Konkurs Recytatorski „Młodzież recytuje poezję”

Materiał informacyjny TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM

Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”/ Rezitationswettbewerb in deutscher Sprache „Jugend trägt Gedichte vor” jest jednym z największych projektów TSKN pod względem ilości uczestników i cieszy się dużą popularnością wśród uczniów województwa opolskiego. Pierwszą edycję zorganizowano już w 1994 r. i do poprzedniego roku odbywał się na czterech szczeblach: etap szkolny, etap gminny, etap rejonowy oraz finał wojewódzki.

Ze względu na czas pandemii, zarówno edycję 2020, jak i tegoroczną przekształciliśmy na formę online.

Edycja 2021 podzielona będzie jednak na dwa etapy: I etap to nadesłanie przez uczestników filmu z wykonaniem wybranego wiersza w języku niemieckim. Należy również przesłać wypełnioną kartę uczestnika. Zgłoszenia i nagrania przyjmowane będą do 23 kwietnia 2021 r. na adres mailowy: konkurs@skgd.pl Wyniki I etapu konkursu z listą osób zakwalifikowanych do II etapu zostaną udostępnione do 24 maja 2021 roku, na stronie internetowej www.skgd.pl.

Etap II polegać będzie na ponownej ocenie nagrań finalistów, a następnie spośród tych osób wyłonieni zostaną laureaci. Wyniki II etapu konkursu zostaną udostępnione do 10 czerwca 2021 roku, na stronie internetowej www.skgd.pl.

Uczestnicy na każdym etapie oceniani będą przez jury w czterech kategoriach wiekowych: A – klasy I-III, B – klasy IV-VI, C – klasy VII-VIII oraz D – wszystkie klasy szkół ponadpodstawowych.

Finaliści co roku otrzymują ciekawe nagrody rzeczowe, gadżety reklamowe czy książki. Dla laureatów przygotowana jest również nagroda główna. Będzie to możliwość nagrania swojej recytacji w profesjonalnym studio.

Zależy nam, aby poprzez organizację tego zadania podtrzymywać i rozwijać tożsamość kulturową mniejszości niemieckiej za pomocą popularyzacji niemieckojęzycznej poezji wśród dzieci i młodzieży. Mamy również nadzieję, że jest to dobra okazja wśród uczestników do doskonalenia zdolności językowych oraz pracy nad prezentacją sceniczną.

Projekt wspierany jest finansowo przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem VDG.

Tu podaj tekst alternatywny

Dodaj ogłoszenie