Zgłoszone do konkursu, ekoinnowacyjne rozwiązania grupy NESTRO w projektowanych systemach odpylania pyłów i trocin, znalazły uznanie w IV ogólnopolskim konkursie organizowanym przez FORBES i PwC.

Do  rozwiązań tych zalicza się: zmniejszenie wykorzystania energii, redukcję negatywnego oddziaływania środowiskowego dotychczasowych rozwiązań,zapobieganie dalszemu obciążaniu środowiska, eliminację pojęcia odpadu, poprawę jakości powietrza w otoczeniu, redukcję energochłonności produkcji - wylicza Radosław Gliński, dyrektor Nestro ze Starego Olesna.

Po pierwszym etapie konkursu NESTRO zostało zakwalifikowane do 40 najlepszych firm z ciekawymi praktykami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Następnie należało  dodatkowo udowodnić skuteczność tych rozwiązań.

- W rozstrzygnięciu konkursu okazało się że firma NESTRO ze Starego Olesna otrzymała wyróżnienie w tym konkursie i znalazła się wśród takich nagrodzonych  firm jak: PHILIPS, Ecophon SAINT GOBAIN,SAMSUNG Polska,CEMEX, Gaz-System, TESCO - dodaje dyrektor Gliński.

To ważne, że zostały zauważone ekoinnowacyjne rozwiązania NESTRO - podkreśla Radosław Gliński - które przynoszą korzyści zarówno społeczne,ekologiczne jak i również ekonomiczne i wpływają w ten sposób na  zrównoważony rozwój. Ponieważ ekoinnowacyjne  w systemach odpylania to połączenie innowacyjności z wrażliwością  środowiskową i ekologiczną.