Galeria Strażaków Zawodowych z Opolszczyzny

AG
st. kpt. Lucjan Lubaszka służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach rozpoczął 1 lipca 2000 roku. Przez ten czas dał się poznać jako sumienny, zaangażowany w życie jednostki strażak. Posiadane predyspozycje oraz ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji pozwoliły mu zajmować kolejno wyższe stanowiska służbowe do czasu objęcia stanowiska dowódcy JRG w 2007 roku. Od 1 marca 2008 r. do 31 sierpnia 2010 r. pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Głubczycach na stanowisku zastępcy Komendanta Powiatowego PSP. Na własną prośbę, dnia 1 września 2010 r. powrócił do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Krapkowicach na stanowisku dowódcy JRG. Jest strażakiem życzliwym, wprowadzającym dobrą atmosferę w służbie. Jest dobrym organizatorem pracy i posiada zdolności dowódcze. Doświadczenie zawodowe pozwala na skuteczne i pewne kierowanie akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Prezentuje wysoki poziom dyscypliny służbowej. Cieszy się dużym autorytetem wśród podwładnych. W okresie służby dowodził wieloma akcjami ratowniczo – gaśniczymi, a jego wysokie kwalifikacje, umiejętność kierowania ludźmi, oraz zdolność podejmowania trafnych decyzji w trudnych sytuacjach, wielokrotnie przyczyniły się do ograniczenia i szybkiej likwidacji zagrożeń. Od roku 2006 udziela się społecznie jako strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowkowicach, a następnie - do chwili obecnej w OSP w Gogolinie. Od rozpoczęcia tej działalności, jego zaangażowanie w realizowane przez jednostkę OSP zadania było bardzo duże, co zaowocowało wyborem jego osoby do pełnienia funkcji: kolejno: członka zarządu OSP, naczelnika, a od 2011 roku Prezesa OSP. Pełni również funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Gogolinie. St. kpt. Lucjan Lubaszka ofiarnie angażuje się w działalność publiczną prowadzoną na terenie swojej miejscowości, gminy Gogolin, a także całego powiatu. Do najważniejszych osiągnięć i przedsięwzięć st. kpt. Lucjana Lubaszka należą:- pełnienie funkcji prezesa Klubu Honorowych Krwiodawców Polskiego Czerwonego Krzyża przy OSP Odrowąż, którego był współzałożycielem w 2009 r., zrzeszającego również strażaków z innych jednostek powiatu;- coroczny udział oraz zaangażowanie jednostki i Klubu w akcję Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”;- nagrodzenie prowadzonego przez st. kpt. Lucjana Lubaszka Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy OSP Odrowąż (2015r). oraz jednostki OSP Gogolin (2016r.) statuetką „Zwykli – Niezwykli” - przyznawaną osobom i organizacjom szczególnie zasłużonym dla Gminy Gogolin, bezinteresownie działającym na rzecz mieszkańców i kształtujących postawy prospołeczne;- realizacja ze strony OSP Gogolin innowacyjnego programu edukacyjnego „Od zucha do druha” mającego na celu zachęcenie dzieci do udziału w życiu Ochotniczej Straży Pożarnej, aby zachować w jednostkach ciągłość pokoleniową oraz popularyzować szeroko pojęte bezpieczne zachowania. Opisane powyżej działania wykraczają poza zwykłe obowiązki strażaka PSP lub Prezesa OSP, a jego ofiarna działalność publiczna i charytatywna oraz niesienie pomocy innym przynosi wiele korzyści dla społeczności lokalnej. Archiwum prywatne
Przedstawiamy galerię Strażaków Zawodowych reprezentujących jednostki PSP na Opolszczyźnie w plebiscycie Strażak Roku Opolszczyzny.

Wideo

Dodaj ogłoszenie