HARMONOGRAM ZBIERANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE

Materiał partnera zewnętrznego
Prosimy mieszkańców o zabranie ze sobą dowodów osobistych.
Prosimy mieszkańców o zabranie ze sobą dowodów osobistych.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzającą obowiązek zamieszczenia w deklaracji o wysokości opłaty za odpady informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, jak również wprowadzenia możliwości częściowego zwolnienia z opłaty za odpady właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, mieszkalnymi, którzy zadeklarują zagospodarowywanie powstających na nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach zachodzi potrzeba złożenia nowych deklaracji.

Dodaj ogłoszenie