Dobry czas na inwestycje w gminie Miedziana Góra!

Materiał informacyjny Gmina Miedziana Góra
Bieżący rok to niewątpliwie dobry czas na inwestycje w gminie Miedziana Góra. Remonty dróg, rozbudowa i przebudowa kanalizacji i wodociągów, modernizacja infrastruktury szkolnej, budowa długo wyczekiwanego żłobka, czy też prace termomodernizacyjne – to tylko kilka wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych, które dzieją się na naszych oczach.

Ogólnie, blisko połowa tegorocznego budżetu gminy przeznaczona jest na realizację inwestycji. Fakt ten dostrzeżono i doceniono przy podziale środków dla samorządów gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nasza gmina otrzymała około 4 milionów 500 tysięcy złotych na realizację aktualnych i planowanych inwestycji. Warto podkreślić, że przy ustalaniu wartości wsparcia finansowego wzięto pod uwagę przede wszystkim środki jakie dana gmina lub powiat przeznacza na inwestycje w bieżącym roku. Oznacza to, że gmina Miedziana Góra otrzymując najwięcej wyprzedziła inne gminy, wyrastając tym samym na nowego lidera pod tym względem w powiecie kieleckim.


Damian Sławski
Wójt Gminy Miedziana Góra


DROGI

Tylko w ciągu tego roku, poczyniono wiele kroków, które wymiernie wpłynęły lub niebawem wpłyną na komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w gminie. Przykładem na to jest ogromne dofinansowanie na zakończoną już rozbudowę ulicy Leśnej w Ciosowej i trwającą jeszcze przebudowę ulicy Kamiennej (drugi etap) w Miedzianej Górze w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki otrzymanej dotacji drogi zyskały, między innymi, nową nawierzchnię, chodnik i pobocza, system odwadniania, czy energooszczędne oświetlenie drogowe. Całkowity koszt tych inwestycji opiewa na kwotę ponad 4 milionów 104 tysięcy złotych, z czego blisko 60% zostało dofinansowane ze środków rządowego programu.Również w tym roku zostaną zakończone prace budowlane przy rozbudowie ulicy Laskowej w Kostomłotach Drugich, będącej drogą powiatową. Koszt inwestycji realizowanej we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kielcach to około 5 milionów 200 tysięcy złotych. I w tym przypadku udało się wspólnie pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 50% wartości inwestycji. A już niebawem rozpoczną się prace projektowe związane z modernizacją ulicy Zagórskiej (odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Kamiennej) w Miedzianej Górze, a w przyszłych latach – prace budowlane przy jej rozbudowie. Tu również pozyskano rządowe dofinansowanie na poziomie niemal 60%. Całkiem niedawno złożono kolejne wnioski o wsparcie finansowe na poprawę infrastruktury dróg publicznych w gminie, czyli na remont ulicy Słonecznej w Miedzianej Górze oraz rozbudowę dwóch dróg powiatowych – ulicę Bobrza-Przyjmo i ulicę Wykień w Ćmińsku.

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Symbolicznym wbiciem łopaty zainicjowano w zeszłym roku trwającą po dzisiaj budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Porzeczu, Bobrzy, części Przyjma i części Ćmińska. Wartość przedsięwzięcia to ponad 12 milionów 773 tysięcy złotych, z czego 63% stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Ponadto w ramach kolejnej inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych na poziomie 63% powstanie nowa infrastruktura kanalizacyjno-wodociągowa o wartości około 3 milionów 64 tysięcy złotych w części Porzecza i części Kostomłotów Drugich. Dzięki pozyskanym funduszom zostanie także wyremontowana przepompownia ścieków, a zbiornik retencji zyska nowe pompy. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej to największa obecnie inwestycja w gminie Miedziana Góra w ostatnim czasie oraz jedna z największych w całym województwie świętokrzyskim. Ogólny koszt tego wieloletniego przedsięwzięcia to prawie 23 miliony złotych, przy czym ponad połowa wartości inwestycji to środki pozyskane z zewnątrz. Zakończenie tej inwestycji pozwoli niemal w całości skanalizować naszą gminę.

