Nowe przepisy PRAWO JAZDY 2019. Ile kosztuje wymiana prawa jazdy? Kiedy termin? Jak złożyć wniosek o nowe prawo jazdy 2019? [16.04.2019]

Sławomir Draguła
Sławomir Draguła
Prawo jazdy 2019. Nowe przepisy obowiązują od 4 marca. Krzysztof Kapica
Nowe prawo jazdy 2019 obowiązuje od 4 marca. Zmieniły się przepisy. Teraz prawo jazdy ma zmieniony wzór, dokument jest ważny przez 15 lat i - co najważniejsze - w prawie jazdy nie ma adresu zamieszkania. Czy trzeba wymienić prawo jazdy na nowe? Kto dostanie nowe prawo jazdy 2019 i jak złożyć wniosek?

Prawo jazdy 2019. Jakie zmiany w drukach praw jazdy?

Zmiany w prawach jazdy wprowadziło Ministerstwo Infrastruktury. Dotyczą one osób, które prawo jazdy uzyskały po 4 marca 2019 roku. Wprowadzone zmiany są sporym ułatwieniem dla kierowców oraz wiążą się oszczędnościami.

Prawa jazdy 2019 wydawane po 4 marca nie zawierają już adresu zamieszkania właściciela.

Zniknął więc obowiązek wymiany prawa jazdy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej zmiany nazwy ulicy.

Dla kierowców oznacza to również oszczędność, bo koszt wymiany prawa jazdy na nowe to 100,50 zł.

 • Wszystkie dotychczas wydane prawa jazdy pozostaną ważne do wskazanego na nich terminu.
 • Dokumenty te nie podlegają obowiązkowej wymianie, nawet w przypadku zmiany umieszczonego na nich adresu zamieszkania. Do tej pory trzeba było to zrobić w ciągu 30 dni.

Prawo jazdy 2019 - nowy wzór

Nowy wzór prawa jazdy wprowadza rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Na pierwszej stronie prawa jazdy jest:

 • zdjęcie,
 • imię i nazwisko właściciela prawa jazdy,
 • data i miejsce urodzenia,
 • data ważności prawa jazdy,
 • organ wydający prawo jazdy,
 • numer PESEL właściciela prawa jazdy,
 • numer prawa jazdy,
 • podpis posiadacza prawa jazdy.

Na drugiej stronie prawa jazdy, tak jak do tej pory, wymienione są kategorie, które posiada właściciel dokumentu.

Prawo jazdy 2019. Nowy wzór dokumentu. Co zmieniło się w przepisach o wydawaniu praw jazdy?
Prawo jazdy 2019. Nowy wzór dokumentu. Co zmieniło się w przepisach o wydawaniu praw jazdy? Ministerstwo Infrastruktury

Nowe prawo jazdy 2019. Z czym wiąże się wymiana prawa jazdy?

Wymiana prawa jazdy, w związku z wprowadzeniem nowego wzoru, nie jest konieczna.

Jeśli ktoś chce mieć nowe prawo jazdy, może wymienić dokument w wydziale komunikacji.

W miastach na prawach powiatu (np. w Opolu) wydziały znajdują się w urzędach miasta. W pozostałych przypadkach - w starostwach powiatowych. Uwaga! Wniosek o prawo jazdy można złożyć przez pełnomocnika.

Wymiana praw jazdy nikogo nie ominie. Nawet posiadaczy bezterminowego prawa jazdy. W latach 2028-2033 przeprowadzana będzie bowiem obowiązkowa wymiana praw jazdy, a nowe dokumenty będą wydawane z maksymalnym okresem ważności 15 lat. Chodzi o odświeżenie wizerunku posiadacza prawa jazdy.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, to dopiero początek zmian, które czekają Polaków w związku z nowym prawem jazdy. Trwają prace związane z rozwojem systemu CEPiK 2.0, co ma zaowocować brakiem konieczności posiadania dokumentu przy sobie. Dziś na przykład nie trzeba już wozić z sobą dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC.

WCZEŚNIEJ PISALIŚMY

Jak uzyskać nowe prawo jazdy 2019? Kto może uzyskać polskie prawo jazdy?

 • Wniosek o uzyskanie dokumentu można złożyć w urzędzie lub przez internet. Pamiętaj, jeśli chcesz złożyć wniosek o prawo jazdy przez internet, musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.
 • Prawo jazdy może uzyskać każdy obywatel Polski, który po raz pierwszy chce dostać prawo jazdy - jeśli jest w wieku wymaganym dla danej kategorii.
 • Każdy pełnoletni obywatel Polski, który ma już prawo jazdy i chce uzyskać pozwolenie na inną kategorię (jeśli jest w wieku, który pozwala na uzyskanie tej kategorii).
 • Dyplomata na placówce w Polsce.

