Górażdże Cement, Nutricia, Multiserwis, Alu–Pro Polska, EL12, I-systems - to laureaci tegorocznych nagród FDW z Opolszczyzny.

Uroczysty finał VIII edycji konkursu Firma Dobrze Widziana odbył się w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, w siedzibie Business Centre Club, który przyznawał nagrody.

W konkursie nagrodzono 54 firmy. Jego celem jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej.

Tytuł „Firma Dobrze Widziana” może otrzymać każdy członek Business Centre Club - przedsiębiorstwo prywatne, państwowe lub jego oddział. Może być to mała, średnia lub duża firma. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

Istotnym elementem podlegającym ocenie jest polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, narzędzia i procedury wewnętrzne sprzyjające wyrównywaniu szans zawodowych kobiet i mężczyzn; oceniana jest także skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy nt. jej społecznie odpowiedzialnych działań.

W czasie uroczystości w Pałacu Lubomirskich w Warszawie Marek Goliszewski Prezes BCC gratulował osiągnięć laureatom.

Przywołał mądrości pochodzące z Tory i innych starożytnych tekstów: - Firmy dobrze widziane, to firmy, których szefowie rozumieją sens działania w świetle dwóch kryteriów: pomagania innym i więzi z czymś większym niż oni sami. Tacy przedsiębiorcy postrzegają biznes jako środek do celu, a nie cel sam w sobie. Potrafią wyjść poza pragnienie posiadania większej ilości dóbr. Bogactwo według Tory nie jest czymś, co automatycznie otrzymujemy tylko dlatego, że ciężko pracujemy. Przedsiębiorcy to ludzie, którzy zabiegają o to, by ich działanie miało głębszy sens - mówił.