Czy jest jeszcze jakaś inna możliwość?

Redakcja
Tak, wynika ona również z ustawy emerytalnej i przepisów wymienionego rozporządzenia.

I tak osoba, urodzona po 31 grudnia 1948 r., która na dzień 1 stycznia 1999 r. legitymowała się co najmniej 20 letnim stażem pracy w przypadku kobiety i 25 letnim stażem w przypadku mężczyzny – w tym ma co najmniej 15 lat pracy nauczycielskiej w pełnym wymiarze czasu pracy – to taka osoba może przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 55 lat , a dla mężczyzn 60 lat.

Wymagany jest również warunek rozwiązania stosunku pracy oraz nieprzystąpienia do OFE.

W czerwcu zapłaciliśmy w sklepach mniej niż w maju

Wideo

Dodaj ogłoszenie