Laury Umiejętności i Kompetencji wręczono w Opolu

Edyta Hanszke
dr n. med. Dariusz Łątka - ordynator Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu odebrał w piątek platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji.
dr n. med. Dariusz Łątka - ordynator Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu odebrał w piątek platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji. Paweł Stauffer
Laury Umiejętności i Kompetencji 2013 - to tytuły, które po raz czternasty wręczała Opolska Izba Gospodarcza. Podczas piątkowej gali uhonorowano nimi 39 osób.

Tradycyjnie nagrody OIG wręcza na początku kolejnego roku. W Opolu galę organizowano po raz 14 (od 2000 roku). Historia tej nagrody sięga 1992 roku, kiedy to przedstawiciele Regionalnej Rady Gospodarki przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wspólnie z Zarządem Telewizji Polskiej S.A. oddział terenowy w Katowicach, redakcje: Radia Katowice S.A. i Trybuny Śląskiej - postanowili co roku nagradzać Laurami Umiejętności i Kompetencji nieprzeciętnych menedżerów, firmy, organizacje i instytucje, które wprowadzają skuteczne rozwiązania restrukturyzacyjne i torują drogę nowoczesnej gospodarce rynkowej, a także autorytety moralne i najwybitniejszych reprezentantów nauki, oświaty, kultury i sztuki.

Tym odznaczeniem objęte były ówczesne województwa: katowickie, opolskie, bielsko-bialskie  i częstochowskie. Skład pierwszej kapituły uzupełniono na stałe reprezentantami izb gospodarczych z Bielska-Białej, Częstochowy, Opola i Rybnika. Postanowiono także, co roku zapraszać do kapituły wojewodów i marszałków z województwa śląskiego i opolskiego oraz laureatów z poprzednich lat. Od 2000 roku OIG zaczęła sama organizować regionalną galę laurów.

Oto laureaci z 2013 roku

Srebrne Laury Umiejętności i Kompetencji 2013r. otrzymują:

Kategoria - Pro Publico Bono:

 1. lek. med. Zofia Kucharska – ordynator Oddziału Noworodków i Wcześniaków Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu
 2. Henryk Lakwa – starosta opolski
 3. dr hab. Mirosław Lenart - dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu
 4. Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości (dyrektor Paweł Wąsik)
 5. Stowarzyszenie Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”- (prezes Wilhelm Beker)

Kategoria : Medycyna i inżynieria biomedyczna

6. lek. med.  Irena Suchorębska-Kudyba – Dyrektor Przychodni „ODNOWA sp. z o.o.” z Opola

7. lek. med. Rafał Swaton – ordynator oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej  Szpitala Wojewódzkiego  w Opolu

Kategoria : Instytucja finansowa

8. Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa (dyrektor zarządzający regionem Marian Drymluch)

Kategoria : Menadżer, lider społeczno-gospodarczy,:

9.  Gerard  Kosytorz  przedsiębiorca  z Pietraszowa

10.  Marian Płaczek właściciel Przedsiębiorstwa Usług technicznych DEMPOL-ECO z Opola

Kategoria: Polskie Przedsiębiorstwo:

11. ATLANTIS Deweloper Sp. z o.o. z  Opola (prezes Waldemar Stekert)

12. EuroSystem Polska Sp. z o.o. z Przywor (wiceprezes Tomasz Kędziora)

13. PPHU „VENUS” z Łowkowic Spółka Jawna Hubert Jaskóła, Jan Szafarczyk, Piotr Szywalski

14. SENTREX Sp. z o.o. z Gogolina (prezes Marek Przywara)

15. Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o. z Prudnika (prezes Dariusz Świderski)

Kategoria : Inwestycja zagraniczna w Polsce

16. HFG Polska Sp. z o.o. Heerema Fabrication Group z Opola (kierownik produkcji Albert Górdak)

Kategoria: Udana inwestycja

17.  Pałac Pawłowice  w Pawłowicach (współwłaścicielka Ewa Godyla)

18. PAUL SCHOCKEMOEHLE LOGISTICS  POLSKA  Sp. z o.o z Krapkowic (członek zarządu Damian Szampera)

19. Metsä Tissue Krapkowice Sp. z o.o. (dyrektor zakładu Peter Simo)

Kategoria: Kultura

20.  Maria Ołdak, prezes Towarzystwa Muzycznego w Opolu

Kategoria : Załoga – wspólny sukces

21.  Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Kategoria :Firma społecznie odpowiedzialna

22. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych  Adrian Bąk z Głubczyc

23. Mieczysław Lipiński właściciel gospodarstwa agroturystycznego w Przysieczy

24. Fotografika Mirosław Dedyk z Olesna

Kategoria: Symbol zmian

25. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku im. Marii Skłodowskiej-Curie

Kategoria :Ambasador spraw polskich

26. Uczniowski Klub Sportowy „GWIAZDA” z Olesna

Kategoria: Nauka i Innowacyjność

27.  Moviebird International  Sp. z o.o.  z  Opola

Po raz jedenasty w Opolu wręczane były Laury Złote. W tym roku regionalna kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji w Katowicach na wniosek kapituły opolskiej przyznała dwanaście Złotych Laurów  .

Złote Laury Umiejętności i Kompetencji 2013 otrzymali:

Kategoria : Pro  Publico Bono

1. Ksiądz Infułat Edmund Podzielny, proboszcz parafii katedralnej w Opolu

2. Ksiądz prałat Mikołaj Mróz, proboszcz bazyliki św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie

3. Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka

4.  dr n. med. Czesław Milejskim ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego Krapkowickiego Centrum Zdrowia

Kategoria : osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm

5.  prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej

Kategoria: menedżer, lider społeczno-gospodarczy,:

6. dr inż. Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

7.  Joachim Greger, prezes zarządu  Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem

Kategoria  Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy

8 . Sabina Gorzkulla-Kotzot, wicestarosta powiatu krapkowickiego

Kategoria: Polskie przedsiębiorstwo

9.   PKS International Cargo S.A. z siedzibą  w Opolu (prezes zarządu Norbert Lepich)

Kategoria: Firma Społecznie Odpowiedzialna

10.  Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „EJK” Sp. z o. o. z Żędowic (prezes Jan Strzoda)

Kategoria:  Firma Rodzinna

11. Adamietz Sp z o.o. ze Strzelec Opolskich (prezes Rajmund Adamietz).

12. GALMET Sp. z o.o. Sp.K. z Głubczyc (prezes Stanisław Galara)

- Regionalna Kapituła Laurów w Katowicach przyznała w roku 2013  siedem Platynowych Laurów, które przyznawane są ludziom o wybitnych osobowościach i niekwestionowanym autorytecie, których działalność ma wymiar ponadregionalny, a często nawet międzynarodowy. Wartości płynące z ich pracy są uniwersalne, godne naśladowania i tworzą atmosferę szczególnego szacunku - mówił prowadzący galę Janusz Maćkowiak.

Od 1992 r. Platynowe Laury otrzymali : w roku 1992 – Ryszard Zembaczyński pełniący wówczas funkcje wojewody opolskiego, w roku 1998 Paweł Kozerski – dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w  2002 r. – Stanisław Sławomir Nicieja - wybitny uczony, historyk,  w roku 2005 -  prof. zw. dr hab. Dorota Simonides i  prof. dr hab. Marian Duczmal. W 2006 roku otrzymał  w  kategorii   –  Pro Publico Bono Pan Dieter Przewdzing – burmistrz Zdzieszowic.

Od roku  2008 po raz pierwszy na uroczystej gali w Opolu, został wręczony Platynowy  Laur  Umiejętności i Kompetencji a otrzymał  go Karol Cebula – menadżer, przedsiębiorca, wydawca i właściciel  „Strzelca Opolskiego” i od tego roku wręczane są w Opolu również Platynowe Laury, w roku 2009 otrzymali je: w  kategorii „ Doskonała Załoga” -  Załoga Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych „ODRA” S.A  z  Brzegu,  a w  kategorii „Śląski Fair Play”  przedsiębiorstwo BIS MULTISERWIS  z Krapkowic . W 2009 Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymał Andrzej Rybarczyk – prezes zarządu, dyrektor naczelny Cementowni ODRA SA w Opolu, w 2010 r. -  Ryszard Wilczyński, wojewoda opolski, Józef Sebesta były marszałek województwa opolskiego, Filharmonia Opolska im. J. Elsnera,  NUTRICIA Zakłady Produkcyjne sp. z o.o. oraz Zbigniew Figas były prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W roku 2012 Platynowe Laury otrzymali: CLIMBEX” SA  z Brzezia k/ Opola, Mirosław Garack  prezes firmy GET sp. z o.o. i Opolskiego Centrum  Logistycznego sp. z o.o. Mobile Fence, Jerzy Marciniak, prezes, dyrektor generalny Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.

