Opolski ZUS podsumował 2019 rok. Co robił miesiąc po miesiącu

na podst. mat. pras.
Placówki ZUS w regionie odwiedziło w ubiegłym roku 376 tys. osób - podaje opolski rzecznik Sebastian Szczurek. - Ponad 9 tys. osób złożyło wnioski o świadczenie uzupełniające z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenia pobierało ok. 245 tys. osób, a w regionie pracowało legalnie 20 tys. obcokrajowców.

STYCZEŃ
Wchodzi „Mały ZUS” - nowa ulga dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą na małą skalę. Polega na płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości dostosowanej do osiąganych przychodów w minionym roku. Do 8 stycznia w województwie opolskim zgłosiło się 2979 przedsiębiorców deklarujących chęć płacenia niższych składek przez cały 2019 r. Najwięcej w Opolu bo 939, następnie w Nysie tj. 426, w Strzelcach Opolskich – 291.

Pracodawcy mogą krócej przechowywać dokumentację kadrowo-płacową. Czas archiwizowania dokumentacji pracowników zatrudnionych od stycznia 2019 r. skrócił się z 50. do 10. lat. W styczniu ZUS dostosował program Płatnik i ePłatnik do projektu e-Akta. Przedsiębiorcy mogli pobrać nową wersję Płatnika do 25 stycznia 2019 r.

LUTY
Ruszyła akcja informacyjna ZUS do przedsiębiorców o tym, jak rozliczono wpłaty ponad 2,5 mln płatników w całym kraju. Wiadomość ta trafia też do około 55 tys. pracodawców i samozatrudnionych na Opolszczyźnie. List, pokazuje jak ZUS zaksięgował wpłaty każdego przedsiębiorcy po 1 stycznia 2018 r.

Opolski ZUS uruchomił specjalną infolinię dla przedsiębiorców, by mogli zapytać o nową wersję programu Płatnik. Umożliwiała ona obsługę nowych i zmienionych formularzy w związku z „małym ZUS-em” i projektem e-Akta.

Mijają trzy miesiące od wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA obowiązują od grudnia 2018 r.). Opolscy lekarze są w krajowej czołówce w kwestii elektronizacji zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. W trzy miesiące wystawili ponad 86 tys. e-zwolnień, a tylko 433 formularzy papierowych znanych jako ZUS ZLA.

MARZEC
Po waloryzacji emerytur i rent, której wskaźnik to 102,86 proc., około 230 tysięcy mieszkańców w regionie dostało wyższe świadczenia. Emerytura minimalna od marca wzrasta z 1029,80 zł brutto do 1100 zł brutto

Rusza program „Mama 4 plus” czyli rodzicielskie świadczenia uzupełniające. W województwie opolskim może z niego skorzystać ponad 2,5 tys. kobiet, a prawie 900 osób zainteresowanych świadczeniem odwiedziło placówki ZUS w regionie w pierwszych dniach marca

ZUS informuje, że w województwie opolskim ponad 5 tysięcy byłych przedsiębiorców ma nadpłatę na kontach w ZUS, na kwotę 1,8 mln zł. Jest 5 lat na wystąpienie o ich zwrot, bo później się przedawnią. W całym kraju w podobnej sytuacji jest ponad 250 tys. byłych przedsiębiorców, którzy mają dodatnie saldo w rozliczeniach z ZUS-em. Na ich kontach pozostaje 111 mln zł nadpłaconych składek.

KWIECIEŃ
Ponad 17 tys. zł brutto - to najwyższa emerytura, jaką wypłaca opolski ZUS. Ta kwota zamyka podium najzamożniejszych seniorów w Polsce. Emerytowi z Opola do rekordzistów jednak brakuje, bo szczęśliwcy z Bydgoszczy i Lublina dostają co miesiąc po 22,2 tys. zł. Opolski rekordzista ma imponujący staż pracy, a zarazem okres opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne. Składki wpływały do ZUS regularnie przez prawie 58 lat. Na emeryturę przeszedł dopiero po ukończeniu 78 lat.

23 kwietnia mija termin, kiedy kobiety, które urodziły się w 1953 r. mogą korzystnie przeliczyć emeryturę. ZUS może ustalić nową wysokość świadczenia, jeśli od otrzymania decyzji ustalającej emeryturę nie upłynęło więcej niż 5 lat. Chodzi o świadczenia, które zostały wyliczone z uwzględnieniem pomniejszenia podstawy obliczania emerytur o sumę kwot emerytur wcześniej pobranych, tj. na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej. Jest to możliwe na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca br., który uprawomocnił się 21 marca.

