Aglomeracja - którą tworzy Opole oraz 19 gmin współpracujących ze stolicą województwa - musi w bardzo szybkim tempie przygotować listę wspólnych pomysłów, które chce zrealizować pod hasłem „zintegrowanych inwestycji terytorialnych”.

Na ten cel otrzyma 62 miliony euro do wydania w latach 2014-2020. - Obecnie, podobnie jak inne gminy aglomeracji, jesteśmy na etapie przygotowywania strategii, która będzie zawierała propozycje projektów do realizacji - tłumaczy Danuta Wesołowska, naczelnik wydziału ds. europejskich i planowania rozwoju Urzędu Miasta Opola. - Dlatego każdy mieszkaniec Opola może zgłosić nam swój pomysł. Na pisemne wnioski, które można wysyłać także drogą mailową (e-mail: strategia@um.opole.pl) czekamy do 14 września.

Dokładna lista inwestycji, choć jeszcze nie powstała, będzie ograniczona wymaganiami stawianymi przez UE.

I dlatego nie ma szans, aby za unijne pieniądze zbudować w  Opolu np. park rozrywki na  wzór Legolandu. - To prawda,  ale z drugiej strony, jeśli będzie inwestor chętny na taki obiekt, możemy w ramach pieniędzy aglomeracji uzbroić teren pod taką inwestycję - mówi Danuta Wesołowska.

Jest to możliwe, ponieważ dużym projektem aglomeracji ma być uzbrajanie terenów pod inwestycje. Możliwe jest także, że uczestnicy aglomeracji zdecydują się na projekt związany z wymianą oświetlenia ulicznego, za nie mniej ważne uznano ratowanie i remontowanie zabytków na terenie aglomeracji opolskiej oraz sprawy komunikacji (np. nowe autobusy, węzeł przesiadkowy przed dworcem PKP w Opolu) oraz edukacji przedszkolnej.

Ostateczną listę inwestycji, jakie będą wykonywane w ramach ZIT, powinniśmy poznać na początku przyszłego roku.