Nowy system zarządzania w PWSZ w Nysie

Materiał informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie jako pierwsza uczelnia wyższa w Polsce i jedna z nielicznych w Europie, wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Energią. Uczelnia uzyskała pozytywną rekomendację audytorów reprezentujących akredytowaną jednostkę certyfikującą, która oznacza wydanie certyfikatów przez akredytowane jednostki certyfikujące.

Zintegrowany System Zarządzania dotyczy zarządzania jakością, środowiskiem i energią:
PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 50001:2018.

PWSZ w Nysie już od kilku lat posiada wdrożony system zarządzania oparty na wymaganiach PN-EN ISO 9001:2015, który był wielokrotnie pozytywnie oceniany i certyfikowany natomiast nowością są dwa pozostałe standardy związane ze środowiskiem i energią.

Ograniczenie emisji pyłów i gazów, lepsza gospodarka odpadami, mniejsza uciążliwość oddziaływania na środowisko, niższe zużycie nośników energetycznych, wody, ciepła to tylko wybrane aspekty i cele wdrożonych systemów. Takie działania nyskiej uczelni pozwolą wyznaczać trendy nowoczesnego zarządzania uczelnią wyższą w Polsce, włączając w to szczególnie działania związane z ochroną środowiska i zmniejszeniem zużycia energii.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Energią w PWSZ w Nysie opartego na światowych standardach PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 50001:2018 pozwoli w zakresie zarządzania jakością m.in. na: systematyczny rozwój i ciągłe podnoszenie kwalifikacji całego personelu i jego zaangażowanie w wykonywane zadania, jeszcze bardziej profesjonalną działalność w zakresie kształcenia studentów, prowadzenie badań naukowych oraz działalność usługową.

W zakresie zarządzania środowiskiem możliwa będzie m.in.: poprawa efektów dotyczących ochrony środowiska, osiągniecie mierzalnych celów środowiskowych, budowa świadomości środowiskowej wśród studentów, pracowników, klientów nyskiej Uczelni oraz gości.

Jeśli chodzi o zarządzanie energią wdrożenie nowego sytemu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie pozwoli na: poprawę wyniku energetycznego uczelni i jego ciągłe doskonalenie poprzez zmniejszenie jednostkowego zużycia energii, wspieranie zakupów projektów nowoczesnych rozwiązań zmniejszających zapotrzebowanie na energię całkowitą, preferowanie nowatorskich rozwiązań technologicznych oraz podnoszenie świadomości pracowników w zakresie gospodarowania nośnikami energetycznymi.

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Energią w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odnosi się do zarządzania działalnością dydaktyczną, działalnością naukowo – badawczą oraz do działalności usługowej Uczelni.
https://www.pwsz.nysa.pl/