ArcelorMittal Poland, właściciel koksowni w Zdzieszowicach, podsumował, że na 10 projektów i inicjatyw społecznych przeznaczył w ubiegłym roku 470,5 tys. złotych.

100 tys. zł trafiło do trzech szkół podstawowych w Zdzieszowicach.

- W Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 dzięki tym funduszom powstają pracownie do nauki fizyki oraz chemii, natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 remontowane są schody. Dla tej ostatniej placówki remont schodów okazał się priorytetowym zadaniem, a w ArcelorMittal Poland wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo. Cieszymy się, że możemy wspierać w rozwoju najmłodszych i poprawiać ich komfort nauki – wyjaśnia Karolina Muza-Adamiec, szefowa Biura Odpowiedzialności Biznesu w ArcelorMittal Poland.

Tuż przed końcem 2018 roku zdzieszowicka koksownia przekazała też 50 tys. zł dla 19 mieszkańców Zdzieszowic, którzy w listopadzie stracili swoje mieszkania w pożarze.

Fundusze pozwolą im m.in. przystosować nowe lokale do zamieszkania i zakupić potrzebną żywność.

- Nie tylko w ostatnim roku, ale i w ubiegłych latach zdzieszowicka koksownia wspierała wiele działań ważnych dla naszej gminy. W każdej sytuacji mogę liczyć na pomoc ArcelorMittal Poland, czego doskonałym przykładem jest chociażby szybka decyzja o wsparciu dla poszkodowanych w pożarze – podkreśla Sybila Zimerman, burmistrz Zdzieszowic. – Gdy potrzebne są fundusze dla przedszkoli, żłobków czy straży pożarnej, pozwalające zadbać o edukację i bezpieczeństwo mieszkańców, nasze prośby nigdy nie pozostają bez odzewu i bardzo za to dziękujemy – dodaje.

Dzięki funduszom przekazanym przez zdzieszowicką koksownię udało się doposażyć również tzw. Strefę Chemika w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, gdzie tworzy się warunki do kształcenia w branży związanej z chemią i ochroną środowiska.

- By cały czas rozwijać naszą placówkę i kształcić młodzież na najwyższym poziomie, potrzebujemy nowoczesnego sprzętu, który nie jest tani. Dzięki wsparciu koksowni już w minionym roku mogliśmy zakupić do laboratorium chemicznego część specjalistycznego wyposażenia. Bez tego zrealizowanie celów, które założyliśmy w naszej szkole, jak też wysoka jakość kształcenia, nie byłyby możliwe – zaznacza Małgorzata Nogalska, dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.

Lepszą bazę treningową ma także Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Rospondek” Żyrowa, który dzięki wsparciu ArcelorMittal Poland może inwestować w potrzebny sprzęt, a strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrowej mogli zakupić niezbędny w ich pracy parawan ochronny do zabezpieczania miejsca wypadku.

Z kolei 100 tys. zł od zdzieszowickiej koksowni było bardzo ważną cegiełką w finansowaniu modernizacji zniszczonej drogi na odcinku Leśnica-Krasowa w powiecie strzeleckim.

Projektów społecznych, które w województwie opolskim wsparła firma ArcelorMittal Poland, było więcej. Wiele ważnych inicjatyw społecznych realizowali również pracownicy zdzieszowickiej koksowni w ramach wolontariatu - pomagali lokalnym fundacjom i stowarzyszeniom, szkołom, przedszkolom czy domom opieki.

- Realna wartość naszej pomocy to nie tylko złotówki, które widać gołym okiem na koncie organizacji czy instytucji. To przede wszystkim efekty długoterminowe, mierzone emocjami, słowami wdzięczności i uśmiechem tych, którym dzięki wsparciu żyje się łatwiej, lepiej i bezpieczniej – podsumowuje Karolina Muza-Adamiec, szefowa Biura Odpowiedzialności Biznesu w ArcelorMittal Poland.

ArcellorMittal w Polsce i na świecie

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje się najnowocześniejsza w Europie walcownia gorąca oraz w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie.

Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie.

ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 11 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 14 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego.

Firma zmieniła polskie hutnictwo - zainwestowała 6 mld złotych, unowocześniając każdy etap produkcji. Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc., znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmniejszyła emisję CO2 o 25 proc., dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej przyjazne dla środowiska. Firma jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m.

ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne programy edukacyjne, ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionych lat firma przeznaczyła na te cele 16 mln złotych.
Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali i lider sektora górniczego, obecny w ponad 60 krajach z zakładami zlokalizowanymi w 18 z nich. Firma jest liderem we wszystkich czołowych sektorach rynku stali, w tym motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań.

ArcelorMittal jest jednym z pięciu największych producentów rudy żelaza oraz węgla metalurgicznego, a działalność górnicza stanowi istotną część strategii wzrostu firmy.

W 2017 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 68.7 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 93,1 milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 57,4 miliona ton.

ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS).