Alimenty na dzieci w 2019 r. przejdą prawdziwą rewolucję! Rząd podniósł progi dochodowe uprawniające do korzystania z Funduszu Alimentacyjnego. To ważna zmiana. Aż 84 proc. rodziców, którzy są zobowiązani do opłacania alimentów, nie robi tego.

Fundusz Alimentacyjny w 2019 r. ulegnie zmianie!

Fundusz Alimentacyjny to instytucja, która w teorii ma pomóc rodzicom samotnie wychowującym dzieci. Z funduszu są wypłacane pieniądze, jeśli opiekun uprawniony do ich pobierania nie może wyegzekwować ich od drugiego rodzica.

Zadaniem instytucji jest także odzyskanie pieniędzy od opiekuna, który pomimo wyroku zasądzającego świadczenie, nie wywiązuje się z obowiązku. Najczęściej są to mężczyźni.

Problematyczny przez wiele lat był jednak niski próg dochodowy. Od 11 lat świadczenia były wypłacane wyłącznie tym rodzinom, których dochód na jednego członka rodziny nie przekraczał 725 zł. W 2019 r. próg zostanie „odmrożony”.

Alimenty w 2019 r. - o ile wzrośnie próg dochodowy?

Niskie kryterium dochodowe Funduszu Alimentacyjnego wzrośnie o 75 zł. Tym samym próg będzie od 1 lipca 2019 r. wynosił 800 zł. Warto jednak zauważyć, że przepisy znajdą zastosowanie w odniesieniu do świadczeń od 1 października 2019 r.

Czy nowa propozycja rządu zadowala rodziców? Wielu uważa, że podniesienie progu o 75 zł jest żenujące. Wyraz swojemu niezadowoleniu dali w liście otwartym do prezydenta. Elżbieta Rafalska w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” zaznaczyła, że krytyka zmian jest nieuzasadniona.

Elżbieta Rafalska: „osoby samotnie wychowujące dzieci nigdy nie dostały więcej od którejkolwiek z politycznych opcji niż od nas.”

Alimenty 2019. Co jeszcze się zmieni? [LISTA ZMIAN]

Ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych wprowadza szereg zmian związanych z przyznawaniem alimentów. Przedstawiamy listę nowości:

  • pracodawcy, którzy nie wypełniają obowiązków związanych z egzekucją świadczeń alimentacyjnych pracowników, będą płacili większe grzywny (mowa o sytuacji, gdy pracodawca „chroni” pracownika, który nie płaci zasądzonych alimentów), grzywna będzie wynosiła nie 2 ale 5 tys. zł. Ponadto kara będzie ponawiana, jeśli pracodawca znowu uchyli się od obowiązków.
  • zmiany obejmą również kodeks pracy. Pracodawca, który nie potwierdzi na piśmie umowy o pracę zawartej z dłużnikiem alimentacyjnym faktu zalegania z płatnościami za okres dłuższy niż trzy miesiące zapłaci grzywnę – w wys. od 1500 do 45 tys. zł.
  • zostanie wprowadzona zasada dotycząca samej egzekucji alimentów. Według niej wolne od egzekucji będzie 50% kwot diet z tytułu podróży służbowych.
  • ustawa z 6 grudnia 2018 r. wprowadza także zmiany w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Komornicy sądowi będą mogli szybciej uzyskiwać informacje o dochodach dłużników alimentacyjnych. Zakład musi przekazywać dane – drogą elektroniczną – nie rzadziej niż raz na miesiąc. Komornicy będą musieli informować ZUS o zmianach w prowadzeniu egzekucji świadczeń.

CZYTAJ TAKŻE: Zasiłek rodzinny 2019. Wysokość zasiłku rodzinnego, komu przysługuje, jakie kryterium dochodowe

Ustawa wejdzie w życie – co do zasady – od 11 stycznia 2019 r. Zmiany dotyczące ZUS będą obowiązywać od 28 grudnia 2019 r., zmiany dotyczące kodeksu pracy – od 1 stycznia 2020 r.

W 2019 r. wzrośnie płaca minimalna. ZOBACZ film!