Niedziele handlowe w marcu 2019. Czy 24 marca jest niedziela handlowa i sklepy będą otwarte? 2019 rok to kolejny etap ograniczenia handlu w niedziele i święta. Jaka jest niedziela handlowa w marcu? W 2019 zakupy będzie można zrobić tylko w ostatnią niedzielę miesiąca (do tej pory handlowe były dwie niedziele w miesiącu – pierwsza i ostatnia). Zakaz handlu nie będzie również obowiązywał – tak jak było to w roku 2018 – w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Niedziele handlowe 2019 - kiedy zakaz handlu?

Ustawa ograniczająca handel w niedziele obowiązuje od 1 marca 2018 roku.

 • Do końca 2018 roku zakaz handlu w niedziele nie obowiązywał w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.
 • W 2019 roku zakaz handlu nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.
 • Od 2020 roku zakaz handlu nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

W niektórych przypadkach handel i wykonywanie pracy w handlu jest dozwolony w każdą niedzielę, np. na stacji paliw, w aptekach.

Jak wyjaśniali pomysłodawcy ograniczenia handlu w niedziele, jest to ważne społecznie zagadnienie. Może prowadzić do wzmocnienia więzi społecznych, szczególnie rodzinnych.

Zaznaczali, że wśród osób zatrudnionych w handlu istotną grupę stanowią kobiety-matki, a niedziela to często najbardziej dogodny moment na spędzenie czasu z dziećmi i rodziną.

CZYTAJ TAKŻE: Jak rozliczyć PIT za 2018 rok. Instrukcja krok po kroku

Wolna od pracy niedziela daje wszystkim członkom rodziny możliwość wspólnego odpoczynku i przywraca jej pierwotny sens związany ze świętowaniem tego dnia.

Rozwiązania przyjęte w ustawie są efektem prac parlamentarnych nad obywatelskim projektem.

Niedziele handlowe 2019. Kiedy sklepy będą otwarte w niedzielę?

 • Niedziela handlowa - 27 stycznia 2019
 • Niedziela handlowa - 24 lutego 2019
 • Niedziela handlowa - 31 marca 2019
 • Niedziela handlowa - 14 i 28 kwietnia 2019
 • Niedziela handlowa - 26 maja 2019
 • Niedziela handlowa - 30 czerwca 2019
 • Niedziela handlowa - 28 lipca 2019
 • Niedziela handlowa - 25 sierpnia 2019
 • Niedziela handlowa - 29 września 2019
 • Niedziela handlowa - 27 października 2019
 • Niedziela handlowa - 24 listopada 2019
 • Niedziela handlowa - 15, 22 i 29 grudnia 2019
Niedziele handlowe 2019. Zakaz handlu w niedziele - kiedy sklepy będą otwarte w marcu 2019 roku.

Niedziele wolne od handlu

Zakaz handlu w niedziele 2019 będzie obowiązywał

 • Styczeń 2019 - niedziele 6, 13 i 20
 • Luty 2019 - niedziele 3, 10, 17
 • Marzec 2019 - niedziele 3, 10, 17, 24
 • Kwiecień 2019 - niedziele 7, 21
 • Maj 2019 - niedziele 5, 12, 19
 • Czerwiec 2019 - niedziele 2, 9, 16, 23
 • Lipiec 2019 - niedziele 7, 14, 21
 • Sierpień 2019 - niedziele 4, 11, 18
 • Wrzesień 2019 - niedziele 1, 8, 15, 22
 • Październik 2019 - niedziele 6, 13, 20
 • Listopad 2019 - niedziele 3, 10, 17
 • Grudzień 2019 - niedziele 1, 8

Zakaz handlu w niedziele 2019. Do kogo ma zastosowanie ustawa?

Ustawa o ograniczeniu handlu ma zastosowanie do:

 • pracowników,
 • pracowników tymczasowych
 • innych osób fizycznych, które wykonują pracę na podstawie umów prawa cywilnego – wykonujących odpłatną pracę u przedsiębiorcy wykonującego zarobkową działalność handlową.

Placówka handlowa w myśl ustawy to „obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem”.

ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELĘ. Rząd wstrzymuje zmiany w prawie

Zakaz handlu w niedziele 2019. Jakie czynności należy traktować jako bezpośrednio związane z handlem?

Za czynności bezpośrednio związane z handlem można uznać czynności wykonywane w placówce handlowej, niezbędne do zawarcia transakcji sprzedaży.

W szczególności chodzi o:

 • przyjmowanie i realizację zamówień,
 • ekspozycję towaru,
 • brakowanie,
 • usuwanie produktów wadliwych lub przeterminowanych,
 • pakowanie
 • wszelkie czynności związane z przygotowaniem placówki handlowej do handlu (np. przygotowanie kas, rozdział gotówki, odprawy pracowników),
 • czynności związane z zakończeniem handlu w danym dniu i zamknięciem placówki (np. przeliczenie i rozliczenie utargu, sprawdzenie zabezpieczeń, włączenie alarmu).

Do czynności bezpośrednio związanych z handlem, nie można zaliczyć np:

 • ochrony obiektu,
 • sprzątania obiektu przez ekipę sprzątającą,
 • prac konserwatorskich i serwisowych związanych z obsługą sprzętu.

Za obejście ustawy należałoby uznać powierzanie powyższych czynności w ramach dodatkowych obowiązków pracownikom lub zatrudnionym wykonującym w placówce handlowej od poniedziałku do soboty handel lub inne czynności związane z handlem.

Zakaz handlu w niedziele 2019. Czy przedsiębiorca może w niedziele i święta korzystać z pomocy członków rodziny?

Korzystanie z okazjonalnej i nieodpłatnej pomocy członków rodziny w takim przypadku nie narusza przepisów ustawy. Osoby te nie mogą jednak być pracownikami lub zatrudnionymi u takiego przedsiębiorcy i wykonywać odpłatnej pracy w inne dni tygodnia.

Zakaz handlu w niedziele 2019. Jakie przesłanki należy uznać za decydujące dla uznania, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzi handel we własnym imieniu i na własny rachunek?

Objęcie wyłączeniem z art. 6 ust. 1 pkt 27 ustawy wspólników spółki cywilnej będzie możliwe, przy założeniu, że osoby te będą prowadzić handel osobiście, bez pomocy pracowników lub zatrudnionych.

Jednocześnie, ponieważ wspólnik spółki cywilnej nie jest ani pracownikiem ani zatrudnionym, kwestia ta pozostaje poza zakresem kompetencji PIP.

Franczyzobiorca zgodnie z przeważającą opinią działa we własnym imieniu i na własny rachunek, a łącząca go umowa franczyzy z franczyzodawcą jest jedynie formą prowadzenia działalności gospodarczej.

Zatem jeżeli franczyzobiorca zatrudniający pracowników lub zatrudnionych, chce otworzyć swój sklep w niedzielę lub święto, to jest to możliwe pod warunkiem prowadzenia przez niego handlu wyłącznie osobiście.

Zakaz handlu w niedziele 2019. Czy placówka handlowa będąca częścią stacji paliw jest objęta zakazem?

Zgodnie z ustawą zakaz nie obowiązuje na stacjach paliw płynnych. Tym samym, jeżeli sklep stanowi część stacji paliw to jest wyłączony spod zakazu handlu.

Zakaz handlu w niedziele 2019. Czy targowiska, bazary i różne giełdy staroci będą mogły działać w niedziele i święta, kiedy będzie funkcjonował zakaz handlu?

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zakaz handlu nie obowiązuje w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Zatem powyższe wyłączenie obejmuje także przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną prowadzącą handel wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek na bazarze czy targowisku.