Pracownicy Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu znaleźli nieprawidłowości w rozliczeniach podatku dochodowego od osób prawnych w jednej z opolskich firm.

Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej z Opola przeprowadzili kontrolę w jednej z opolskich spółek, której głównym udziałowcem jest podmiot zagraniczny.

- Prowadzone postępowanie dotyczyło przestrzegania przez przedsiębiorstwo przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2012-2013 - informuje Agnieszka Jóźwin-Dalecka, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Opolu.

W okresie tym spółka wykazywała znaczne straty. Kontrolujący zakwestionowali natomiast część jej transakcji z zagranicznym podmiotem powiązanym z polską spółką.

- Firma zgodziła się z ustaleniami kontroli i dokonała dobrowolnych korekt deklaracji podatkowych zmniejszając tym samym wysokość straty - dodaje Agnieszka Jóźwin-Dalecka. - Zgodziła się również skorygować deklaracje za kolejne 3 lata podatkowe w związku z kontynuowaniem spornych transakcji z zagranicznym udziałowcem.

Działania pracowników Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego doprowadziły do zmniejszenia przez firmę pierwotnie wykazanej straty o łączną kwotę 60 mln zł i dokonania wpłaty podatku w kwocie 2 mln 400 tys. zł.

Regulacja firm odszkodowawczych, to większe bezpieczeństwo dla poszkodowanych