Opolska lista płac. Ile zarabiają nauczyciele?

Iwona Kłopocka
Iwona Kłopocka
Zaktualizowano 
Bogate gminy dopieszczają swoich nauczycieli. W biednych – biedują wszyscy. Na przykład nauczyciel z Dobrzenia Wielkiego dostanie dużo wyższe dodatki niż jego kolega z tym samym stażem pracy w Murowie.
Bogate gminy dopieszczają swoich nauczycieli. W biednych – biedują wszyscy. Na przykład nauczyciel z Dobrzenia Wielkiego dostanie dużo wyższe dodatki niż jego kolega z tym samym stażem pracy w Murowie. 123RF
Połowa nauczycieli w Polsce zarabia poniżej średniej krajowej. Druga połowa ma średnio 5 tys. zł brutto. Karierę naukową zaczyna się od głodowej pensji. Najbiedniejszy profesor podwaja ją z małym okładem.

ILE ZARABIAJĄ NAUCZYCIELE? PEŁNY RAPORT W PONIEDZIAŁEK (14 WRZEŚNIA) W PAPIEROWYM WYDANIU "NOWEJ TRYBUNY OPOLSKIEJ" LUB PO WYKUPIENIU ABONAMENTU PIANO.

Według danych GUS statystyczny nauczyciel w Polsce zarabia 4233 zł. Na pytanie, ile zarabia nauczyciel, najczęstsza odpowiedź brzmi jednak: za mało.

Tak uważa 600 tysięcy polskich nauczycieli i dlatego reprezentujący ich Związek Nauczycielstwa Polskiego po wakacyjnej przerwie wznowił akcję protestacyjną i wszedł w spór zbiorowy z rządem.

Wśród postulatów - żądanie 10 proc. podwyżki pensji zasadniczych. Te pensje ustala państwo i od 2012 roku nie były one zmieniane: stażysta - 2265, kontraktowy - 2331, mianowany 2647, dyplomowany 3109 zł brutto (połowa nauczycieli w Polsce to dyplomowani). Wcześniej jednak nauczyciele byli jedną z nielicznych grup zawodowych, których pensje rosły (od 2005 roku zwiększyły się średnio o ok. 1000 zł brutto).

Wypłatę tworzą: wynagrodzenie zasadnicze (zależne od stopnia awansu zawodowego), dodatki (stażowy, motywacyjny, funkcyjny, za wychowawstwo, za uciążliwe warunki pracy), a także nagrody, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa.

Poza pensją zasadniczą o wszystkich dodatkowych składowych decyduje tzw. organ prowadzący, czyli samorząd: gminny lub powiatowy. Bogate gminy dopieszczają swych nauczycieli, w biednych biedują wszyscy.

Zasady naliczania zarobków nauczycieli z placówek publicznych zapisane są w Karcie nauczyciela.

WE WTOREK: Ile zarabiają w przemyśle
W ŚRODĘ: Ile zarabiają w administracji
W CZWARTEK: Ile zarabiają w usługach
W PIĄTEK: Ile zarabiają księża
W SOBOTĘ: Ile zarabiają w służbach mundurowych

Np. w Dobrzeniu Wielkim wychowawca klasy może dostać maksymalnie 100 zł dodatku, a w Murowie 45 zł. Dyrektor dużej szkoły w Dobrzeniu może liczyć maksymalnie na dodatek 2500 zł, a w Murowie - 1000. W gminach wiejskich nauczyciele dostają też dodatki mieszkaniowe. Nie są to wielkie kwoty, ale zawsze coś. W Murowie przy 4-osobowej rodzinie jest to 94 zł, a w Dobrzeniu Wielkim 12 proc. najniższej krajowej, a więc obecnie 210 zł miesięcznie.

W Karcie określone jest też średnie wynagrodzenie nauczycieli. Jeśli otrzymają niższe pensje niż średnia, to do końca stycznia kolejnego roku gminy muszą dopłacić im brakującą część. Nauczyciele dostają też „trzynastkę”. To uroki pracy w budżetówce. Szkoły niepubliczne płacą średnio o 1/3 mniej.

Na tle krajów rozwiniętych, należących do OECD, pensje polskich pedagogów znajdują się na piątym miejscu od końca. Za nami są tylko Czechy, Węgry, Rosja i Estonia. Najlepiej zarabiają w Luksemburgu (4 razy więcej niż w Polsce) i w Szwajcarii (3 razy więcej).

Nauczyciele akademiccy
Miesięczne wynagrodzenie (mediana) nauczyciela akademickiego wynosi 3270 zł. Zarobki połowy nauczycieli akademickich wahają się od 2562 do 4140 zł.

