> do 31 marca 1956 r. - 364 zł > od 1 kwietnia 1956 r. - 500 zł > od 1 lipca 1959 r. - 600 zł > od 1 sierpnia 1961 r. - 700 zł

> od 1 kwietnia 1963 r. - 750 zł

> od 1 sierpnia 1966 r. - 850 zł

> od 1 grudnia 1970 r. - 1 000 zł

> od 1 sierpnia 1974 r. - 1 200 zł

> od 1 maja 1977 r. - 1 400 zł

> od 1 maja 1978 r. - 1 600 zł

> od 1 maja 1979 r. - 1 800 zł

> od 1 stycznia 1980 r. - 2 000 zł

> od 1 stycznia 1981 r. - 2 400 zł

> od 1 stycznia 1982 r. - 3 300 zł

> od 1 września 1982 r. - 5 400 zł

> od 1 stycznia 1987 r. - 7 000 zł

> od 1 stycznia 1988 r. - 9 000 zł

> od 1 stycznia 1989 r. - 17 800 zł

> od 1 lipca 1989 r. - 22 100 zł

> od 1 października 1989 - 38 000 zł

> od 1 stycznia 1990 r. - 120 000 zł

> od 1 września 1990 r. - 368 000 zł

> od 1 października 1990 - 440 000 zł

> od 1 stycznia 1991 r. - 550 000 zł

> od 1 kwietnia 1991 r. - 605 000 zł

> od 1 lipca 1991 r. - 632 000 zł

> od 1 października 1991 - 652 000 zł

> od 1 grudnia 1991 r. - 700 000 zł

> od 1 stycznia 1992 r. - 875 000 zł

> od 1 maja 1992 r. - 1 000 000 zł

> od 1 sierpnia 1992 r. - 1 200 000 zł

> od 1 września 1992 - 1 300 000 zł

> od 1 października 1992 - 1 350 000 zł

> od 1 stycznia 1993 r. - 1 500 000 zł

> od 1 lipca 1993 r. - 1 650 000 zł

> od 1 października 1993 - 1 750 000 zł

> od 1 stycznia 1994 r. - 1950000 zł

> od 1 kwietnia 1994 - 2 050 000 zł

> od 1 lipca 1994 r. - 2 200000 zł

> od 1 października 1994 - 2 400 000 zł

> od 1 stycznia 1995 r. - 260 zł

> od 1 kwietnia 1995 r. - 280 zł

> od 1 lipca 1995 r. - 295 zł

> od 1 października 1995 r. - 305 zł

> od 1 stycznia 1996 r. - 325 zł

> od 1 kwietnia 1996 r. - 350 zł

> od 1 lipca 1996 r. - 370 zł

> od 1 stycznia 1997 r. - 391 zł

> od 1 lutego 1997 r. - 406 zł

> od 1 lipca 1997 r. - 450 zł

> od 1 lutego 1998 r.- 500 zł

> od 1 stycznia 1999 r. - 650 zł

> od 1 listopada 1999 r.- 670 zł

> od 1 marca 2000 r. - 700 zł

> od 1 stycznia 2001 r. - 760 zł

> od 1 stycznia 2003 r. - 800 zł

> od 1 stycznia 2004 r. - 824 zł

> od 1 stycznia 2005 r. - 849 zł

> od 1 stycznia 2006 r. - 899,10 zł

> od 1 stycznia 2007 r. - 936 zł

> od 1 stycznia 2008 r. - 1126 zł

> od 1 stycznia 2009 r. - 1276 zł