Opolskie wsie i przed wejściem do Unii były zadbane. Teraz są jak z obrazka

Edyta Hanszke
Edyta Hanszke
Gala wręczania wyróżnień dla liderów i rolników odbyła się w Filharmonii Opolskiej. Edyta Hanszke
Liderzy opolskich wsi i społecznicy, wybitni rolnicy i przedstawiciele firm rolniczych odebrali wyróżnienia z okazji 15-lecia obecności Polski i Opolszczyzny w Unii Europejskiej.

Liderów i społeczników typowały gminy. Wyróżnienia odbiera dziś 48 osób - mówił Wiesław Kryniewski, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi urzędu marszałkowskiego, organizujący wczorajszą galę w opolskiej filharmonii. - Najlepszych rolników i producentów wskazywały nam organizacje rolnicze. A dzisiejsza uroczystość jest też okazją do wręczenia certyfikatów przynależności do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego dla piętnastu nowych członków.

Działają w niej już Roman i Małgorzata Famułowie z Chudoby pod Olesnem, właściciele gospodarstwa Kozi Dar, producenci serów. - To nasz nowy pomysł na życie, po tym jak o mało co nie zbankrutowaliśmy na hodowli świn. Wymyślamy kolejne smaki, żeby dogodzić gustom klientów - mówiła Małgorzata Famuła i częstowała smakołykami, które zostały wyróżnione w konkursie Opolska Marka.

Uczestnicy gali podkreślali, że wiele opolskich wsi było zadbanych jeszcze przed wejściem Polski do UE, a teraz są jak z obrazka. - Kiedy zagraniczni goście pytają nas, jak to robimy, mówię, że to efekt programu odnowi wsi - wyjaśnił dyrektor Kryniewski.

Sołtys Kadłuba Gabriela Puzik wspominała, że upiększanie wsi zaczęło się od zdobycia materiałów na chodnik. - Jak go położyliśmy pod nadzorem firmy, to ludzie zaczęli robić nowe płoty i już poleciało. Po tym, jak weszliśmy do Unii, zaczęliśmy pisać projekty. W 2016 r. zostaliśmy wsią europejską, a w 2017 r. - najpiękniejszą wsią w odnowie - wspominała.

Marszałek Andrzej Buła zauważył, że wieś przez te 15 lat zdała egzamin. - Firmy zmieniły charakter, ale została wspólnota i liderzy, co okazało się ogromnie ważne, gdy przyszło starać się o dofinansowania unijne - mówił.

Nagrodzeni liderzy (Opolskie Gwiazdy Europy):