W regionie jest coraz więcej pracujących emerytów. Na Opolszczyźnie dorabia 16,2 tys. seniorów, a to 11,5 proc. ogółu osób pobierających emerytury w regionie. W ciągu czterech lat, liczba osób łączących pracę z zusowskim świadczeniem wzrosła aż o 30 proc. Większość, bo 56 proc. pracujących emerytów to kobiety.

MAJ
Po raz pierwszy ZUS wypłaca tzw. trzynastą emeryturę. 888 zł na rękę trafia w majowych terminach płatności do około 245 tys. opolskich emerytów i rencistów. Najszybciej, bo jeszcze przed „majówką” pieniądze otrzymuje ponad 50 tys. seniorów, którym gotówkę zwykle przynosi listonosz. Z majowego bonusu korzysta też ponad 3,2 tys. osób, które pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Środki z „trzynastki” są oznaczone specjalnym identyfikatorem, co ma zapobiec zajęciom komorniczym z kont bankowych. To rezultat rozmów kierownictwa ZUS z Krajową Izbą Komorniczą

W maju, pod hasłem „Żyj aktywnie!” opolski oddział ZUS organizuje dzień poświęcony osobom z niepełnosprawnościami. W jednym miejscu i w tym samym czasie będą mogły skorzystać z porad ekspertów ZUS, NFZ i PFRON

CZERWIEC
ZUS informuje, że czerwiec to nie najlepszy miesiąc, by przejść na emeryturę. Powodem jest niekorzystna waloryzacja. Ci, którzy zdecydują się na ten krok w czerwcu, mogą stracić. Czerwiec to jedyny miesiąc w roku, w którym składki na koncie każdego ubezpieczonego są objęte waloryzacją roczną, ale już nie kwartalną. Składniki, które są brane pod uwagę do obliczenia podstawy emerytury są waloryzowane tylko raz, a nie podwójnie, jak w każdym innym miesiącu. To oznacza, że świadczenie wyliczone na podstawie wniosku złożonego w czerwcu, może być niższe o kilkanaście bądź nawet kilkaset złotych

Od czerwca obowiązują nowe limity dla dorabiających emerytów i rencistów. Jeśli jesteś na wcześniejszej emeryturze lub rencie to możesz dorabiać, jednak tylko do pewnego poziomu. ZUS może zmniejszyć emeryturę lub rentę jeśli przekroczysz 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a po przekroczeniu 130 proc. może zawiesić wypłatę świadczenia

LIPIEC
Wielka akcja ZUS pod tytułem "Sprawdź, ile masz na koncie". Rusza największa w roku wysyłka korespondencji czyli Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego. Specjalny list ma trafić do około 455 tys. mieszkańców województwa opolskiego, a w sumie do ponad 20,5 mln Polaków. Akcją objęte są osoby powyżej 35 roku życia, za które przynajmniej raz w ostatnim dwudziestoleciu została odprowadzona składka na ubezpieczenie emerytalne lub mają wyliczony kapitał początkowy (to co uzbierali w ZUS do końca 1999 r.)

50 mln zł do podziału - takie pieniądze na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oferuje ZUS. Oficjalnym dniem rozpoczęcia konkursu jest 15 lipca, a datą końcową będzie 16 sierpnia. Centrum Dofinansowania Płatników działające w opolskim oddziale ZUS od połowy lipca przyjmuje projekty od pracodawców z województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Firmy mogą przedstawić projekty, które zwiększą bezpieczeństwo i higienę pracy na oraz zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy czy chorobami zawodowymi

SIERPIEŃ
1 milion do zwrotu - opolski ZUS podsumował pierwsze półrocze 2019 r. w zakresie prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Na 1337 osób korzystających w tym czasie ze zwolnienia lekarskiego, 491 niewłaściwe realizowało zalecenia lekarza. ZUS zażądał zwrotu wypłaconych zasiłków - głównie chorobowych - oraz zablokował wypłacanie kolejnych na łączną kwotę ponad 1 mln zł

Przed wyznaczonym ustawowo terminem ZUS kończy wysyłkę około 455 tys. listów z Informacją o Stanie Konta Ubezpieczonego. Ostatnie listy docierają opolskich klientów ZUS w połowie sierpnia

WRZESIEŃ
Chociaż oficjalnie świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji rusza od 1 października, to opolski ZUS jest gotowy na przyjmowanie wniosków. Od 1 września, zainteresowani tym specjalnym świadczeniem uzupełniającym mogą wypełniać formularz ZUS ESUN. Szacuje się, że w województwie opolskim uprawnionych może być ponad 21 tys. osób. W Polsce – około 850 tys. obywateli

