Dezynfekcja w gminie Gogolin

Materiał partnera zewnętrznego
Dezynfekcji zostały poddane między innymi przystanki w mieście i sołectwach.
Ławki, wiaty przystankowe i obiekty małej architektury w przestrzeni publicznej w całej gminie Gogolin zostały poddane dezynfekcji.

Akcja ma na celu zabezpieczenie miejsc publicznych przed wirusem Covid-19 oraz zapobieganie jego rozprzestrzenianiu.

W zależności od dalszego rozwoju sytuacji pandemicznej, w razie potrzeby akcja zostanie powtórzona.

Dodaj ogłoszenie