O czym pamiętać, by rozliczyć nadpłatę podatku

Redakcja
Udostępnij:
Pamiętajmy o przechowywaniu wszelkich dokumentacji związanych z naszą pracą (odcinków z wypłat, P45 lub P60 w przypadku Irlandii i Wielkiej Brytanii oraz tzw.

jaaropgaaf-ów za pracę z Holandii).

W większości krajów zaliczki pobierane przez pracodawców na poczet podatku okazują się być zbyt wysokie, co sprawia, że osobom pracującym legalnie przysługuje zwrot tej nadpłaty.

Dodatkowo każdy kraj wyznacza kwotę całkowicie zwolnioną od podatku, np. w Wielkiej Brytanii możemy zarobić do 6035 funtów, bez konieczności ich opodatkowania. 

Za trzy miesiące pracy za granicą średnie wynagrodzenie powinno wynosić ponad 5.000 EUR, pobrane zaliczki na podatek co najmniej 500 EUR, co oznacza że możemy odzyskać wszystkie pobrane zaliczki bowiem nie przekroczymy progu zarobków podlegającemu opodatkowanu. Warto, więc zwrócić szczególną uwagę na dokumenty, jakie nam tę procedurę ułatwią po powrocie – komentuje Andrzej Jasieniecki.

 

UOKiK i Inspekcja Handlowa będą monitorować ceny w sklepach.

Wideo

Dodaj ogłoszenie