Jakie dokumenty trzeba złożyć razem z wnioskiem?

Redakcja
Dokumentacją niezbędną do ustalenia kapitału początkowego jest wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk: ZUS Kp-1), kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych

(druk: ZUS Rp-6) i świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie oraz inne dowody, którymi można potwierdzić okresy składkowe i nieskładkowe.[/b]

Ponadto należy złożyć zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk:  ZUS Rp-7), które wystawia pracodawca, potwierdzające okresy zatrudnienia oraz osiągane wynagrodzenia (dochody). Zamiast tego zaświadczenia można przekazać legitymację ubezpieczeniową, pod warunkiem, że zawiera ona wpisy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, dokonane w trakcie zatrudnienia albo po rozwiązaniu stosunku pracy.

W przypadku osób, które indywidualnie opłacały składkę na ubezpieczenie społeczne lub współpracowały przy prowadzeniu działalności - w kwestionariuszu (druk: ZUS Rp-6) należy podać adres prowadzenia działalności i jednostkę ZUS, do której odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne oraz Numer Konta Płatnika (NKP) nadany przed 1998r przez ZUS, a także numer REGON i NIP.

Ci, którzy pracowali u pracodawców zatrudniających do 20 pracowników, w tym w zakładach usługowych np. u fryzjera, w małym sklepie, cukierni,  podają w kwestionariuszu (druk: ZUS Rp-6): nazwę firmy lub nazwisko i imię pracodawcy oraz adres (siedzibę) firmy-  jeżeli jest im znany . 

Wideo

Dodaj ogłoszenie