Za  rok 2013  Platynowe  Laury Umiejętności i Kompetencji otrzymali:

Platynowy Laur Pro Publico Bono

1. dr n. med. Dariusz Łątka  - ordynator Oddziału Neurochirurgii  Wojewódzkiego Centrum Medycznego  w Opolu

2. dr n. med. Janusz Pichurski - ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

3. dr n. med. Władysław Pluta  - ordynator Oddział Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego  w Opolu

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

4. Andrzej Drosik - Dyrektor Zakładu NUTRICIA Zakłady Produkcyjne

Platynowy Laur  Doskonała Załoga

5. TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Opolu

Platynowy Laur  „Nauka i Innowacyjność”

6. Przedsiębiorstwo  Produkcyjno -Usługowo-Handlowe „FILPLAST” w Głogówku  (właściciel Waldemar Filipowsky)

7. NB  POLSKA  Sp. z o.o. Producent okien połaciowych marki VELUX Fabryka w Namysłowie (dyrektor Artur Wołoszyn)

Po raz trzeci w Opolu wręczany był również Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji, który "przyznawany jest osobom charakteryzującym się ponadczasowymi wartościami, których uniwersalna działalność pozostawia trwały ślad w dziedzictwie człowieka, ludziom którzy bezinteresownie i z poświęceniem działają na rzecz drugiego człowieka, którzy powiększają ilość dobra tak wokół siebie jak i na świecie, duchownym oraz osobom świeckim za działalność ekumeniczną wyrażaną w przyjętej postawie życiowej".

Po raz pierwszy w roku 2010 otrzymał go Pan Karol Cebula za wieloletnie zaangażowanie i udział w życiu społecznym, na rzecz kultury i nauki, społeczności lokalnej i duże zaangażowanie w działalność charytatywną, w roku 2011 pośmiertnie ŚP Janusz Granat Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej,  a w roku ubiegłym Bogdan Zdrojewski – minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W tym roku na wniosek Opolskiej Kapituły Laurów otrzymuje go Elżbieta Bieńkowska senator RP,  wicepremier, Minister Infrastruktury i  Rozwoju. Laur w jej imieniu odbierała Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, wiceminister Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. A wicepremier została doceniona za:

 • reprezentowanie wysokiego standardu etycznego i merytorycznego w pełnieniu funkcji publicznych;
 • za doprowadzenie do pełnego wykorzystania funduszy unijnych z budżetu na lata 2004-2006 oraz rozdzielenia prawie 68 mld euro, które  Polska otrzymała na lata 2007-2013;
 • za znaczący wkład w pozyskanie kolejnej transzy funduszy unijnych przyznanych w perspektywie 2014-2020 oraz sprawne prowadzenie procesu przygotowania kraju do absorpcji i efektywnego wykorzystania przyznanych środków;
 • za przygotowanie i doprowadzenie do przyjęcia przez Radę Ministrów dokumentów strategicznych o fundamentalnym znaczeniu do rozwoju kraju, takich jak: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020;

W skład tegorocznej opolskiej kapituły weszli:

1. Ryszard Wilczyński  Wojewoda Opolski, Laureat Platynowego Lauru

2. Andrzej Buła    Marszałek Województwa Opolskiego,

3. Ryszard Zembaczyński  Prezydent miasta Opola, Laureat  Platynowego Lauru

4. Marian Duczmal           Przewodniczący Kapituły Laurów Przewodniczący Rady OIG, Laureat Platynowego Lauru, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania   i  Administracji w Opolu

5. Karol Cebula                  Wydawca i felietonista tygodnika   Strzelec   Opolski Laureat Platynowego i  Kryształowego  Lauru

6. Władysław Sztefic Członek Rady OIG,   Laureat Złotego Lauru

7. Andrzej Rybarczyk         Członek Rady OIG Laureat Platynowego   Lauru

8. Zdzisław Bąk                  Laureat Złotego Lauru

9. Józef Sebesta  Laureat Platynowego Lauru

10 . Henryk Galwas          Sekretarz  Opolskiej Kapituły Laurów, Prezes Zarządu OIG