 • - Krzysztof Bernacki z sołectwa Włodary gm. Korfantów - prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi jest pomysłodawcą szeregu przedsięwzięć związanych z remontem i wyposażeniem świetlicy wiejskiej. Dzięki jego zaangażowaniu sołectwo uczestniczyło w projekcie „Pierogowa dolina”, jak również w działaniach proekologicznych;
 • - Alfred Biskup z sołectwa Chróścina gm. Dąbrowa - współuczestniczył w pracach związanych z zagospodarowaniem parku i stawów w Chróścinie, na które przeznaczono blisko 600 tyś zł. Ponadto jako radny angażował się w prace odrestaurowania kościoła w sołectwie;
 • - Szczepan Bryś z sołectwa Żywocice gm. Krapkowice- sołtys wsi est osobą pełną inicjatywy, energii i zaangażowania w działalność społeczną. Autorytet jaki posiada ułatwia mu mobilizację mieszkańców, którzy integrują się podczas licznych imprez plenerowych;
 • - Adam Buchaniec z sołectwa Nowa Wieś Głubczycka gm. Głubczyce - jest jednym z najaktywniejszych liderów odnowy wsi. We wsi działa świetlica wiejska, która stała się centralnym miejscem życia społecznego wsi. Ponadto organizowane są liczne imprezy i spotkania a w ubiegłym roku odbył się zjazd Wicynian;
 • - Bronisław Czapliński z sołectwa Wichrów gm. Radłów - dzięki jego zabiegom we wsi powstało centrum sportowe, na którym mieszkańcy wykonali kort tenisowy i miejsce do rekreacji. Wokół sportu budowana jest też specyfika wsi;
 • - Krystian Czech z sołectwa Brynica gm. Łubniany - koordynator i wykonawca szeregu projektów poprawiających i kształtujących krajobraz wsi. Jednym z istotniejszych jest rewitalizacja zbiornika retencyjnego i budowa platformy widokowej na rzece Swornica;
 • - Grzegorz Fornalik z sołectwa Piątkowice gm. Łambinowice - główny koordynator jednej z najbardziej znanych na Opolszczyźnie imprez pn. „Złota Kosa – Turniej Żniwowania Metodami Tradycyjnymi”. Dzięki dużemu zaangażowaniu i determinacji lidera w Piątkowicach utworzono centrum rekreacyjno- sportowe;
 • - Wanda Galant z sołectwa Olszanka gm. Olszanka - sołtys i prezes Stowarzyszenia Odnowy wsi zrealizowała projekty kształtujące przestrzeń publiczną. Wieś posiada plac zabaw, obiekt szatniowo- rekreacyjny na boisku sportowym, czy zieloną siłownię;
 • - Małgorzata Gambka z sołectwa Pawłowice gm. Gorzów Śląski - członek stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice przyczyniła się do realizacji szeregu projektów, poczynając od działań związanych z remontem budynku Sali wiejskiej w Pawłowicach i powstaniem w pobliżu placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
 • - Andrzej Grabiec z sołectwa Nogowczyce gm. Ujazd - jeden z najaktywniejszych sołtysów w gminie Ujazd od lat zabiegł o utworzenie miejsca spotkań w sołectwie. Dzięki licznym staraniom na działce gminy wykonano wiatę jako miejsce odpoczynku dla mieszkańców, zagospodarowano teren wokół wiaty i wykonano plac zabaw;
 • - Antoni Haber z sołectwa Tarnowiec gm. Lubsza - sołtys wsi Tarnowiec i członek stowarzyszenia bierze czynny udział w projektach realizowanych na terenie wsi. Wspólnie z mieszkańcami był inicjatorem założenia sadu we wsi, jak też ogrodu marzeń i wspomnień;
 • - Danuta Izydorczyk z sołectwa Stare Siołkowice gm. Popielów - dzięki jej staraniom i ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Starych Siołkowic, na terenie wsi zrealizowano szereg projektów upiększających wizualnie sołectwo, ale także integrujących i aktywizujących mieszkańców;
 • - Sebastian Jankowicz z sołectwa Kępnica gm. Nysa - swoje działania skupił na pozyskaniu środków na wykonanie plenerowego miejsca spotkań mieszkańców w sołectwie, jak też wykonaniu siedzisk na boisku sportowym;
 • - Maria Kampa z sołectwa Januszkowice gm. Zdzieszowice - przyczyniła się do rozbudowy infrastruktury turystycznej wsi poprzez wykonanie ścieżek dydaktyczno- spacerowych wokół jezior w Januszkowicach;
 • - Marek Kasicz z sołectwa Pogórze gm. Biała - lider Stowarzyszenia Odnowy Wsi Pogórze jest inicjatorem projektów poprawiających warunki rekreacji na wsi. Przyczynił się do utworzenia Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu;
