Ile kto zdobył głosów na Opolszczyźnie

Redakcja

Lista Nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy - 120.778
1. SZTELIGA Jerzy                   - 25.813
2. JAKUBOWSKA Aleksandra          - 36.496
3. PILARCZYK Józef, Jerzy                   - 7.083
4. WIECHEĆ Krzysztof                   - 3.243
5. NAMYSŁO Andrzej, Józef          - 4.112
6. DROZD Jerzy, Jan                   - 1.854
7. SPÓR Andrzej                   - 3.825
8. DANCEWICZ Dorota, Stanisława         - 3.740
9. KULIG Mirosław                   - 1.929
10. MICHAŁEK-CZEREPAK Ewa, Barbara          - 2.646
11. LYSEK Norbert                   - 2.940
12. NOWAK Kryspin                   - 3.359
13. PIEKARZ Jan                   - 632
14. SITARCZYK-CZAJKOWSKA Anna          - 859
15. PIETRZYK Kazimierz                   - 3.937
16. WIERZCHOWIEC Leszek, Jan          - 3.857
17. HORNIK-KLIMENTOWSKA Katarzyna          - 2.069
18. WOŹNICZKA Gracjana                   - 1.894
19. RUTKOWSKA Elżbieta                   - 2.742
20. RURYNKIEWICZ Ewa                   - 1.938
21. SAWCZUK Janusz                   - 1.141
22. KOZUBEK-KOPECKA Genowefa          - 1.083
23. LANGNER Leonard                   - 1.425
24. KNYCH Przemysław                   - 162
25. BAJAK Danuta                   - 912
26. CIEŚLIK Bohdan                   - 1.087

Lista Nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy         - 11.387
1. SZELWICKI Franciszek                   - 3.322
2. ŁĄGIEWKA Stanisław                   - 954:
3. KRAJCZY Norbert                   - 1.368
4. CHMIELEWSKI Jarosław                   - 495
5. PICH Józef                   - 670
6. KOWOLIK Katarzyna                   - 434
7. DROP Wojciech, Antoni          - 525
8. BOGDANOWICZ Kazimiera          - 441
9. ROSZKOWIAK Jerzy                   - 301
10. KANIA Marian                   - 364
11. BORTNIK Wacław                   - 370
12. CHYLA Jan                   - 456
13. WARZECHA Edmund                   - 188
14. MAŁKUS Elżbieta                   - 154
15. ZUG Henryk                   - 301
16. KUCHTA Edward, Adam          - 136
17. SZYMAŃSKA Genowefa          - 364
18. DUBIK Michał                   - 120
19. KISIELEWICZ Marian                   - 155
20. CZOCHROWSKI Zbigniew          - 99
21. CIECIERSKI Jerzy                   - 170
Lista Nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności - 9.596
1. SZCZYGIELSKI Kazimierz, Marian          - 3.478
2. STANKIEWICZ Mirosław, Waldemar          - 576
3. JANKOWSKA Elżbieta, Halina          - 1.042
4. PROSZEWSKI Andrzej, Stanisław          - 490
5. ISZCZUK Aleksander                   - 334
6. NIEWIADOMSKI Bogdan, Wiktor          - 293
7. KOSKA Anna, Maria                   - 451
8. SEMERGA Roman, Ryszard          - 159
9. NAWARA Dariusz, Krzysztof          - 291
10. CHABIŃSKI Janusz, Bogusław          - 182
11. PILARSKI Jerzy, Janusz          - 257
12. PAKOSZ Julian, Franciszek          - 136
13. OLSZEWSKA Mirosława          - 325
14. WALAWENDER Ryszard          - 189
15. PRZEDRZYMIRSKA-TROSZYŃSKA Jadwiga,
Teresa                            - 153
16. MAKSYMOWICZ Robert, Łukasz          - 157
17. SMAGAŁA Dariusz, Janusz          - 133
18. CYGAN Renata, Elżbieta          - 112
19. POPOWICZ Krystyna                   - 173
20. MANDRYGA Mirosław                   - 665

Lista Nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona
Rzeczypospolitej Polskiej                   - 34.236
1. TYMA Zenon                   - 10.853
2. TOMALA Józef                   - 5.042
3. BESZ Stefan                   - 1.846
4. KWIATKOWSKI Tadeusz                   - 5.012
5. STASZAŁEK Krzysztof                   - 1.069
6. KUDZIA Czesław                   - 733
7. MAŁYSKA Elżbieta                   - 2.848
8. ZAJĄC Władysław                   - 2.206
9. WORKIEWICZ Marek                   - 377
10. KRĘGIEL Józef                   - 501
11. GANDURSKI Józef                   - 337
12. KULISZCZAK Kazimierz                   - 458
13. ZEBZDA Wiesław                   - 233
14. WOJTUŚ Artur                   - 825
15. PYSKATY Dariusz                   - 1.896

