Aktywny Samorząd

Materiał informacyjny Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

W 2021 roku Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski kolejny raz przystąpi do realizacji programu Aktywny Samorząd, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mający na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Z dniem 01.03.2021 r. zostanie otwarty nabór wniosków w ramach Modułu I programu, który będzie trwał do 31.08.2021 r. oraz nabór wniosków w ramach Modułu II, który zakończy się z dniem10.10.2021 r.

Realizacja w ramach Modułu I będzie obejmowała zadania zawarte w kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2021 r.:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu,
 • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

W ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szersze informacje na temat realizacji programu Aktywny Samorząd umieszczane są corocznie na stronie internetowej PCPR w Kędzierzynie-Koźlu (www.pcprkkozle.pl). Ponadto szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonu PCPR: 77/483 33 23, 77/ 481 02 82 lub osobiście w siedzibie: ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Dodaj ogłoszenie