 • - Jadwiga Kiraga z sołectwa Skarbiszowice gm. Tułowice - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skarbiszowice jest inicjatorem projektu polegającego na zagospodarowaniu terenu wokół Krzyża Przesiedleńców w Skarbiszowicach, który jest elementem tożsamości mieszkańców;
 • - Wiesława Kirsz z sołectwa Grodziec gm. Świerczów - była inicjatorem realizacji szeregu przedsięwzięć na wsi m.in. remontu świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań mieszkańców wsi;
 • - Krystyna Kleszcz z sołectwa Czaple Stare gm. Kluczbork - aktywnie angażowała liderów do działań na rzecz poprawy jakości życia na wsi, zwłaszcza w ramach projektu „Bliżej siebie z miłości do Czapli – integrujmy się”;
 • - Teresa Kociołek z sołectwa Sarny Wielkie gm. Niemodlin - nie tylko prężnie pozyskuje środki na rozwój miejscowości ale także integruje lokalną społeczność;
 • - Jadwiga Kowalczykowska z sołectwa Sułków gm. Baborów - jako sołtys ma wielki dar aktywizowania mieszkańców i skupiania ich wokół realizowanych projektów;
 • - Dariusz Kozłowski z sołectwa Skarbimierz-Osiedle gm. Skarbimierz - przyczynił się do realizacji projektów poprawiających infrastrukturę społeczną Osiedla. Jego starania doprowadziły do przebudowy istniejącego boiska w Skarbimierzu- Osiedle, jak też utworzenia zielonej siłowi;
 • - Jan Kunert z sołectwa Walce gm. Walce - od lat mocno zaangażowany jest w realizację projektów budujących wizerunek wsi. Dzięki licznym staraniom zagospodarowano teren obok remizy OSP na plac spotkań, dzięki któremu wieś Walce uzyskała nie tylko piękne miejsce, ale stała się wsią tematyczną dzięki zgromadzonym tam starym walcom;
 • - Beata Kupka z sołectwa Bierdzany gm. Turawa - jako prezes Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan przyczyniła się do realizacji projektu poprawiającego infrastrukturę rekreacyjną wsi oraz wykonania placu zabaw;
 • - Wiesława Kurowska z sołectwa Stary Paczków gm. Paczków - podjęte przez panią sołtys i mieszkańców działania polegające na wyposażeniu świetlicy wiejskiej, zagospodarowaniu przestrzeni wiejskiej i zbudowaniu wiaty rekreacyjnej z piecem chlebowym, jak też wyposażenie wsi w siłownie zewnętrzne przyczyniło się do zgłoszenia sołectwa do Sieci Najciekawszych Wsi;
 • - Grzegorz Kuśmierczyk z sołectwa Lipowa gm. Grodków - prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lipowa przyczynił się do utworzenia zielonej siłowi i innych sfer aktywności fizycznej;
 • - Kazimiera Lewicka z sołectwa Cisek gm. Cisek - pomysłodawczyni wielu projektów zrealizowanych w miejscowości, takich jak budowa parkingu przy GOK, zagospodarowanie centrum wsi wraz z fontanną, czy centrum kształcenia na odległość;
 • - Dorota Maleska z sołectwa Kocury gm. Dobrodzień - swym uporem i dużym zaangażowaniem przyczyniła się do budowy domu mieszkańców, który może być przykładem dla innych wsi. Niestrudzenie walczy o integrację mieszkańców organizując majówki, rajdy konne i inne imprezy;
 • - Hubert Nanko z sołectwa Zagwiździe gm. Murów - przyczynił się do pozyskania środków na remont świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań mieszkańców, przebudowy pomieszczeń szkolnych czy też utworzenia w Zagwiździu centrum kształcenia na odległość;
 • - Beata Nowak z sołectwa Uciechowice gm. Branice - zainicjowała remont świetlicy wiejskiej w Uciechowicach oraz przyczyniła się do zagospodarowania przestrzeni publicznej;
 • - Aleksander Pacławski z sołectwa Kałków gm. Otmuchów - dzięki swemu zaangażowaniu w działania na rzecz wsi zyskał szacunek i zaufanie mieszkańców. Wiele jego działań skupiło się wokół projektów inwestycyjnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a przy czynnym jego udziale przebudowano także boisko wielofunkcyjne;
 • - Kamila Pierzga z sołectwa Sidzina gm. Skoroszyce - jest zaangażowana w realizację szeregu projektów upiększających wieś. Realizuje działania z partnerskim dla gminy Skoroszyce miastem Vidawa;
 • - Małgorzata Pietroczuk z sołectwa Karłowice Wielkie gm. Kamiennik - przyczyniła się do wyremontowania i zmodernizowania świetlicy wiejskiej, stale zabiega o środki na upiększenie miejscowości oraz poprawę wizerunku wsi Karłowice Wielkie;