Lista Nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i
Sprawiedliwość"                   - 16.576
1. DIAKONOW Andrzej, Mieczysław          - 2.990
2. KOWALSKI Janusz, Marcin          - 2.330
3. MICIAK Aleksander, Jan          - 466
4. PAWLACZYK Stanisław                   - 995
5. WALKIEWICZ Mieczysław          - 1.737
6. BĄCZEK Kazimierz                   - 739
7. CZECH Stanisław                   - 1.196
8. WÓJTOWICZ Waldemar                   - 499
9. BANASZEWSKI Tomasz                   - 328
10. JAROSZ Radosław, Michał          - 558
11. PILARZ Halina                   - 917
12. ANDRYSIAK Andrzej                   - 246
13. SADOWSKI Andrzej, Lechosław          - 412
14. KUŁAKOWSKI Dariusz                   - 505
15. RESZCZYŃSKI Ryszard                   - 422
16. PODSTAWA Włodzimierz, Andrzej          - 392
17. ZAMOJSKI Andrzej                   - 620
18. DOMASZEWSKI Witold, Kamil          - 173
19. ZAMBRZYCKI Arkadiusz          - 250
20. KARNAŚ Zbigniew, Józef          - 254
21. WODYŃSKI Stanisław                   - 547

Lista Nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego
Stronnictwa Ludowego                   - 15.802
1. FIGAS Zbigniew                   - 1.933
2. RAKOCZY Stanisław                   - 1.465
3. KARLESZKO Piotr                   - 758
4. KAROL Teresa, Maria                   - 999
5. PAWLUS Krzysztof, Bolesław          - 159
6. SEKIETA Tadeusz, Piotr                   - 501
7. KONOPKA Antoni, Jacek          - 1.350
8. ZAWADZKA Stanisława, Natalia          - 761
9. AUSZTOL Andrzej, Ryszard          - 273
10. WIERCIOCH Paweł, Antoni          - 102
11. KALINOWSKI Andrzej, Antoni          - 3.459
12. CHWALIŃSKI Zygmunt                   - 449
13. CHMIELOWSKI Józef, Krzysztof          - 278
14. WYSOCZAŃSKI Stanisław, Kazimierz          - 424
15. GAWORSKI Krzysztof                   - 399
16. DROZD Krzysztof, Władysław          - 186
17. BADORA Krzysztof                   - 211
18. ORKISZ Sławomir, Andrzej          - 492
19. GAJEWSKI Jan                   - 109
20. HADRIAN Grzegorz, Józef          - 61
21. LOTKO Jan, Sebastian                   - 69
22. PULIT Andrzej                   - 792
23. MISZ Andrzej, Lucjan                   - 572

Lista Nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców
Platforma Obywatelska                   - 37.203
1. KORZENIOWSKI Leszek, Sylwester          - 10.644
2. WIERDAK Bogusław                   - 4.679
3. GRUSS Piotr                   - 1.303
4. BORZYM Mirosław                   - 2.776
5. JARMUZIEWICZ Tadeusz                   - 5.340
6. KOZŁOWSKI Dariusz                   - 1.658
7. OKRĄGŁY Jarosław                   - 1.934
8. HAWRYLÓW Jan                   - 1.174
9. ĆWIRZEŃ Renata                   - 1.060
10. KURPIEL Andrzej                   - 554
11. TRZEPIZUR Janusz                   - 1.820
12. DUDEK Włodzimierz                   - 478
13. SYGULKA Gerard                   - 459
14. PŁOSZAJ Leonarda                   - 1.049
15. KUCHARSKI Łukasz                   - 925
16. SYGIDUS Sławomir                   - 1.350

