OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

Materiał informacyjny Gmina Komprachcice
Udostępnij:

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego wsi: Polska Nowa Wieś i Domecko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz uchwał Rady Gminy Komprachcice: Nr XVII.95.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko oraz Nr XVII.97.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów zmian planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 sierpnia 2022 r. do 13 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komprachcice przy ul. Kolejowej 3, 46-070 Komprachcice oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komprachcice. Dyskusje publiczne nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach zmian planów miejscowych, odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Komprachcice, w dniu 23 września 2022 r. o godz. 12.00 – dla zmpzp wsi Domecko, o godz. 13.00 – dla zmpzp Polska Nowe Wieś. Zgodnie z art. 8c oraz art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Komprachcice, na adres Urzędu Gminy Komprachcice, ul. Kolejowej 3, 46-070 Komprachcice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres ug@komprachcice.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2022 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekty zmian planów podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu. Z dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, w dniach i godzinach jak wyżej. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być składane uwagi na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: ug@komprachcice.pl, w terminie do dnia 27 września 2022 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Komprachcice. Projekty zmian planów nie wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie planu i prognozie oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Komprachcice

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Więcej informacji na stronie głównej Nowa Trybuna Opolska
Dodaj ogłoszenie