Kolejka czekających na poradę w sprawie "małego ZUS-u" nie kończyła się dziś w opolskich oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do przedpołudnia deklaracje złożyło w województwie opolskim 1781 osób. ZUS w Opolu uruchomił infolinię.

Po 20 osób zainteresowanych "małym ZUS-em" czeka regularnie w sali obsługi klienta - relacjonował dziś w południe Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu. - Zainteresowanie nową ulgą jest spore.

Od początku nowego roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na małą skalę mogą skorzystać z nowej ulgi w rozliczeniach z ZUS. „Mały ZUS” to niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, która jest stała, a jej nowa wysokość będzie znana za kilka tygodni.

„Mały ZUS” to propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni kalendarzowych oraz nie osiągnęli wyższego przychodu z prowadzenia działalności niż 63 tys. zł w całym 2018 r.

Do poniedziałkowego przedpołudnia deklaracje dotyczące rozliczania się z ZUS na nowych zasadach złożyło w województwie opolskim 1781 osób.

W całej Polsce zrobiło to przed godziną 12.00 prawie 75 tys. osób, które opłacają składki sami za siebie.

Oddział ZUS w Opolu spodziewa się większej liczby odwiedzin prowadzących działalność gospodarczą w poniedziałek i wtorek, kiedy mija termin zgłoszenia przejścia z płacenia składek w dotychczasowej wysokości na niższe.

Z racji dużego zainteresowania opolski ZUS uruchomił specjalny numer telefonu -77 45 11 418 - pod którym specjalista zakładu udzieli wyjaśnień w zakresie małej działalności gospodarczej.

W województwie opolskim działa obecnie prawie 33 tys. jednoosobowych firm i to właśnie z tego grona będą wyłaniać się „zainteresowani małym ZUS-em”.

Żeby zgłosić się do ubezpieczeń społecznych na nowych zasadach nie trzeba przychodzić do placówek ZUS. Wszyscy, którzy rozliczają się z państwowym ubezpieczycielem przez program Płatnik lub mają konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, mogą to zrobić online.

Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych z nowym kodem 05 90 lub 05 92 – „mały ZUS” w placówkach ZUS w województwie opolskim:

 • Opole - 586,
 • Nysa – 269,
 • Brzeg – 150,
 • Kluczbork – 106,
 • Prudnik – 124,
 • Kędzierzyn-Koźle – 154,
 • Namysłów – 47,
 • Olesno – 126,
 • Strzelce Opolskie – 166,
 • Głubczyce – 53.


Dla kogo „mały ZUS”? Z nowego rozwiązania będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który:

 • jest zarejestrowany w CEIDG (jest również wspólnikiem spółki cywilnej),
 • w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niego zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,
 • przychody, które osiągnął z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi,
 • nie spełnił warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),
 • prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
 • nie wykorzystał 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS",
 • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

Mały ZUS - oszczędności dla firmy