Mniejszość Niemiecka zachęca do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym

Materiał informacyjny TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
1 kwietnia 2021 rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny. To szczególne wydarzenie zwłaszcza dla mniejszości narodowych i etnicznych, które w ten sposób mogą zaznaczyć swoją obecność. To bowiem od liczby osób deklarujących swoją przynależność narodową, inną niż polska, zależy funkcjonowanie i możliwość czynnego korzystania z nadanych praw mniejszościom narodowym i etnicznym.

Raz na 10 lat odbywa się we wszystkich państwach Europy Spis Powszechny. Wśród pytań spisowych są pytania o przynależność narodową lub język używany w domu.

Jak mówi Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Rafał Bartek: Spis Powszechny jest dla Mniejszości Niemieckiej bardzo ważny, dlatego apelujemy do wszystkich członków społeczności Mniejszości Niemieckiej o aktywny udział i samospisanie się drogą internetową. Nie bójmy się w spisie przyznawać do naszych niemieckich korzeni i niemieckiej narodowości! Język i kultura niemiecka żywo obecna w tym regionie, od pokoleń stanowią jego wielkie bogactwo. Język niemiecki, jako język mniejszości w przedszkolach i szkołach wszedł do naszej codzienności. Tablice dwujęzyczne ubogacają nasz krajobraz i wskazują na to, że region szczyci się wartością dodaną, jaką są ludzie zakotwiczeni w dwóch kulturach.

Dlatego spisując się warto mieć na uwadze te 3 bardzo ważne dla Mniejszości Niemieckiej pytania:

• Jaka jest Pana(i) narodowość? (Narodowości nie należy mylić z przynależnością państwową – czyli obywatelstwem!) Wybierz: NIEMIECKA
• Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? Możesz wybrać POLSKA lub INNA
• Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu? Wybierz:
- polskim i innym(i) niż polski
- wyłącznie innym(i) niż polski
- i wybierz NIEMIECKI

Zobacz również video instruktażowe:

Jakie konsekwencje mogą nieść wyniki Spisu Powszechnego dla Mniejszości Niemieckiej pokazuje jeden z przygotowanych przez TSKN spotów:

Ale wyniki Spisu mogą również wpłynąć na:
• Na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości i finansowanie tej nauki.
• Na marginalizację języka niemieckiego, w regionie gdzie ta znajomość daje wielu osobom zatrudnienie i godne wynagrodzenie.
• Na sposób funkcjonowania orkiestr i grup artystycznych, których działalność jest dofinansowana z dotacji mniejszościowych rządu polskiego i niemieckiego.
• Na wsparcie wydarzeń kulturalnych i językowych i projektów realizowanych przez Mniejszość Niemiecką.

Więcej informacji znajdziesz na: https://spis.skgd.pl

Kampania informacyjna o Spisie Powszechnym realizowana jest przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w ramach zadania: „Mniejszość Niemiecka bierze udział w Spisie Powszechnym” sfinansowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Wideo

Dodaj ogłoszenie