Bezpieczna Mubea gwarancją zdrowia!

Materiał informacyjny Mubea Automotive Poland Sp. z o.o.

Od początku trwania pandemii firma Mubea stara się dbać o bezpieczeństwo pracowników.

Gdy jeszcze nie wdrożono powszechnej konieczności ochraniania twarzy, w naszej firmie każdy otrzymał maseczki, które szyliśmy i udostępnialiśmy nie tylko pracownikom, ale też mieszkańcom okolicznych miejscowości.

Wraz z wydłużaniem się okresu trwania stanu epidemiologicznego, Mubea zawsze o krok wyprzedzała działania państwowe i wdrażała procedury gwarantujące większe bezpieczeństwo pracownikom.

Obecnie oprócz bezwzględnego obowiązku noszenia masek chirurgicznych i FFP2 (w które firma zaopatrza swoich pracowników), obowiązują także procedury ograniczające ilość osób w pomieszczeniach (a także zamontowane są w przestrzeniach biurowych ochronne parawany między poszczególnymi miejscami pracy) i procedury wymuszające zachowanie bezpiecznego, 2- metrowego dystansu między pracownikami.

Mubea dba też o prewencję i oferując bezpłatne testy wykrywające COVID-19, gwarantuje zapobieganie tworzenia ognisk choroby w miejscu pracy.

Obecnie w Mubea w Zimnej Wódce, jako pracownicy, mamy możliwość uczestnictwa w testach wykrywających Covid-19, które organizowane są przy współpracy z Laboratorium Analitycznym na terenie naszego zakładu.

Stanowiska do przeprowadzania testów na terenie Mubea, zorganizowane są w sposób gwarantujący bezpieczeństwo dla osób testowanych (zachowanie bezpiecznych odległości, dezynfekowanie powierzchni, dostęp do środków ochrony osobistej i dezynfekcji rąk), a osoby testowane będą miały możliwość wyboru, czy wymaz pobierany jest z nosa czy z gardła.

Mubea Automotive Poland Sp.z o.o.
ul. Europejska 9,
47-143 Zimna Wódka

tel. +48 77 549 30 84
https://www.praca-mubea.pl/