Lista Nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch
Społeczny                            - 1.273
1. VINCENZ-POPENDA Małgorzata,
Jolanta                            - 334
2. RUDY Dragomir, Antoni          - 86
3. ROSZAK-KRUŻEL Alicja, Aniela          - 89
4. GÓŹDŹ Wacław                   - 42
5. KARNICKI Tadeusz, Marek          - 52
6. WOŚNIAK Jerzy, Dariusz          - 88
7. CZYŻ Wiesława, Joanna                   - 53
8. MICHOCKI Rafał, Paweł          - 55
9. OSYRA Stanisław                   - 17
10. ARCZEWSKA Ewa                   - 73
11. POKORNY Jacek                   - 23
12. PALACZ Grzegorz, Paweł          - 13
13. JASIŃSKI Radosław, Andrzej          - 25
14. BUJAK Miłosław, Adam          - 57
15. CHAŁAT Stefan, Szymon          - 24
16. BUKOWSKA Ewa, Barbara          - 49
17. STECZYNA Andrzej                   - 6
18. PATEREK Tomasz, Jerzy          - 18
19. JELONEK Marek, Władysław          - 21
20. BIENIASZEWSKI Jerzy, Tadeusz          - 39
21. KWAŚNICKI Dariusz, Bronisław          - 18
22. CICHY Krzysztof, Bogusław          - 21
23. PIASECKI Janusz                   - 35
24. PYPKOWSKI Zbigniew                   - 5
25. DURCZYŃSKI Waldemar, Józef          - 10
26. ZABŁOTNY Marek, Ryszard          - 20

Lista Nr 9 Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej                            - 1.161
1. KOROL Józef                   - 402
2. ZAJĄC Andrzej, Edward                   - 113
3. LACHOWICZ Zbigniew, Andrzej          - 228
4. JANUSZEWSKI Tadeusz, Andrzej          - 74
5. ŁASTOWSKI Józef                   - 89
6. KOROL Ryszard                   - 56
7. STEC Janusz                   - 31
8. MORAWSKI Mirosław                   - 54
9. LIPIECKI Krzysztof                   - 32
10. WOLC Waldemar                   - 18
11. WĘGŁOWSKI Edward                   - 9
12. TOBER Zbigniew, Marek          - 10
13. MUCHA Robert                   - 25
14. NIKIEL Tomasz                   - 20
Lista Nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich
Rodzin                            - 20.574
1. CZERWIŃSKI Jerzy                   - 5.718
2. PIEKARZ Anna, Małgorzata          - 2.914
3. FILIPCZUK Mariusz, Jerzy          - 530
4. PUDŁO Roman, Stefan                   - 1.605
5. TISTEK Robert                   - 273
6. RYŃ Grażyna, Anna                   - 496
7. ŁAKOMIEC Anna, Helena          - 787
8. NAUMIK Anna, Irena                   - 2.167
9. KUŚMIEREK Wiktor                   - 185
10. LITWINOWICZ Mariusz, Tomasz          - 671
11. PRZYBYŁO Kazimierz                   - 421
12. FUŁAWKA Magdalena                   - 383
13. JAKUBÓW Janusz                   - 1.310
14. ŚLĘCZEK Maciej                   - 329
15. SKIBA Teresa                   - 1.314
16. TOMCZYK Andrzej                   - 495
17. SZKLARCZYK Sebastian          - 263
18. GLEŃ Sławomir                   - 72
19. CZECHOWSKI Andrzej          - 364
20. KOLBEK Dariusz                   - 277

Lista Nr 11 Komitet Wyborczy Wyborców
"Mniejszość Niemiecka"                   - 42.340
1. KROLL Henryk                   - 11.704
2. PAŹDZIOR Helmut                   - 7.989
3. GALLA Ryszard                   - 2.875
4. FLAK Edward                   - 1.231
5. KLUCZNIOK Paweł                   - 590
6. LAKWA Henryk                   - 1.875
7. CZERNEK Joachim                   - 3.152
8. KOŁODZIEJ Piotr                   - 442
9. NIEPALA Hubert                   - 566
10. MAZUR Joachim, Jan          - 1.252
11. WYSDAK Krzysztof                   - 1.984
12. KUS Bernard                   - 798
13. GAWOR Marian                   - 195
14. KURPIELA Bronisław          - 660
15. KROCZEK Manfred                   - 208
16. MARSOLEK Erwin                   - 494
17. SKOCZYLAS Otylia                   - 1.229
18. RYBORZ Paweł                   - 617
19. WĄSIK KUDLA Monika          - 485
20. WOLNY Barbara                   - 142
21. SPORIN Zygfryd                   - 742
22. CZAJA Herbert                   - 464
23. KOSAK Bruno                   - 984
24. PALT Andrzej                   - 154
25. SZULC Irena                   - 422
26. BEIER Hubert                   - 1.086

Banki chcą naszych pieniędzy. Zapłacimy ujemne odsetki?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie