Gdyby drzewa mogły mówić...

Materiał informacyjny Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
Natura, która jest „niemym” świadkiem historii, wie co się wydarzyło i jak było naprawdę. Niestety, od niej nie dowiemy się niczego – ten fragment jednej z prac powstałych w ramach projektu edukacyjnego „Nie taki zwykły las. Reportaże z Łambinowic” celnie oddaje istotę całego przedsięwzięcia. Jest nią pokazanie, jak w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach przyroda splata się z materialnymi śladami obozowej przeszłości i w jaki sposób Muzeum chroni pamięć o tragicznych wydarzeniach z przeszłości – od II poł. XIX wieku do 1946 r. istniały tu obozy jenieckie oraz miejsca izolacji dla przesiedlanej ludności cywilnej, ściśle związane z kolejnymi konfliktami zbrojnymi, przy czym apogeum przemocy i łamania praw człowieka nastąpiło podczas II wojny światowej.

Wiedza o tym, co działo się w łambinowickich lasach nie jest powszechna, nawet wśród mieszkańców naszego regionu, którzy te okolice odwiedzają, przemierzając piesze i rowerowe szlaki Borów Niemodlińskich. Dlatego Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych przy udziale partnerów: Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, Nadleśnictwa Tułowice, Partnerstwa Borów Niemodlińskich oraz Zespołu Szkół w Tułowicach, i z wykorzystaniem pieniędzy uzyskanych w konkursie „EDUKO – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie”, zaprosiło do Łambinowic uczniów i uczennice szkół ponadpodstawowych ze Zespołu Szkół w Tułowicach, Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie, Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku i Zespołu Szkół w Głogówku, by mogli poznać to wyjątkowe miejsce pod fachową opieką muzealników i leśników, spotkać się z ciekawymi gośćmi spoza Muzeum oraz wziąć udział w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez redaktora „Nowej Trybuny Opolskiej”, Krzysztofa Ogioldę.

Efekt projektu to nie tylko 25 reportaży i prace plastyczne autorstwa dzieci z lokalnego przedszkola, ale przede wszystkim punkt wyjścia do wzmacniania w młodych ludziach świadomości historycznej i ekologicznej – dziedzictwo kulturowe i natura mogą tworzyć niezwykłą symbiozę, mogą również rywalizować ze sobą. Tak się dzieje w łambinowickim miejscu pamięci, któremu wrażliwy, odpowiedzialny i mądry człowiek jest ciągle potrzebny.

Materiał przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie

Wideo

Dodaj ogłoszenie