Na razie ogłoszono pięć konkursów, a pierwsze pieniądze trafią do gmin już w tym roku. Pomogą m.in. w edukacji, czy też przy ratowaniu zabytków.

O aglomeracji - skupiającej 21 samorządów  - najczęściej mówi się w kontekście sporów pomiędzy gminami, dotyczącymi powiększenia stolicy województwa. Tymczasem z boku  tego konfliktu pracuje biuro stowarzyszenia, które w latach 2014 - 2020 ma do rozdysponowania aż 71,4 milionów euro, pochodzący z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pieniądze dedykowane są członkom aglomeracji, ale muszą być dzielone w formie konkursów. Bez tego przepadną. Dlatego biuro aglomeracji ogłosiło już pięć konkursów, w których łącznie do wzięcia jest ponad 123 miliony złotych.

- Obecnie trwają nabory dla  dwóch postępowań - informuje Piotr Dancewicz, dyrektor biura AO. - Jeden konkurs dotyczy wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej, a drugi dofinansowania projektów z obszaru kultury i   dziedzictwa kulturowego.

W tym drugim konkursie dotacje mogą pomóc np. w wyposażeniu domu kultury, czy też w remoncie obiektu zabytkowego na terenie gmin.

- Jeśli chodzi o postępowanie dotyczące wsparcia przedszkoli, to samorządy mogą się starać m.in. o pieniądze na dodatkowe miejsca, czy na wydłużenia czasu pracy  placówki - dodaje Dancewicz.

W trakcie oceny są wnioski złożone w konkursie na wsparcie kształcenia zawodowego, a także na tzw. niską emisję, czyli dofinansowanie np. budowy ścieżek rowerowych lub energooszczędnych lamp.

Na tym nie koniec, bo przygotowywane są postępowania, gdzie dzielone będą dotacje na  podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów AO, czy na termodernizacje budynków.

AO planuje również własne projekty, składane do funduszy unijnych przez kilka gmin lub wspólnie ze organizacjami pozarządowymi. Jeden z nich zakłada, że już na etapie gimnazjów będzie planowana ścieżka zawodowa uczniów.