W Regionalnej Kapitule w Katowicach także zasiadali Opolanie

FORUM LOKALNEGO BIZNESU - Mirela Paterok

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 13

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

t
twa
Czy Laur nie jest formą "czynszu" za lokal i za inne przysługi?
Na stronie powiatu krapkowickiego 15 miesięcy temu napisano: "Jak zaznaczył Prezes Galwas – bez wsparcia Wicestarosty Krapkowickiego Sabiny Gorzkulli-Kotzot powstanie filii OIG byłoby dzisiaj niemożliwe" oraz "Siedziba znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach".
A po roku - laur dla pani wicestarościny. Oczywiście co cesarskie... Młody starosta krapkowicki Maciej Sonik otrzymał Laur już rok temu.
P
POlitechnik
CO takiegoJM REKTOR zrobił w 2013r? Otrzymał laur za "soba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby ". Jest bardzo skuteczny - wystarczyło mu od wrzesńia i już alur - KOMU JESZCZE?!!!
Powinien otrzymać laur za PR. 
 
m
marko
menedżer, lider społeczno-gospodarczy,:
6. dr inż. Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiegoale mi to społeczny!
o
opolanin
Gratulacje dla załogi opolskiej energetyki
b
bolo
a ciekawy jestem co oni takiego zrobili w 2013 roku ponad to za co im płacono że dostali te nagrody, żadnego uzasadnienia nie ma więc sądzę nadal że to towarzystwo wzajemnej adoracji, wystarczy zrobić sobie statystykę a widać jak Izba rozdaje nagrody: po pierwsze dla swoich, po drugie dla swoich po trzecie dla swoich a ma to niewiele z kompetencjami, impreza jak zwykle była nudna. 
t
tlk
Jak widzę w artykule "Opolska Izba Gospodarcza", to wiem że nie ma sensu czytać go dalej...
t
tlk
Jak widzę w artykule "Opolska Izba Gospodarcza", to wiem że nie ma sensu czytać go dalej...
P
POlitechnik
CO takiegoJM REKTOR zrobił w 2013r? Otrzymał laur za "soba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby ". Jest bardzo skuteczny - wystarczyło mu od wrzesńia i już alur - KOMU JESZCZE?!!!
Powinien otrzymać laur za PR. 
 
a
adelina
laury kompetencji i umiejętności? umiejętności czego? umiejętności lizusostwa i łażenia cały rok koło tego by to znowu mnie przyznali bo jestem próżny! umiejętności bywania, grania z kim trzeba w tenisa i w ogóe bywania,bywania i jeszcze raz bywania lub jezdżenia z kim trzeba na wycieczki jak równiez "załatwiania"..tak, sami profesorzy, prezesi i ordynatorzy, ręce opadają , a gdzie zwykli ludzie, prawdziwi anonimowi pasjonaci? pytam gdzie?...zapewne są wyjątki
e
energetyk
Platynowy Laur  Doskonała Załoga dla TAURON Dystrybucja S.A. O/Opole - załoga?
Ta nagroda to chyba tylko dla dyrekcji..............
Załoga od kilku lat się kurczy - program dobrowolnych odejść, zwolnienia, niskie płace, brak podwyżek, cholerne obowiązki w stosunku do odbiorców energii - przy ciągle zmniejszanym zatrudnieniu.
Jezeli dalej tak będzie - to chyba dyrektorzy i kierownicy będą usuwać awarie (a  tego nie potrafią), aby zapewnić odbiorcą zgodne z umowami dostawy energii.
Ogólnie jest źle........a będzie jeszcze gorzej.
Czy ktoś nad tym panuje?????
 
d
dexter
podzeilam zdanie bola. Laury kpiny i kumoterstwa.
b
bolo
towarzystwo wzajemnej adoracji, co rouku ci sami, a kategroie wymyślone pod obdarowywanych, masz rację na wagę kupa śmiechu a najlepsze jest to zdjęcie jak wszstkie osiołki siedzą na scenie ;)
m
mapito
A pozostał jeszcze ktoś nieulaurniony??? Na wage te laury dawali czy co?
Wróć na nto.pl Nowa Trybuna Opolska
Dodaj ogłoszenie