Czy punkt handlowy może sobie wyznaczać minimalne kwoty przy płatności kartą?

Na pytanie odpowiada Stanisław Pakos, powiatowy rzecznik praw konsumentów w Opolu:

Iwona z Nysy: - Zrobiłam zakupy w jednym z marketów na około 9 zł i chciałam zapłacić kartą. Ekspedientka poinformowała mnie, że sklep przyjmuje opłaty kartą od kwoty 20 zł, i zażądała gotówki. Czy punkt handlowy może sobie wyznaczać minimalne kwoty  przy płatności kartą?

Zobacz: Jak wybrać odpowiednie konto w banku?

- Zgodnie z art. 9 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych odmowa przyjęcia zapłaty przy użyciu karty przez sklep może nastąpić w  szczególności  w przypadku:


  • braku ważności elektronicznego instrumentu płatniczego,

  • zastrzeżenia elektronicznego instrumentu płatniczego, 

  • niezgodności podpisu na elektronicznym instrumencie płatniczym z podpisem na karcie,

  • odmowy okazania dokumentu tożsamości przez posiadacza lub użytkownika w razie uzasadnionych wątpliwości co do jego tożsamości.

Cytowany powyżej przepis wyraźnie wskazuje, że głównym założeniem ustawodawcy było, aby sytuacje odmowy zawęzić przede wszystkim do zakresu bezpieczeństwa transakcji. Precyzując jednak pojęcie „w szczególności”,  a tym samym nie stosując kolejnych wyliczeń, dopuścił możliwość wprowadzenia innego ograniczenia.

Zobacz: Karty kredytowe są problemem

W związku z tym, aby być pewnym, czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia płatności kartą poniżej określonej kwoty, należy sprawdzić, czy umowa nasza z bankiem o wydanie karty płatniczej nie zawiera zapisu o kwocie minimalnej.

Jeżeli taki zapis nie istnieje, to sprzedawca nie może tworzyć oddzielnych, własnych reguł. Jeżeli taki zapis istnieje, należy się zwrócić do organizacji kartowej, np. Visa, Master Card, aby sprawę wyjaśnić, bo to ona ustala zasady płatności,  podpisując z bankiem umowę na obsługę i wydanie karty.

Każdy fakt ograniczenia kwoty płatności powinniśmy zgłosić do  banku, który nam kartę wydał.