Krapkowice. Podpisano umowę na rewitalizaję parku.

Materiał partnera zewnętrznego
Będzie nie tylko park, ale także miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Będzie nie tylko park, ale także miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Nowy plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do koszykówki, tory do gry w boule, stoły do gry w szachy czy nawierzchnia z asfaltu do jazdy na łyżworolkach.

Ato jeszcze nie wszystko. Będą oczywiście nowe nasadzenia i energooszczędne oświetlenie. Tak już niebawem rozkwitnie park przy moście kolejowym. 8 października burmistrz Andrzej Kasiura podpisał umowę z wykonawcą. Park powstanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca na sporządzenie dokumentacji ma osiem miesięcy, a z nowego parku będzie można korzystać najpóźniej od października 2020 roku. Koszt inwestycji to ponad 1 mln 600 tysięcy złotych. Projekt jest współfinansowany w ramach RPO WO 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.02 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Dodaj ogłoszenie