji opolskiej do 2020 roku w czwartek o godzinie 14 w CWK w Opolu.