Koronawirus w Polsce. W mszy świętej może uczestniczyć jedynie pięć osób

Krzysztof Ogiolda
Krzysztof Ogiolda
- Zachęcamy do uczestniczenia w mszach św. i innych nabożeństwach (droga krzyżowa, gorzkie żale) przez pośrednictwo internetu, telewizji itd. Każdy może się w taką modlitwę włączyć – mówi ks. dr Kobienia.
- Zachęcamy do uczestniczenia w mszach św. i innych nabożeństwach (droga krzyżowa, gorzkie żale) przez pośrednictwo internetu, telewizji itd. Każdy może się w taką modlitwę włączyć – mówi ks. dr Kobienia. pixabay.com
Będziemy przestrzegać zaleceń. Zachęcamy do udziału w mszach św. i nabożeństwach za pomocą środków społecznego przekazu – mówi sekretarz biskupa opolskiego, ks. dr Joachim Kobienia.

Zgodnie z obostrzeniami ogłoszonymi we wtorek przez premiera – mówi ks. sekretarz – w mszy św. może uczestniczyć jedynie pięć osób (nie licząc księdza i służby liturgicznej). Sądzę, że w liturgiach mogą chcieć uczestniczyć osoby, które zamówiły intencję mszalną np. za swoich zmarłych i one mają pierwszeństwo w udziale.

Ks. biskup zarządził także, by przy ołtarzu nie służyli ministranci, którzy są uczniami szkół, zatem nie chodzą na lekcje. Funkcję ministrantów mogą pełnić dorośli, np. szafarze lub należy celebrować msze św. bez ministrantów.

- Zachęcamy do uczestniczenia w mszach św. i innych nabożeństwach (droga krzyżowa, gorzkie żale) przez pośrednictwo internetu, telewizji itd. Każdy może się w taką modlitwę włączyć – dodaje ks. dr Kobienia.

Będą zmiany zasad w noszeniu maseczek?

Wideo

Dodaj ogłoszenie