Dodatkowe 44 mln dla firm w opolskim

Materiał partnera zewnętrznego BGK
Właściciele mikro-, małych i średnich firm z województwa opolskiego dotknięci skutkami pandemii mogą już ubiegać się o pożyczkę płynnościową. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł. To kolejne rozwiązanie przygotowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, które umocni tarczę antykryzysową w regionie.

Z nowej formy wsparcia – z pożyczki płynnościowej dla MŚP – będą mogły skorzystać firmy, które odczuły finansowe skutki pandemii koronawirusa. To jednak nie wszystko. Korzystne zmiany dotyczą także dotychczasowych programów wsparcia przedsiębiorców w regionie.

– Zamrożenie gospodarki mocno odbiło się na kondycji firm. Zamknięte punkty usługowe, przerwane łańcuchy dostaw, drastyczny spadek zamówień – to wszystko doprowadziło do utraty płynności finansowej wielu przedsiębiorstw w regionie. Chcemy wesprzeć nasz biznes i ratować miejsca pracy. Ważnym krokiem było uruchomienie ze środków opolskiego RPO pożyczki płynnościowej. Z tego wsparcia już można korzystać. Nie zapominamy też o dotychczas funkcjonujących programach. Zależało nam, by dostosować je do potrzeb pożyczkobiorców, ułatwić sięganie po te pieniądze. Łączna pula środków, które zostaną przeznaczone na pomoc firmom w województwie opolskim to 44 mln złotych. Jeśli jednak potrzeby okażą się wyższe, niż założyliśmy, nie wykluczamy zwiększenia tej kwoty – mówi Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.

Pożyczka płynnościowa z RPO – na jakich warunkach?

Pożyczka płynnościowa to nowe rozwiązanie, które ma pomóc firmom dotkniętym skutkami koronawirusa. Wśród ułatwień znalazła się roczna karencja w spłacie – oznacza to, że pierwszą ratę przedsiębiorca zapłaci dopiero po roku od momentu zawarcia umowy pożyczki. Ponadto firmy nie muszą posiadać wkładu własnego, a na spłatę zobowiązania mają nawet 4 lata. Wypłata pieniędzy na konto przedsiębiorcy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

– Do pakietu pomocowego BGK dołączamy wypracowaną wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego pożyczkę płynnościową. W tym przypadku nie stosujemy kryterium branżowego – z pomocy może skorzystać każdy mikro-, mały i średni przedsiębiorca w regionie. Udzielenie pożyczki, nie wyklucza skorzystania z innych form wsparcia z pakietu pomocowego BGK – podkreśla Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w BGK.

Pieniądze z pożyczki można wykorzystać między innymi na:

  • Wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  • zobowiązania publiczno-prawne,
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury i innych,
  • zatowarowanie, półprodukty i inne,
  • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania firmy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.

Zmiany w istniejących programach pomocy

W dotychczasowych programach wsparcia przedsiębiorców też zaszły korzystne zmiany. Już teraz przedsiębiorcy mogą skorzystać z wakacji kredytowych do 4 miesięcy dla spłaty rat kapitałowo-odsetkowych (z możliwością wydłużenia okresu finansowania o czas wakacji kredytowych), czy dodatkowej półrocznej karencji w spłacie kapitału (z możliwością wydłużenia okresu finansowania o czas dodatkowej karencji).

Gdzie składać wnioski?

Wnioski można składać w Fundacji Rozwoju Śląska i Opolskim Regionalnym Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. Pieniądze na wsparcie przedsiębiorców w regionie pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły dotyczące pożyczki płynnościowej znajdują się na stronie: pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/opolskie.

Więcej informacji o pakiecie pomocy BGK: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/.

Dodaj ogłoszenie