Najlepsza Szkoła zawodowa na Opolszczyźnie czeka na absolwentów szkół podstawowych

Materiał informacyjny Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Wybór placówki kształcenia po szkole podstawowej jest niezwykle istotny - może znacząco wpłynąć na preferencje zawodowe w dorosłym życiu. Dlatego każdy absolwent zastanawiający się nad dalszym kierunkiem kształcenia powinien otrzymać wsparcie na etapie wyboru szkoły, a następnie możliwie jak najlepszą jakość kształcenia. Właśnie z potrzeby zagwarantowania młodemu pokoleniu dobrych warunków nauki oraz pewnej pracy w przyszłości, powstała Szkoła Branżowa przy Politechnice Opolskiej, pod patronatem Toyota SZIC Opole. Rekrutacja na na rok szkolny 2020/2021 trwa od 15 czerwca 2020 roku.

O szkole

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice - to wyjątkowe miejsce dla uczniów chcących zgłębiać wiedzę, realizować pasje, zdobywać umiejętności i kompetencje oraz poszerzać swoje horyzonty myślowe w różnorodnych obszarach.

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej jest jedyną w regionie szkołą publiczną, powołaną przez największy samorząd gospodarczy- Izbę Rzemieślniczą w Opolu, zrzeszającą cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i inne organizacje pracodawców, w ramach wspólnego projektu, z kluczową uczelnią techniczną naszego regionu - Politechniką Opolską. Izba Rzemieślnicza w Opolu jest przedstawicielem ponad 2500 zakładów rzemieślniczych, w tym 1156 zakładów szkolących uczniów.

Cele Akademii

Celem przyświecającym powstaniu Akademii było utworzenie szkoły przyjaznej uczniom i ich rodzicom, szkoły twórczej, szkoły akademickiej wspierającej rozwój swoich wychowanków. Nowoczesny system nauczania, naukę języków obcych (uczniowie szkoły branżowej mają do wyboru jeden z dwóch języków angielski lub niemiecki), przygotowanie do egzaminów czeladniczych, szeroka gama innowacji, wyjazdów studyjnych, warsztatów, gwarancja praktyk zawodowych, zajęć fakultatywnych realizowanych na Politechnice Opolskiej, kameralna atmosfera, umożliwiają uczniom efektywną edukację, troskliwe wychowanie oraz rozwój i kształtowanie własnych osobowości.

Dla kogo?

W branżowej Szkole I Stopnia w Opolu przewidziano kształcenie w 35 kluczowych zawodach, najbardziej pożądanych przez pracodawców naszego regionu, m.in. mechaników pojazdów samochodowych, dekarzy czy stolarzy.

Toyota SZIC Opole objęła patronatem uczniów kształcących się w zawodach: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy oraz w technikum, w zawodach: technik informatyk, technik logistyk.

„…wspólnie z Akademią Rzemiosła i Przedsiębiorczości wyposażymy pracownie mechaniczne w nowoczesny sprzęt, zorganizujemy praktyki, staże i warsztaty, będziemy służyć opinią w kwestii programu kształcenia. Jesteśmy także otwarci na wspólne projekty badawcze..." - powiedział Andrzej Szic - właściciel Toyota SZIC Opole.

Zapraszamy do szkoły

Dla każdego absolwenta szkoły podstawowej, który zastanawia się jaki kierunek kształcenia wybrać oferujemy spotkania z doradcami zawodowymi Izby Rzemieślniczej w Opolu, celem przeprowadzenia

diagnozy predyspozycji zawodowych. Każdemu uczniowi zapewniamy praktykę zawodową u najlepszych pracodawców naszego regionu, m.in. w firmie Toyota SZIC Opole.

Więcej informacji na temat kierunków kształcenia i rekrutacji, organizacji praktyki zawodowej u pracodawców otrzymasz od doradców zawodowych i komisji rekrutacyjnej. Zapraszamy na: www.akademiarzemiosla.opole.pl

Dodaj ogłoszenie