WCZEŚNIEJ PISALIŚMY

Jak uzyskać nowe prawo jazdy 2019? Co to jest PKK?

Od 2014 roku obowiązuje nowa procedura uzyskiwania prawa jazdy. Aby rozpocząć kurs, a następnie zdać egzamin, musisz dostać w wydziale komunikacji swojego urzędu numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę).

PKK to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę, za pomocą którego zostaniesz rozpoznany w systemie szkoły jazdy czy systemie ośrodka ruchu drogowego.

Numer PKK dostaniesz na kartce, z którą musisz udać się do szkoły jazdy, a następnie do ośrodka egzaminacyjnego.

Prawo jazdy 2019. Jak ubiegać się o prawo jazdy? Jakie dokumenty złożyć i co trzeba zrobić, by zostać kierowcą?
Prawo jazdy 2019. Jak ubiegać się o prawo jazdy? Jakie dokumenty złożyć i co trzeba zrobić, by zostać kierowcą? Krzysztof Kapica

Oto kroki nowej procedury starania się o prawo jazdy:

 1. Idź do lekarza, który wykonuje badania kierowców. Możesz skontaktować się ze szkołą jazdy, w której chcesz odbyć kurs na prawo jazdy - prawdopodobnie współpracuje z takim lekarzem. Lekarz przeprowadzi badanie i zdecyduje, czy możesz kierować pojazdami. - Jeśli tak - otrzymasz orzeczenie lekarskie.
 2. Złóż wniosek w urzędzie o wydanie prawa jazdy wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami. Wniosek wraz z dokumentami możesz również wysłać pocztą.
 3. W urzędzie otrzymasz numer Profilu Kandydata na Kierowcę (numer PKK). PKK dostaniesz:
 • od razu - jeśli twój wniosek będzie zawierać wszystkie potrzebne informacje,
 • do 2 dni - jeśli urząd musi sprawdzić dodatkowo twoje dane,
 • do miesiąca - jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację (gdy na przykład otrzymasz negatywne orzeczenie lekarskie),
 • do 2 miesięcy - jeśli twoja sytuacja wymaga dodatkowych wyjaśnień.

Jeśli wniosek o wydanie prawa jazdy wyślesz pocztą, numer PKK otrzymasz również pocztą.

Kurs na nowe prawo jazdy i egzamin

Kolejnym krokiem jest zapisanie się na kurs prawa jazdy, a potem zdanie egzaminu - teoretycznego i praktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (weź z sobą numer PKK).

Gdy zdasz egzamin praktyczny na prawo jazdy, WORD wyśle taką informację do twojego urzędu.

 • Sprawdź na stronie www.info-car.pl, czy już to zrobił. Wystarczy, że podasz swoje dane: numer PESEL, imię i nazwisko.
 • Zapłać w urzędzie za prawo jazdy. Opłata wynosi 100,50 zł. Zazwyczaj możesz zapłacić w kasie urzędu, w którym składasz wniosek o prawo jazdy. Otrzymasz potwierdzenie - zanieś do pokoju, w którym przyjęto wniosek o prawo jazdy. Możesz również zrobić przelew na numer konta urzędu, w którym składasz wniosek o prawo jazdy.
 • Potwierdzenie przelewu wyślij e-mailem do urzędu. Najlepiej zadzwoń do urzędu i dowiedz się, jak możesz zapłacić. Prawo jazdy będzie gotowe najpóźniej po 9 dniach roboczych od dnia, w którym urząd dostał potwierdzenie opłaty za prawo jazdy.
 • Sprawdź na stronie www.info-car.pl, na jakim etapie jest twoja sprawa i kiedy możesz odebrać prawo jazdy. Wystarczy, że podasz swoje dane: numer PESEL, imię i nazwisko. W niektórych sytuacjach może to potrwać do 1 miesiąca - jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację (gdy na przykład kandydat otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów albo okaże się, że kandydat uzyskał prawo jazdy za granicą). Jeśli sytuacja będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień sprawa może potrwać nawet do 2 miesięcy. Odbierz prawo jazdy.
 • Jeśli prawo jazdy odbierasz w urzędzie, zabierz ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport) oraz - jeśli masz - dotychczasowe prawo jazdy.
 • Jeśli we wniosku zaznaczysz odbiór pocztą, wpisz adres, na który chcesz dostać prawo jazdy. Wcześniej jednak musisz odesłać stare prawo jazdy - jeśli masz.

