Orzeczenie Sądu Administracyjnego nie jest jeszcze prawomocne. Miasto może złożyć skargę kasacyjną do naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu 1 marca stwierdził, że studium uwarunkowań przestrzennych dla przyszłej galerii Dekada w Nysie zostało wydane z naruszeniem prawa i uchylił uchwałę rady miejskiej z 2015 roku.

Wnioskował o to wojewoda, a do postępowania sądowego włączyła się też Prokuratura Okręgowa w Opolu. Rozstrzygnięcie nie jest prawomocne, władze gminy czekają na uzasadnienie. Potem mogą złożyć skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który już raz zajmował się studium i skierował go do ponownego rozpatrzenia w WSA.

Decyzja sądu komplikuje formalnie budowę galerii i nawet prawnicy zastanawiają się nad skutkami praktycznymi wyroku. Dekada ma bowiem ważny plan przestrzenny, który jest podstawą do wydania pozwolenia na budowę.

Zobacz też: Opolskie Info [2.03.2018]