Zarobki na uczelniach od 2011 wzrosły o ok. 30 proc. Decyzję o podwyżkach podjęto przede wszystkim po to, by kiepsko zarabiający młodzi naukowcy nie musieli uganiać się za innymi etatami, ale skupili na pracy badawczej i pogłębiali swoją wiedzę. A wbrew pozorom koszty pracy naukowca wcale nie są takie małe. Żeby podnosić swoje kwalifikacje, musi on publikować teksty o wysokim poziomie merytorycznym. Potrzebne są do tego specjalistyczne książki i wyjazdy na konferencje, jednak uczelnia rzadko chce pokryć takie koszty.

Wraz z podwyżkami nadeszły wyższe wymagania. Aby pracować na drugim etacie, nauczyciel akademicki potrzebuje zgody rektora. Wzrosły też wymagania co do szybkości rozwoju naukowego. Na osiągnięcie kolejnego stopnia w hierarchii naukowej doktoranci i adiunkci mają 8 lat, aby - odpowiednio - uzyskać doktorat i habilitację. Jeśli nie zmieszczą się w limicie czasowym, grozi im zwolnienie.

Szczegółowe zasady wynagradzania nauczycieli akademickich określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 11 grudnia 2013 r. Podaje ono minimalne kwoty dla poszczególnych stanowisk: profesor zwyczajny - 5390, profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym - 5025, profesor nadzwyczajny ze stopniem dr hab. - 4605, adiunkt ze stopniem dr hab. - 4305, adiunkt ze stopniem dr - 3820, asystent -2450, starszy wykładowca - 3820, wykładowca, lektor, instruktor - 2375 zł.
Na Uniwersytecie Opolskim zdecydowana większość nauczycieli akademickich otrzymuje wynagrodzenie na poziomie minimalnym (np. ponad 80 proc. adiunktów ma wynagrodzenie zasadnicze na poziomie minimalnym).

Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem. Wysokość dodatku zależy od liczby pracowników i studentów kierowanej jednostki oraz od stopnia złożoności zadań związanych z wykonywaną funkcją. Np. rektor uczelni, która posiada co najmniej cztery uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, może liczyć na dodatek funkcyjny 4690-6910 zł (decyduje minister). Rektor uczelni zawodowej (np. w Nysie czy medycznej w Opolu) może dostać dodatek 2480-4270 zł. Dodatek funkcyjny dziekana to 1000-2980 zł.
Rektor uczelni może przyznać nagrody. Najniższa nagroda indywidualna dla nauczyciela akademickiego nie może być mniejsza od kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, czyli 5390 zł.

PRZYKŁADY

Do 3000 zł

 • Nauczyciel stażysta, samotny, szkoła podstawowa w gm. Świerczów: 2265 PLN brutto plus dodatek mieszkaniowy (1 osoba) 40 PLN. Razem do 2305 PLN brutto
 • Asystent, świeżo przyjęty do pracy, Uniwersytet Opolski: 2450 PLN brutto
 • Przedszkolanka, 3 lata pracy, przedszkole w gm. Murów: 2331 PLN brutto plus dodatek motywacyjny 117 zł plus dodatek za wychowawstwo 45 zł plus dodatek mieszkaniowy (3 osoby) 84 zł. Razem 2577 PLN brutto

3000-4000 zł

 • Lektor, 10 lat pracy, Uniwersytet Opolski: 2350 PLN brutto plus dodatek za staż pracy 235 PLN plus dodatek funkcyjny 550 PLN . Razem do 3 135 PLN brutto
 • Kierownik świetlicy, 8 lat pracy, szkoła w gm. Kietrz: 2647 PLN brutto plus dodatek stażowy 211 PLN plus dodatek motywacyjny 50-300 zł plus dodatek funkcyjny 130-400. Razem 3038- 3558 PLN brutto
 • Przedszkolanka, 29 lat pracy, przedszkole w Opolu: 3109 PLN brutto plus dodatek stażowy 622 PLN plus dodatek motywacyjny 150 PLN plus dodatek za wychowawstwo 60 PLN. Razem do 3941 PLN brutto
 • Nauczyciel dyplomowany, 14 lat pracy, szkoła podstawowa w gm. Świerczów: 3109 PLN brutto plus dodatek stażowy 435 PLN plus dodatek motywacyjny 310 PLN plus dodatek mieszkaniowy (4 osoby) 88 PLN plus dodatek za wychowawstwo 35- 55 PLN. Razem do 3997 PLN brutto
 • Nauczyciel dyplomowany, 20 lat pracy, szkoła ponadgimnazjalna w Głubczycach: 3109 PLN brutto plus dodatek stażowy 622 PLN plus dodatek motywacyjny 155 PLN plus dodatek za wychowawstwo 50-120 PLN. Razem 3936- 4006 PLN brutto

