Krapkowice. Informacja dla rolników.

Materiał partnera zewnętrznego
Nabór wniosków na zadanie pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Szanowni rolnicy, w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naborem wniosków na zadanie pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, do którego wpisują się przedsięwzięcia w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, burmistrz Krapkowic serdecznie zaprasza zainteresowanych rolników, posiadających przedmiotowe odpady pochodzące wyłącznie z prowadzonej działalności rolniczej do składania wniosków. Formularze dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przy ul. 3 Maja 21, w pokoju nr 17. Termin składania wniosków przez rolników upływa 20 listopada 2019 roku o godz. 1530.

Miejsce składania wniosków: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 21, pok. nr 17. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 77 44 66 864 lub wysyłając zapytanie na adres k.szylar@krapkowice.pl.

Dodaj ogłoszenie