Nabory wniosków rozpoczną się 5 grudnia i potrwają do 12 grudnia. Jeden z nich poprowadzi Aglomeracja Opolska. Samorządy mają jeszcze miesiąc na przygotowanie wniosków.

Samorządy zainteresowane skorzystaniem z tego dofinansowania na uzbrojenie terenów inwestycyjnych mają jeszcze miesiąc do przygotowanie lub dopracowanie wniosków.

- To konkurs niezwykle ważny dla rozwoju regionu, ale i trudny. Trudny, bo niestety, rząd polski nie uzyskał zgody na to, aby duże firmy były brane pod uwagę w lokowaniu na tych terenach inwestycyjnych - wyjaśnia marszałek województwa Andrzej Buła.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy gmina skorzysta z dofinansowania, a na tym terenie pojawi się duża firma, to samorząd będzie musiał zwrócić część pieniędzy, proporcjonalnie do powierzchni zajętej przez tego inwestora.

Do podziału jest niemal 138 mln zł na trzy nabory. Jeden przeprowadzi Aglomeracja Opolska dla gmin do niej należących (ma 29,7 mln zł). Dwa kolejne przeprowadzi urząd marszałkowski. Osobno dla terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych, czyli w powiatach głubczyckim, nyskim i prudnickim. Na to jest 34 mln zł. Osobno dla wszystkich pozostałych opolskich samorządów (74 mln zł do podziału).

- Po dyskusjach z samorządowcami, którzy mają duże doświadczenie w pozyskiwaniu inwestorów wskazaliśmy także maksymalną kwotę do przeznaczoną na uzbrojenie 1 hektara. To 500 tys. zł - dodaje marszałek. W ramach projektu można uzbroić teren inwestycyjny w media lub przygotować teren pod inwestycje na obszarach, powojskowych, pokolejowych, poprzemysłowych czy popegeerowych.

- Ważne jest także to, że w ramach pieniędzy przeznaczonych na drogi wojewódzkie wydzieliliśmy 11 mln euro na drogi lokalne. Dzięki czemu będziemy chcieli powiązać atrakcyjne, dobrze przygotowane tereny inwestycyjne z dobrymi, prowadzącymi do nich drogami - podkreśla marszałek.