4000-6000 zł

 • Kierownik praktycznej nauki zawodu, 20 lat pracy, szkoła w gm. Dobrzeń Wielki: 2647 PLN plus dodatek stażowy 529 PLN plus dodatek motywacyjny 397 PLN plus dodatek mieszkaniowy (5 osób) 210 PLN plus dodatek funkcyjny 400-500. Razem do 4183- 4283 PLN brutto
 • Przedszkolanka, 18 lat pracy, przedszkole w gm. Dobrzeń Wielki: 3109 PLN brutto plus dodatek stażowy 559 PLN plus dodatek motywacyjny 310 PLN plus dodatek za wychowawstwo 60- 90 PLN plus dodatek mieszkaniowy (4 osoby) 210 PLN. Razem 4248- 4278 PLN brutto
 • Dyrektor dużego przedszkola, 25 lat pracy, przedszkole w Opolu: 3109 PLN brutto plus dodatek stażowy 622 PLN plus dodatek motywacyjny 622-1554 PLN plus dodatek funkcyjny 450-600 PLN. Razem 4803- 5 885 PLN brutto
 • Dyrektor przedszkola, 25 lat pracy, przedszkole w gm. Murów: 3109 PLN brutto plus dodatek stażowy 622 PL plus maksymalny dodatek motywacyjny 622 PLN plus maksymalny dodatek funkcyjny 700 PLN plus dodatek mieszkaniowy (3 osoby) 84 PLN. Razem do 5137 PLN brutto
 • Nauczyciel dyplomowany, 28 lat pracy, renomowane LO w Opolu: 3109 PLN plus dodatek stażowy 622 PLN plus dodatek motywacyjny 450 PLN plus dodatek za wychowawstwo 120 zł plus nadgodziny 932. Razem 5233 PLN brutto
 • Dyrektor szkoły podstawowej, 15-20 oddziałów, 20 lat pracy, szkoła podstawowa w gm. Dobrzeń Wielki: 3109 PLN brutto plus dodatek motywacyjny 466 PLN brutto plus dodatek stażowy 622 PLN plus dodatek funkcyjny 1500-2000 PLN plus dodatek mieszkaniowy (3 osoby) 175 PLN. Razem do 5872-6372 PLN brutto

I więcej

 • Dyrektor LO, Opole, na podstawie oświadczeń majątkowych za 2014 rok dyrektorów pięciu szkół: 6595 - 7782 PLN brutto
 • Profesor zw. pełne pensum, Uniwersytet Opolski: 6700-7110 PLN brutto plus 20 proc. dodatku za staż pracy 1340-1422 PLN brutto plus dodatek funkcyjny (kier. katedry, zakładu) - 210-280 PLN brutto. Razem do 8250-8812 PLN brutto
 • Dziekan, prof. zw. Uniwersytet Opolski, 8700-9100 PLN brutto plus 20 proc. dodatku za staż pracy 1740-1820 PLN plus dodatek funkcyjny 1000-2500 PLN brutto. Razem 11 440- 13 420 PLN brutto
 • Rektor, prof. zw., Uniwersytet Opolski: 10 900 PLN brutto plus 20 proc. dodatku za staż pracy 2180 PLN plus dodatek funkcyjny 4900 PLN brutto. Razem do 17 980 PLN brutto

polecane: FLESZ: Niebawem zmiana czasu, jedna z ostatnich

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 29

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

x
xyz

Gratuluje jedności narodu, widać tylko jak większość jest podatna na nagonkę, nie ważne czy to nauczyciel czy inna gr. zawodowa i tak większosc bedzie zazdrosna o inna.

M
Marek

Dajcie podwyżkę Ale przez wakacje jak nie ma godzin to nie będzie wypłaty.

r
ranliburg

Zaglądajcie do swoich własnych portfeli, co?

g
gusia1000

Bardzo przydatny artykuł. 
​Nie każdy wie ile zarabia się w pewnej branży.

 

J
Jan
W dniu 14.09.2015 o 22:49, Ewa napisał:

Jestem nauczycielem. Dyplomowanym. Kiedy rozliczam PIT roczny i sumuję wszystkie dodatki i dzielę przez 12 miesięcy to wychodzi mi dochód 5400 zł miesięcznie.