 • - Ewa Ptok z sołectwa Centawa gm. Jemielnica - dzięki jej licznym staraniom w sołectwie realizowany jest projekt polegający na wybudowaniu placu zabaw z elementami parkouru i kalisteniki;
 • - Gabriela Puzik z sołectwa Kadłub – Wieś gm. Strzelce Opolskie - to jedna z najbardziej aktywnych sołtysek i liderek odnowy wsi, która aktywizuje mieszkańców i działa na rzecz Kadłuba już od 97 roku. Efekty jej ciężkiej pracy widoczne są w każdym zakątku sołectwa. Jest organizatorką życia na wsi, wszystkich imprez kulturalnych z Dniami Kadluba na czele;
 • - Maria Reinert z sołectwa Raszowa gm. Leśnica - jest inicjatorem projektów związanych z budową klubu wiejskiego i utworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w sołectwie;
 • - Krzysztofa Reinert z sołectwa Malnia gm. Gogolin - to jeden z najaktywniejszych mieszkańców wsi Malnia, który dzięki zaangażowaniu i determinacji dąży do poprawy jakości życia na wsi. W ostatnich latach przyczynił się do powstania miejsc spotkań mieszkańców, kompleksu boisk sportowych i siłowi, jak też do promocji zdrowego stylu życia na wsi;
 • - Maria Rogucka z sołectwa Wilamowice Nyskie gm. Głuchołazy - swoje działania skupiła na temacie przewodnim wsi, jakim jest dziedzictwo kulinarne. W sołectwie zrealizowano takie projekty jak „Zielony zakątek- piknikowy zakątek” czy „Tradycyjna i smak to Wilamowic znak”;
 • - Danuta Rudnicka z sołectwa Pilszcz gm. Kietrz - jest jedną z najbardziej aktywnych liderek odnowy wsi. Jej długa droga zapoczątkowana w 1997r. zmierzała do wykreowania Pilszcza jako niekwestowanego lidera Programu Odnowy Wsi;
 • - Jadwiga Sowa z sołectwa Zieleniec gm. Pokój - dzięki dużemu zaangażowaniu w prace projektowe przyczyniła się do budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zieleńcu wraz z placem zabaw;
 • - Jerzy Stasz z sołectwa Żędowice gm. Zawadzkie - zaangażowany był w szereg projektów poprawiających wizerunek wsi. Jednym z istotniejszych zadań był kompleksowy remont świetlicy wiejskiej oraz otoczenia wokół świetlicy;
 • - ks. Andrzej Stefanów z sołectwa Bukowie gm. Wilków - jako proboszcz parafii jest inicjatorem wielu inwestycji mających na celu zachowanie, ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego zwłaszcza w obrębie kościoła w Bukowie;
 • - Damian Szepelawy z sołectwa Szybowice gm. Prudnik - jest bardzo zaangażowany w rozwój swojej miejscowości i społeczności lokalnej. Dzięki jego determinacji przebudowano Wiejski Dom Kultury, który stał się wzorcowym miejscem spotkań mieszkańców;
 • - Dorota Tokarska-Ogorzały z sołectwa Prusinowice gm. Pakosławice - aktywnie udziela się na rzecz rozwoju wsi, integruje mieszkańców i podejmuje szereg działań poprawiających estetykę wsi;
 • - Maria Urbacka z sołectwa Źlinice gm. Prószków - od kilkunastu lat usilnie zabiega o rozwój swojej miejscowości. Brała czynny udział w realizacji projekt Stara poczta w Źlinicach, gdzie przebudowano i zmodernizowano świetlicę wiejską;
 • - Janina Urbańczyk z sołectwa Spórok gm. Kolonowskie – sołtys, za jej kadencji odnowiono krzyże i kapliczki w sołectwie, organizując imprezy integracyjne stara się zapełnić lukę, jaka powstała po zamknięciu szkoły w Spóroku;
 • - Róża Zgorzelska z sołectwa Biedrzychowice gm. Głogówek - jest jednym z najaktywniejszych liderów wiejskich, który w swoich działaniach skupia się na ocaleniu od zapomnienia dziedzictwa historycznego. Od kilkunastu lat wspólnie z mieszkańcami dba i odnawia Farską Stodołę, a zgromadzone tam eksponaty stanowią ciekawy wkład historyczny;
 • - Dariusz Zięba z sołectwa Skorogoszcz gm. Lewin Brzeski - jako lider odnowy wsi i współzałożyciel Towarzystwa Rozwoju Lokalnego „Zielony most” od wielu lat aktywnie wspiera działania na rzecz rozwoju wsi Skorogoszcz. To dzięki niemu rewaloryzowano zabytkowy park w Skorogoszczy czy uporządkowano centrum wsi poprzez rewitalizację Placu Wolności;
 • - Edeltrauda Zug z sołectwa Wojciechów gm. Olesno – jako sołtys dba o potrzeby mieszkańców, czego efektem jest wzorcowy projekt, polegający na utworzeniu placu rekreacyjno – sportowego, którego priorytetem było wybudowanie „Chatki pod brzozami”.

