Jak mieszka się w opolskim, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Materiał informacyjny Urzędu Statystycznego w Opolu

Jak dziś wygląda nasza sytuacja demograficzna, rodzinna i mieszkaniowa? Jak pracujemy? Czy jakość życia w opolskim poprawiła się przez ostatnie 10 lat? Na te pytania odpowie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań na podstawie zebranych od nas danych.

Ile osób się spisało?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa. Do tej pory w całej Polsce spisało się 29,68% osób – najwięcej w województwie opolskim 33,77%, mazowieckim 32,01%, śląskim 30,88%, a najmniej w województwach lubuskim i lubelskim – niewiele ponad 26%. Jak wygląda sytuacja w gminach województwa opolskiego? Najwyższy wynik w naszym województwie osiągnęła gmina Wilków, gdzie spisało się ponad 63% osób. Na kolejnych miejscach znalazły się Biała z wynikiem 47,6% oraz Lubrza, gdzie do spisu przystąpiło 47,5% mieszkańców. Najgorzej z obowiązku spisowego wywiązali się do tej pory zamieszkujący gminy Cisek i Grodków, w których formularz wypełniło 27% osób.

Obowiązek, czyli kto musi się spisać

Przypominamy, że na podstawie Ustawy o NSP udział w spisie jest obowiązkowy, więc, by uniknąć kary, muszą się mu poddać wszystkie osoby, które:

  • mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały tu czasowo – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy,
  • są obywatelami polskimi przebywającymi za granicą i nie wymeldowały się z pobytu stałego w Polsce,
  • są bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy.

Spisać się muszą także osoby przebywające za granicą – jeżeli okres przebywania za granicą respondenta jest krótszy niż rok, wówczas wypełnia on kwestionariusz emigranta krótkookresowego, jeżeli wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego. Spisem objęci są zarówno dorośli, jak i dzieci. Niepełnoletnie osoby są spisywane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Małżonkowie i osoby współzamieszkujące ze sobą mogą spisać się wspólnie, podając dane domowników. To ważna informacja szczególnie dla osób starszych i niesamodzielnych. Dane w spisie podajemy zgodnie ze stanem faktycznym obowiązującym 31 marca br. o godzinie 24:00.

Jaką formę spisu wybrać?

Spis trwa do 30 września, ale w tym czasie obowiązują różne możliwości korzystania z zaproponowanych metod. Podstawową i obowiązkową metodą jest samospis internetowy – wypełnienie formularza on-line po zalogowaniu na stronie spis.gov.pl. Czas na realizację spisu tą metodą mija, gdy zadzwoni do nas rachmistrz – wówczas musimy mu udzielić informacji. Rachmistrz może zadzwonić każdego dnia, zawsze z jednego z dwóch numerów telefonu 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Dodatkowe metody spisu dla osób, które nie mają możliwości dokonać samospisu i nie chcą czekać na rachmistrza to telefon na infolinię 22 279 99 99 lub skorzystanie ze wsparcia na stanowisku do samospisu dostępnym w urzędzie gminy, Urzędzie Statystycznym w Opolu lub Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Jakość życia

Przeprowadzany spis ma zebrać szeroko rozumiane informacje na temat jakości naszego życia, by wskazać te obszary, które wymagają poprawy i doinwestowania. Dane statystyczne pomogą rządzącym lepiej planować inwestycje i podejmować ważne decyzje, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. – Na podstawie analizy zebranych danych można lepiej poznać potrzeby mieszkańców, m.in. związane z sytuacją mieszkaniową, ochroną zdrowia, edukacją czy miejscami pracy. Jedną z ważnych kwestii jest właściwe zarządzanie oświatą. Wierzymy, że inwestując w rozwój szkół i ośrodków kultury, zapewniamy najmłodszym lepszą przyszłośćtłumaczy Bogdan Zdyb, wójt gminy Wilków. – Kluczowa jest także sytuacja mieszkaniowa. Od ostatniego spisu, 10 lat temu, jakość życia w naszej gminie regularnie się podnosi. Spis pomógł nam zaplanować i zrealizować wiele ważnych inwestycji, dzięki którym mieszkańcom żyje się lepiej, m.in. budowę kanalizacji w 5 miejscowościachdodaje Bogdan Zdyb. – Nasi mieszkańcy wiedzą, jak ważne jest spełnienie obowiązku spisowego. Dzięki temu, i my, samorządowcy też możemy lepiej wywiązywać się z naszych obowiązków i służyć lokalnym społecznościom.

Spisz się on-line i weź udział w Loterii!
Możesz wygrać samochód lub karty podarunkowe o wartości 1000 zł i 500 zł.
Więcej informacji o loterii znajdziesz na stronie loteria.spis.gov.pl.

Pamiętaj, że udział w NSP 2021 jest obowiązkowy, a najlepszą metodą jest samospis internetowy. Nie czekaj! Czas na dokonanie samospisu minie, gdy zadzwoni do Ciebie rachmistrz.

Dodaj ogłoszenie