Jestem nauczycielem. Dyplomowanym. Wiem, że z jednego miejsca zatrudnienia nawet z nadgodzinami nie łatwo jest osiągnąć taką wysoką średnią. Może więc Ewo podaj w ilu szkołach pracujesz, jakie zlecenia bierzesz albo ilemasz nadgodzin do etatu żebyTwoja informacja była rzetelna.

a
as
W dniu 14.09.2015 o 16:20, Średniak napisał:

Policzmy:najniższa stawka w oświacie to 2265 (nauczyciel-stażysta)najwyższa stawka w oświacie to 26 000 (minister)Zatem średnio w oświacie zarabia się 14 132,50 (brutto

Ale dlaczego zatrzymywać się na ministrze?! W końcu przełożonym ministra jest premier

G
Gość
W dniu 14.09.2015 o 22:56, Edyta napisał:

Popatrz na wiek nauczycieli. Ilu tu młodych? Wszyscy trzymają się swoich etatów i nikt nie przechodzi na wcześniejszą emeryturę.  Nie ma pracy dla młodych.

A przyszło do głowy proste pytanie: - Dlaczego? Chyba nie dlatego, że te ich emerytury są poniżej krytyki. Sprawdż to, z potem pomyśl.

E
Edyta
W dniu 14.09.2015 o 13:27, pod lipą napisał:

no to tylko nauczycielem być: trzeba tylko skończyć studia (z magisterką włącznie), potem kilka podyplomówek za własne pieniądze i do raju szkolnego droga otwarta. Czemu się nie pchacie drzwiami i oknami?I co to znaczy - panowie dziennikarze - "pod tablicą ciągle mało"?może w ten sposób napiszecie o lekarzach, notariuszach czy adwokatach itd. zawodach.

Popatrz na wiek nauczycieli. Ilu tu młodych? Wszyscy trzymają się swoich etatów i nikt nie przechodzi na wcześniejszą emeryturę.  Nie ma pracy dla młodych.

E
Ewa
W dniu 14.09.2015 o 13:22, Kasia napisał:

Ciekawe skąd te sumy. Jestem nauczycielką w opolskim gimnazjum przy pełnym etacie mam 1454 zł. Pytam się skąd biorą się te kwoty?

Zerknij na PIT roczny i podziel przez 12 miesięcy.

E
Ewa
W dniu 14.09.2015 o 11:59, korektor napisał:

Przecież nikt Ci nie broni zostać nauczycielem. To wcale nie jest trudne. W czym problem?

Jestem nauczycielem. Dyplomowanym. Kiedy rozliczam PIT roczny i sumuję wszystkie dodatki i dzielę przez 12 miesięcy to wychodzi mi dochód 5400 zł miesięcznie.

b
bbbb
W dniu 14.09.2015 o 11:59, korektor napisał:

Przecież nikt Ci nie broni zostać nauczycielem. To wcale nie jest trudne. W czym problem?

My tylko mamy dość ciągłego narzekania nauczycieli na niskie płace. Jak wam się nie podoba to też zmieńcie pracę!!

M
Magda
W dniu 14.09.2015 o 12:14, Dagmara napisał:

Pamietajmy ze nauczyciele nie pracuja w tygodniu 40 godzin, nie maja nocek, ale za to maja stycznosc z trudnymi nastolatkami ( patrz gimnazjum ). Nie wydaje mi sie ze zarabiaja malo w stosunku np do budowlancow ktorzy pracuja po 12 godzin nie zaleznie od pogody i to fizycznie!!!!!!!!

Praca nauczyciela to nie tylko "stanie przy tablicy", łącznie z pozostałymi obowiązkami wykracza poza 40 godzin w tygodniu. Twierdzi Pani, że nauczyciele nie mają nocek, zapewniam Panią, że nie jeden nauczyciel ma zajęte wieczory (często zahaczając o noce) z powodu przygotowywania się do lekcji.

S
Sic! Opolanka

Jak dziennikarze mogą być tak nierzetelni i kłamać o 5 tys. zł u nauczycieli. Których ?!

Z
ZS / DG

Nie zaglądajcie wszystkim do kieszeni. Zawsze (?) można zmienić zawód i zarabiać.

Napiszcie lepiej ile zarabiają dziennikarze, zwłaszcza ci z NTO !

 

Ś
Średniak

Policzmy:

najniższa stawka w oświacie to 2265 (nauczyciel-stażysta)

najwyższa stawka w oświacie to 26 000 (minister)

Zatem średnio w oświacie zarabia się 14 132,50 (brutto

 

 

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3