Czystsze powietrze w naszej gminie

Materiał partnera zewnętrznego
W gminie Krapkowice z dotacji celowych z budżetu gminy do realizacji inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania wymieniono 52 stare „kopciuchy” na ekologiczne źródła ciepła.

W budżecie gminy Krapkowice w 2019 roku przeznaczono na ten cel 120 000 zł. Mieszkańcy mogli składać wnioski na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne: kocioł na pelet, kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł olejowy, kocioł opalany ekogroszkiem, który nie posiada dodatkowego rusztu lub elementów umożliwiających jego zamontowanie, wyposażony jedynie w ślimakowy podajnik paliwa, kocioł hybrydowy lub podłączenie do centralnej sieci ciepłowniczej.

Przyznanie przez Gminę Krapkowice dotacji celowych do wymiany źródeł ogrzewania spowodowało uzyskanie efektu ekologicznego w postacie zmniejszenia zużycia węgla w ilości ok. 251 ton rocznie, co przyczyniło się do redukcji emisji pyłu PM10 o 89%, pyłu PM2,5 o 88%, benzo(a)pirenu nawet o 99%, CO2 o 50% a SO2 o 90%.

Przedstawiony efekt ekologiczny odnosi się do 52 źródeł emisji, które zostały zmodernizowane w roku 2019. Na terenie Gminy Krapkowice wciąż pozostaje wiele domostw ogrzewanych w oparciu o stare technologie, dlatego dofinansowanie z dotacji celowych na wymianę starych pieców węglowych na ekologiczne będzie kontynuowane w roku 2020.

Ponadto Gmina Krapkowice złożyła wniosek pn. „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice”, w celu ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza, na likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zmianę systemów ogrzewania na ekologiczny.

W ramach tego projektu planujemy dofinansowanie dla 183 mieszkańców w latach 2020 - 2022 na wymianę pieców węglowych na ekologiczne, przede wszystkim kotły gazowe.

Dodaj ogłoszenie