Nowe perspektywy i rekordowe fundusze!

Materiał informacyjny Punktu EUROPE DIRECT Opole
Nowa perspektywa unijna koncentruje się na finansowaniu zadań skupionych wokół sześciu priorytetów, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców państw Unii Europejskiej w wielu dziedzinach.

Jeśli chodzi o realizowanie projektów finansowanych w ramach nowej unijnej perspektywy, główny nacisk będzie kładziony m.in. na ekologię, przede wszystkim na „zielone” technologie, innowacje oraz niskoemisyjny transport. Dzięki tym pieniądzom przybędzie w naszym województwie autobusów elektrycznych, ścieżek rowerowych i centrów przesiadkowych. Będą też fundusze na założenie działalności gospodarczej, rozwój i wprowadzanie nowych technologii, wyjście z biznesem na rynki zagraniczne i szkolenia.

Wspomniane priorytety, które warunkują wydatkowanie unijnych środków, to:

Europejski Zielony Ład
Celem działań zogniskowanych wokół tego tematu jest przekształcenie Unii Europejskiej w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego w Europie, przeciwdziałaniu zmianie klimatu oraz zwiększaniu neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i oszczędności zasobów naturalnych do roku 2050.
Chodzi o to, by Europejczycy mieli świeże powietrze, czystą wodę, zdrowe gleby i żyli w środowisku charakteryzującym się różnorodnością biologiczną; mieszkali i pracowali w wyremontowanych energooszczędnych budynkach; mieli dostęp do zdrowej i przystępnej cenowo żywności; mogli korzystać powszechnie z transportu publicznego, czystej energii oraz najnowszych ekologicznych innowacji technologicznych; kupowali trwalsze produkty, które można naprawiać, poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać; mieli zapewnione przyszłościowe miejsca pracy, a przemysł europejski był odporny i konkurencyjny w skali globalnej.

Europa na miarę ery cyfrowej
W tym haśle mieści się wspieranie transformacji cyfrowej poprzez inwestowanie w przedsiębiorstwa, badania naukowe i innowacje, reformę ochrony danych, wyposażenie obywateli w umiejętności niezbędne do obsługi technologii nowej generacji oraz opracowanie odpowiednich przepisów.

Gospodarka służąca ludziom
Celem tego priorytetu jest wzmocnienie unijnej gospodarki, a jednocześnie zapewnienie miejsc pracy i zmniejszenie nierówności, wspieranie przedsiębiorstw, pogłębienie unii gospodarczej i walutowej oraz dokończenie budowy unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Zasadnicze znaczenie ma tu wzmocnienie małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią trzon gospodarki UE, a także pogłębienie unii gospodarczej i walutowej.

Silniejsza pozycja Europy na świecie
Działania w ramach tego priorytetu mają wzmocnić głos UE na arenie międzynarodowej poprzez poprawę jej pozycji jako lidera silnego, otwartego i sprawiedliwego handlu, multilateralizmu i ładu światowego opartego na zasadach.

Promowanie europejskiego stylu życia
Chodzi tu o działania, które mają na celu poszanowanie praw podstawowych i praworządności jako ostoi równości, tolerancji i sprawiedliwości społecznej. W ramach tego priorytetu Komisja Europejska przedstawiła też europejską strategię w dziedzinie opieki, aby zapewnić przystępne cenowo i dostępne usługi opiekuńcze wysokiej jakości w całej Unii Europejskiej oraz poprawić sytuację zarówno osób korzystających z opieki, jak i opiekunów zawodowych i nieformalnych. Strategia koncentruje się na potrzebach ludzi, od dzieciństwa aż do starości, i ma zagwarantować, że otrzymają oni odpowiednią opiekę we właściwym czasie i miejscu.

Nowe perspektywy i rekordowe fundusze!

Priorytet ten uwzględnia również ochronę i wzmacnianie pozycji konsumentów poprzez zapewnienie bezpiecznych produktów, usług i żywności oraz dbanie o przestrzeganie zgodności z unijnymi przepisami ochrony konsumentów.

Zakłada on ponadto działania polegające na wspieraniu edukacji w Europie poprzez różne inicjatywy i zapewnianie forum współpracy w takich dziedzinach jak polityka oświatowa, szkolenie zawodowe, szkolnictwo wyższe i uczenie się dorosłych.

Nowy impuls dla demokracji europejskiej
W priorytecie tym chodzi o wzmocnienie procesów demokratycznych w Europie poprzez zacieśnienie stosunków z Parlamentem Europejskim i parlamentami krajowymi, ochrona demokracji w UE przed ingerencją z zewnątrz, zapewnienie przejrzystości i integralności całego procesu legislacyjnego, a także szersze zaangażowanie Europejczyków w kształtowanie przyszłości UE.

Unia dla mieszkańców Opolszczyzny
Ogólne założenia priorytetów Unii Europejskiej będą przekładać się na projekty, które otrzymają wsparcie w ramach pieniędzy przyznanych Opolszczyźnie. A nasz region otrzymał rekordową pulę, bo aż 966,5 mln euro w programie „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” – z podziałam na 276,4 mln euro w Europejskim Funduszu Społecznym i 690,1 mln euro w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” pieniądze zostaną podzielone następująco:

 • młode mamy, położne, dzieci do 2. roku życia – 8 mln euro;
 • przedszkolaki, uczniowie wszystkich typów szkół, nauczyciele – 61 mln euro;
 • studenci, pracownicy naukowi – 32 mln euro;
 • pacjenci, lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci – 63 mln euro;
 • pracownicy przedsiębiorstw – 22 mln euro;
 • przedsiębiorcy – 104 mln euro;
 • pracownicy kultury – 32 mln euro;
 • migranci, przedstawiciele mniejszości narodowych – 15 mln euro;
 • seniorzy, osoby niesamodzielne, bezdomni, bezrobotni – 120 mln euro;
 • osoby aktywne w organizacjach pozarządowych – 33 mln euro;
 • samorządowcy – 476 mln euro.

Pierwsze nabory na początku roku
Jeżeli masz pytania dotyczące polityki, programów i priorytetów UE lub jeśli chcesz się zaangażować w wydarzenia dotyczące przyszłości UE, skontaktuj się z EUROPE DIRECT Opole.

ul. Krakowska 38,
45-075 Opole
tel: + 48 77 403 36 41
e-mail: europedirect-opole@ocrg.opolskie.pl

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na nto.pl Nowa Trybuna Opolska
Dodaj ogłoszenie