EDUKACJA

Ten rok upływa pod znakiem wielomilionowych inwestycji prowadzonych w miedzianogórskich szkołach, głównie związanych z pracami termomodernizacyjnymi w Szkole Podstawowej w Porzeczu i Szkole Podstawowej w Ćmińsku. Oba budynki zostały ocieplone, wymieniono okna, instalację elektryczną z oświetleniem włącznie oraz kaloryfery i piece grzewcze. Zastosowano też odnawialne źródła energii. Ponadto w szkołach pomalowano sale lekcyjne, doposażono sale gimnastyczne i kompleksowo wyremontowano łazienki, a część z nich dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po zakończeniu wszystkich prac w szkołach jest nie tylko ładniej, ale przede wszystkim cieplej i oszczędniej. Wszystkie szkoły są również konsekwentnie doposażane w nowoczesne i profesjonalne pomoce naukowe, które sprawiają, że nauka staje się bardziej przyjemnością, niż przykrym obowiązkiem. Dzięki temu, uczniowie mogą korzystać między innymi z nowoczesnych modeli układów i narządów wewnętrznych człowieka i roślin czy przyrządów do demonstracji zjawisk fizycznych, a także nowych sprzętów sportowych. Na realizację zdecydowanej większości powyższych inwestycji naszej gminie udało się pozyskać wsparcie z funduszy Unii Europejskiej.Już niebawem najmłodsi mieszkańcy naszej gminy będą spędzać czas w nowoczesnym żłobku. Na spełnienie marzeń wielu młodych rodziców gmina pozyskała środki z resortowego programu Maluch+ w kwocie 1 miliona 287 tysięcy złotych oraz Unii Europejskiej w kwocie ponad 1 miliona 669 tysięcy złotych i 1 miliona 333 tysięcy złotych. I to właśnie dzięki wsparciu unijnemu rodzice będą mogli bezpłatnie korzystać z oferty żłobka. A tam dzieci będą miały do dyspozycji m.in. basen wewnętrzny z piłeczkami i zjeżdżalnią, specjalną kabinę sensoryczną oraz kąciki manipulacyjno-sensoryczne. Prawidłowy rozwój podopiecznych nowej placówki wspomogą wieloaspektowe pomoce dydaktyczne takie jak ścieżki balansu czy tablice interaktywne. Sale zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. Obok żłobka powstał już kolorowy, wielofunkcyjny plac zabaw z kiwakami sprężynowymi, huśtawkami i karuzelami oraz piaskownicą, a także powierzchnią wykonaną ze specjalnego tworzywa minimalizującego ryzyko upadku i otarć. Oprócz codziennych zajęć edukacyjno-wychowawczych, w ofercie placówki znajdą się też spotkania ze specjalistami z zakresu fizjoterapii, psychologii i logopedii, czy też zajęcia rozwojowe z psami (dogoterapia).

ZDROWIE

W tym roku nowe szaty dzięki unijnemu dofinansowaniu zyskał również obiekt, w którym mieści się Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Miedzianej Górze. Przeprowadzono gruntowną termomodernizację, która objęła, między innymi, ocieplenie i pomalowanie ścian zewnętrznych, przebudowę dachu i orynnowania, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami, montaż nowych źródeł ciepła centralnego ogrzewania i oświetlenia energooszczędnego wewnątrz i na zewnątrz. W tym przypadku również postawiono na zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Budynek został także doposażony w nowoczesną windę osobową, która ułatwi przemieszczanie się po obiekcie osobom niepełnosprawnym, kobietom w ciąży, czy seniorom.
Przedstawiony powyżej przegląd działań to zaledwie część tego, co udało nam się już zrealizować bądź planujemy zakończyć w niedalekiej przyszłości, lecz nie sposób przedstawić wszystkiego na łamach jednej strony. Na tym jednak nie poprzestaję. Stawiam na ciągły rozwój, poszukuję nowych źródeł finansowania dla kolejnych inwestycji w gminie, buduję dobry klimat do życia w naszej małej Ojczyźnie. A w tym wszystkim przyświęcają mi dwa cele, a mianowicie zwiększenie możliwości rozwojowych w gminie oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców.


Materiał oryginalny: Dobry czas na inwestycje w gminie Miedziana Góra! - Echo Dnia Świętokrzyskie

Dodaj ogłoszenie