Jeśli zrobimy błędy

Redakcja
Gdy okaże się, że wypełniając zeznanie podatkowe podatnik popełnił błędy, może złożyć deklarację korygującą wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Na poprawionym formularzu zeznania podatkowego należy wówczas zaznaczyć odpowiednią rubrykę - "korekta".[/b]

Urząd skarbowy może dokonać korekty deklaracji lub wezwać podatnika do korekty deklaracji i złożenia wyjaśnień

Urzędy skarbowe sprawdzają:

terminowość składania deklaracji i wpłacania zadeklarowanych podatków,

formalną poprawność składanych dokumentów,

stan faktyczny w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

Jeśli urząd skarbowy w ramach czynności sprawdzających stwierdzi, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, wówczas:

koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zł,

zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

 

Wideo

Dodaj ogłoszenie