Od początku września każdy przedsiębiorca sam może utworzyć elektroniczne dokumenty z wybranymi danymi ze swojego konta w ZUS. Dzięki nowej możliwości na Platformie Usług Elektronicznych wizyta w placówce Zakładu jest zbędna

Od 23 do 27 września opolski ZUS zaprasza przedsiębiorców na darmowe szkolenia, warsztaty i dyżury ekspertów. To specjalna oferta przygotowana dla pracodawców z regionu

Przypomnienie dla uczniów i studentów, by zadbali do końca września i października zadbali o rentę rodzinną. Wszyscy, którzy otrzymują rentę rodzinną powinni w tych terminach złożyć w ZUS zaświadczenie, że kontynuują naukę. Jeżeli tego nie zrobią, ryzykują utratę świadczenia

PAŹDZIERNIK
„500 plus dla niesamodzielnych” - wchodzi w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do opolskich placówek ZUS wpłynęło do 1 października 3020 wniosków

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów - już od października więcej na rękę. Od tego miesiąca zmieniła się stawka podatku dochodowego - z 18 proc. na 17 proc. - dla osób z rocznym dochodem do 85.528 zł. Co za tym idzie, zmieniła się miesięczna zaliczka na podatek dochodowy. Zysk dla klientów ZUS to od kilku do kilkudziesięciu złotych

„Zdrowi, aktywni, bezpieczni” – czyli darmowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia oraz świadczeń dla seniorów, które zorganizował opolski ZUS z okazji Dnia Seniora. Od 4 do 22 października w placówkach ZUS na terenie województwa opolskiego oprócz ekspertów ZUS dyżurowali specjaliści z NFZ, PFRON, Policji oraz fundacji Flexi Mind

LISTOPAD
W województwie opolskim rentę rodzinną otrzymuje 32 tysiące osób. Może ona przysługiwać dzieciom zmarłego rodzica, małżonkom, wnukom, rodzeństwu, a nawet rodzicom. W województwie opolskim najwyższą rentę dostaje mieszkaniec powiatu oleskiego w wysokości 7 375 złotych brutto. Drugą najwyższą rentę pobiera mieszkaniec powiatu krapkowickiego w kwocie 7 168 złotych brutto

Rekordowe wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne notuje opolski ZUS. Z placówką rozlicza się w regionie ponad 56 tysięcy płatników. Większość z nich, bo aż 33,4 tysiące to osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą. Suma składek w naszym regionie wyniosła ponad 3,9 mld zł. Największą kwotę odprowadzili płatnicy obsługiwani przez jednostkę ZUS w Opolu bo 1,6 mld zł. W Strzelcach Opolskich zanotowano ponad 606 mln zł, a w Kędzierzynie-Koźlu 378 mln zł

GRUDZIEŃ
Z danych opolskiego ZUS wynika, że mieszkańcy Opolszczyzny generują najniższe koszty związane z niezdolnością do pracy. 1232,73 zł – tyle przeciętnie wydał opolski ZUS na jedną osobę wypłacając świadczenia związane z niezdolnością do pracy w ubiegłym roku.

W grudniu 2019 r. minął rok od chwili, gdy lekarze po raz pierwszy mogli upoważnić tak zwanych asystentów medycznych do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich w swoim imieniu. Opolski ZUS przypomniał ponad 3 tysiącom lekarzy w regionie o upoważnieniu dla asystenta, które jest ważne przez 12 miesięcy

Pod koniec roku ponad 20 tysięcy cudzoziemców pracowało legalnie na Opolszczyźnie. Działalność gospodarczą w województwie opolskim prowadziły 334 osoby z innym obywatelstwem niż polskie. To 1,72 proc. wszystkich cudzoziemskich przedsiębiorców, którzy co miesiąc rozliczają się z ZUS. W całej Polsce na taki krok zdecydowało się już 19,4 tys. cudzoziemców

9001. - tyle wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wpłynęło do końca grudnia do opolskich placówek ZUS.

Kiedy będzie wiosna? Zwierzęta dają sygnały. Klimat się zmienił.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 1

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Niech jeszcze odpowiedzą,że kontroluja kobiety w ciazy,z przyszłymi naszymi obywatelami ,o ktore tak walczy Polski sejm,premier traktując ich potem 500 plus i to,itd.A kontroluje kobiety w 8,9 miesiącu ciazy.Wstyd.Hanba.Stresuja kobiety,które potem ładuja ponownie w szpitalach.Kobietom w stanie blogoslawionym nie w koncu dadza spokoj,a niech kontroluja tych co wyłudzają L4 i to wysokie otrzymując świadczenie.Panstwo w państwie jak sędziowie.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3