Karty wędkarskie do wymiany. Część wędkarzy musi wymienić dokumenty wydane przed 1 lutego 1997 roku, bo utraciły ważność.

Które karty wędkarskie należy wymienić?

Karty wędkarskie wydane po 1 lutego 1997 roku są obecnie obowiązującym dokumentem uprawniającym do uprawiania amatorskiego połowu ryb. Są dokumentem dożywotnim i nie wymagają wymiany czy przedłużania.

Wszystkie karty wędkarskie wydane przed tym terminem utraciły ważność i należy je wymienić.

Gdzie należy wymienić kartę wędkarską?

Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby.

Wymiana karty wędkarskiej - co należy zrobić

Osoba zainteresowana wymianą karty wędkarskiej powinna złożyć w starostwie powiatowym:

  • wniosek o wymianę (dostępny w starostwie)
  • zdjęcie legitymacyjne,
  • dowód uiszczenia opłaty za wymianę karty
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu na kartę wędkarską.

Ile kosztuje wymiana karty wędkarskiej?

Za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego pobierana jest opłata, której wysokość powinna odpowiadać kosztom jej wydania (z Ustawy o rybactwie śródlądowym). Wymiana karty wędkarskiej kosztuje 10 zł.

DNI WOLNE 2019. Zaplanuj dobrze urlop!