Jakie powinno być zdjęcie do prawa jazdy

 • kolorowe,
 • aktualne (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
 • wyraźne,
 • ostre,
 • wykonane na jednolitym jasnym tle,
 • o wymiarach: 35 x 45 mm,
 • powinno odwzorowywać naturalny kolor skóry,
 • powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 • pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Uwaga! Jeśli posiadasz wrodzone lub nabyte wady wzroku, możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach. Jednak podobne zdjęcie - w okularach - musisz mieć w dokumencie tożsamości. Dodatkowo do wniosku załącz orzeczenie o niepełnosprawności (osoba do 16 roku życia), lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoba, która ukończyła 16 lat) z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511). Jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z religią, którą wyznajesz - możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twarz będzie nadal widoczna. Jednak podobne zdjęcie - z nakryciem głowy - musisz mieć na dokumencie tożsamości. Dodatkowo do wniosku załącz zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli zdjęcie nie będzie spełniać tych wymagań, urzędnik może odmówić przyjęcia wniosku. Konieczne będzie wtedy wykonanie kolejnej fotografii.

Dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych. Z tym że trzeba pamiętać o zachowaniu następujących zasad:

 • zdjęcie zapisz w formacie JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej i datą wykonania zdjęcia. Zaleca się również, żeby umieścić w nagłówku EXIF nazwę i dane adresowe zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie,
 • ustaw kolorystykę skanowania na sRGB,
 • ustaw głębię kolorów na 24 bity,
 • ustaw rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli,
 • plik nie może być większy niż 100 KB,
 • ustaw jakość kompresji na nie mniejszy niż 80/100 (lub wyłącz opcję kompresji skanowania).

Wideo

Komentarze 15

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

s
stach z kolna

mam czs do 2033 roku i dopiero w 2033 roku wymienie na nastepne 15 la t a mam prawko bezterminowe i nie bede hajsu wydawal .

M
Miśka

Oficjalne pytania egzaminacyjne na prawo jazdy dostaniecie na stronie Prawo Jazdy 360 https://www.prawo-jazdy-360.pl/test Każde pytanie posiada swoje wytłumaczenie z kodeksu drogowego, znaków drogowych oraz pierwszej pomocy, co znacznie ułatwia naukę :)

G
Gość

Zapraszam do testowania strony https://zdanytest.pl

Są to testy online na prawo jazdy. Stronka niedawno powstała, będe wdzięczny za feedback.

p
patis

A po co się tak martwić.. prawko z dokumencika i problem z głowy xd

p
patryk

Mam to na szczęście z głowy, będę miał nowe prawko, po kursie w motostart na racławickiej jestem i mam nawet egzaminy za sobą, czekam na odbiór

G
Gość

Szukam kochanka na seks spotkania. Mam 20lat i seksowne ciało, Moje nagie fotki i kontakt do mnie tu: http://randkivip.pl i wyszukaj mnie po niku: Sandra88 napisz do mnie, każdemu odpisuje lub zadzwoń

S
Szogun

Panowie po co się tak stresować wystarczy poczekać do 2033 i wtedy wymienić . Prawko dożywotnio,a do tego czasu zapewni coś się zmieni znając Polski rząd.

X
Xyz

Przypominam dla wszystkich pieniaczy, którzy prędzej czy później prawko wymienia i zapłacą te 100 parę złotych, że prawo jazdy to nie obowiązek.

P
Poirytowany

Jeżeli wożenie ze sobą prawka nie będzie obowiązkowe to uzasadnienie wymiany na nowe koniecznością "odświeżenia wizerunku" jest grubymi nićmi szyte...

G
Gregor

Ludzie chodzi o to że jest nowy Druczek i najlepiej żebyście poszli wymienić i dlatego piszą takie bzdury.

G
Gregor

No i o co ta haja?

J
Ja

I tak działa banda z jakiej racji chcą mnie pozbawić prawa nabytego kturym jest bezterminowe prawko

T
Tom

Skoro dokumenty sa platne to powinny byc bezterminowo wazne.

G
Gucio

Totalna kpina . Czy my jeszcze jesteśmy wolni czy zniewoleni przez jakieś paranoiczne pezepisy .?

G
Gość

Następne zobowiązania finansowe dla kierowców czy nie jest to wyrwanie od nas pieniędzy dla PiS-u by Jarosław mógł ogłosić kolejny sukces. Nas uczciwie pracujących obciąża się kosztami by można dać nieroba

Dodaj ogłoszenie