Obwieszczenie Starosty Opolskiego

Materiał informacyjny Powiatu Opolskiego

Opole, dnia 10 marca 2021r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY OPOLSKIEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam,

że dnia 29 grudnia 2020r., na wniosek zarządcy drogi - Zarządu Powiatu Opolskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy części wsi Ligota Tułowicka w ciągu drogi powiatowej nr Nr 1519 O DW 406 – Ligota Tułowicka – dojazd do kopalni Odkrywkowej Surowców Drogowych, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

142/1, 142/2 (po podziale 142/3, 142/4, 142/5), 139/1, 140/1, 141/1, 198/1, 290/3, 290/6 (po podziale 290/7, 290/8), 291/1 (po podziale 291/5, 291/6), 290/4, 336/1 (po podziale 336/4, 336/6), 337/1 (po podziale 337/4), 338/1 (po podziale 338/3, 338/4), 339/1 (po podziale 339/6, 339/5), 293/4 (po podziale 293/5), 335/3 (po podziale 335/5, 335/6), 336/2 (po podziale 336/8), 336/3 (po podziale 336/9, 336/10), 337/2 (po podziale 337/6, 337/2), 337/3 (po podziale 337/9, 337/10), 338/2 (po podziale 338/6, 338/5, 338/7), 339/4 (po podziale 339/8, 339/7), 340 (po podziale 340/2, 340/1), 341/2 (po podziale 341/4, 341/3), 342 (po podziale 342/1), 349 (po podziale 349/2, 349/4, 349/1, 349/3, 349/5), 352 (po podziale 352/1), 350 (po podziale 350/1, 350/3), 351 (po podziale 351/2), 357 (po podziale 357/1), 348/2 (po podziale 348/6), 348/1 (po podziale 348/3, 348/4), 358/2 (po podziale 358/3), 334 (po podziale 334/1), 327/1 (po podziale 327/3), 346/4, 174/2, 175, 140/2, 187, 180, 290/5, 292, 293/3, 339/3, 346/4, 293/4, k.m. 1, obręb Ligota Tułowicka, gm. Tułowice;

  • w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 1519 O: 142/2 (po podziale 142/3), 139/1, 140/1, 141/1, 290/6 (po podziale 290/7), 291/1 (po podziale 291/5), 290/4, 336/1 (po podziale 336/4, 336/6), 335/3 (po podziale 335/5, 335/6), 336/2 (po podziale 336/8), 336/3 (po podziale 336/9), 337/2 (po podziale 337/6), 337/3 (po podziale 337/9), 338/2 (po podziale 338/6), 339/4 (po podziale 339/8), 340 (po podziale 340/2), 341/2 (po podziale 341/4), 342 (po podziale 342/1), 349 (po podziale 349/2, 349/4), 352 (po podziale 352/1), 350 (po podziale 350/1, 350/3), 351 (po podziale 351/2), 357 (po podziale 357/1), 348/2 (po podziale 348/6), 348/1 (po podziale 348/3), 358/2 (po podziale 358/3), 334 (po podziale 334/1), 327/1 (po podziale 327/3), 335/4 (po podziale 335/7, 335/8), 337/1 (po podziale 337/4), 338/1 (po podziale 338/3), 339/1 (po podziale 339/6), 189/1, 290/3, 293/4 (po podziale 293/5), k.m. 1, obręb Ligota Tułowicka, gm. Tułowice;
  • w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 1519 O: 142/1, k.m. 1, obręb Ligota Tułowicka, gm. Tułowice;
  • poza liniami rozgraniczającymi teren, ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych: 142/2 (po podziale 142/4, 142/5), 174/2, 175, 140/2, 187, 290/5, 290/6 (po podziale 290/8), 291/1 (po podziale 291/6), 292, 293/3, 339/3, 339/4 (po podziale 339/7), 339/1 (po podziale 339/5), 337/3 (po podziale 337/10), 338/2 (po podziale 338/5, 338/7), 340 (po podziale 340/1), 341/2 (po podziale 341/3), 349 (po podziale 349/1, 349/3, 349/5), 348/1 (po podziale 348/4), 346/4, 335/4 (po podziale 335/9), 336/3 (po podziale 336/10), 293/4, 337/2 (po podziale 337/7), 338/1 (po podziale 338/4), 180, k.m. 1, obręb Ligota Tułowicka, gm. Tułowice.

W związku z powyższym informuję, że od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą składać wyjaśnienia, osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, lub korespondencyjnie na adres Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, albo za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP.
W przypadku osobistego stawiennictwa, strony postępowania przyjmuje się w godzinach pracy Starostwa, po uprzednim telefonicznym umówieniem się z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Z up. Starosty
Anna Hałenda
Naczelnik Wydziału Budownictwa
i Ochrony Środowiska

Dodaj ogłoszenie