Problemem gmin są bowiem nie tylko coraz starsi mieszkańcy, ale również częste wyjazdy za pracą na Zachodzie, z których wielu młodych ludzi już nigdy nie wraca na Opolszczyznę.

Projekt ma charakter pilotażu, ale AO wiąże z nim spore nadzieje.  - Głównym celem projektu  jest wypracowanie i wdrożenie na terenie trzech gmin (Krapkowice,  Chrząstowice i  Pró-szków)  programu, który pozwoli pomóc młodym ludziom  wybrać ścieżkę kariery już na etapie gimnazjum - tłumaczy Piotr Dancewicz, dyrektor biura AO. - To mają ułatwić m.in. kontakty z doradcą zawodowym i  przedsiębiorcami.

Działania skupione będą na wypracowaniu i wdrożeniu modelu między firmami o technicznym profilu działalności, a szkołami gimnazjalnymi. Chcemy też  uczniów zachęcać do  wyboru technicznych kierunków.

Efektem działań ma być zapewnienie pracodawcom potrzebnej kadry, a uczniom - wybranie kierunków odpowiadających zapotrzebowaniu pracodawców.

- Uważamy, że młodzi ludzie, mając pewną i dobrą pracę, nie będą tak chętni do emigracji - mówi Dancewicz.

Liderem projektu jest Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej, a partnerem zagranicznym - Ländliches Fortbildungs-institut w Steiermark. Zakłada się, że decyzja o dofinansowaniu projektu - wartego około 400 tys. zł -  zapadnie w październiku, a jego realizacja nastąpi już w  2017 r. - Jeśli ten projekt wypali, to kolejny będzie dotyczył większej liczby gmin - zapowiada Dancewicz.

Dyrektor przekonuje, że niebawem poznamy kolejne autorskie projekty AO, trwają także nabory na projekty, które składają samorządy będące w  stowarzyszeniu. Dancewicz twierdzi też, że spory pomiędzy członkami aglomeracji nie mają wpływu na  funkcjonowanie biura AO.