Opolskie Gwiazdy Europy – producenci rolni
Samorząd województwa wyróżnił producentów rolnych, którzy reprezentują nowoczesne gospodarstwa rolne naszego regionu, z powodzeniem wykorzystujących szansę, jaką dało im członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Modernizują swoje gospodarstwa, wielu z nich cały czas inwestuje w produkcję zwierzęcą:

 • - Sylweriusz Preussner - prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 300 ha, w tym 40 ha dzierżawionych, które specjalizuje się w produkcji roślinnej, w tym m.in. uprawie zbóż, buraków cukrowych, grochu siewnego oraz produkcji zwierzęcej hodowla trzody chlewnej w cyklu zamkniętym.
 • - Grażyna i Daniel Schmidtko - prowadzą gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji zwierzęcej – produkcja mleka krowiego. Państwo Schmidtko w ramach modernizacji gospodarstwa korzystając ze wsparcia unijnego zakupili kombajn zbożowy, siewnik do kukurydzy, ciągnik z ładowaczem czołowym, opryskiwacz.
 • - Ryszard Buchta - gospodaruje na powierzchni 130 ha, w tym 93 ha dzierżawionych i specjalizuje się w chowie trzody chlewnej. Stado utrzymane jest w cyklu zamkniętym. Prowadzona sprzedaż to około 2000 tuczników rocznie. Do gospodarstwa wprowadzono program komputerowy do zarządzania stadem. Ponadto w gospodarstwie uprawia się: rzepak, kukurydzę na ziarno i zielonkę oraz zboża;
 • - Sylwia, ANDRZEJ i Paweł Janczyszyn - prowadzą gospodarstwo rodzinne specjalizujące się w produkcji roślinnej, w tym uprawa zbóż, rzepaku i buraków cukrowych oraz produkcji zwierzęcej – trzoda chlewna w cyklu zamkniętym. Korzystając ze wsparcia środków unijnych w ramach działania Młody Rolnik zakupili agregat uprawowo-siewny oraz w ramach modernizacji gospodarstwa rolnego przyczepy do transportu rolnego o łącznej ładowności 21 t;
 • - Krzysztof Chromik - prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego oraz produkcji roślinnej. W ramach poprawy konkurencyjności korzystając ze wsparcia środków unijnych dokonał modernizacji parku maszynowego i zakupił ładowarkę teleskopową, sieczkarnię zawieszaną, prasę rolującą, pług obrotowy i ciągnik;
 • - Piotr Nowak - prowadzi gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego, które posiada 62 szt. krów dojnych. W ramach poprawy konkurencyjności gospodarstwa korzystając ze wsparcia środków unijnych zakupił paszownik, zagrabiarkę, kosiarkę czołową i rozrzutnik obornika;
 • - Hubert Murlowski - prowadzi gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego, które posiada 130 szt. bydła, w tym 75 szt. krów dojnych. W ramach poprawy konkurencyjności gospodarstwa korzystając ze wsparcia środków unijnych zakupiono: dwa ciągniki, pług obrotowy, opryskiwacz zaczepiany, rozrzutnik obornika, kombajn zbożowy, chłodnę mleka i robot udojowy;
 • - Jolanta i Rafał Kotlarz - prowadzą Gospodarstwo Rybackie Krzywa Góra. Zakres prowadzonej działalności gospodarstwa to chów i hodowla ryb, przetwórstwo ryb a także produkcja roślinna – m.in. produkcja zbóż. W ramach Programu Operacyjnego RYBY wybudowano przetwórnie ryb i rozbudowano budynek przetwórni ryb o halę uboju i patroszenia ryb oraz zakupiono wyposażenie hali
 • - Karolina Grocholska - prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Rolno-Handlowego „KŁOS” Sp. z o.o. Spółka prowadzi produkcję roślinną, w tym uprawę zbóż, rzepaku, buraka cukrowego oraz ziemniaków. W ramach modernizacji parku maszynowego zakupiono kombajn ziemniaczany, ciągnik. Ponadto wybudowano i zmodernizowano ujęcia wody przewidziane pod nawadnianie upraw ziemniaków;
 • - Stanisław Grocholski i Jarosław Grocholski - z Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług „ARENDA” Sp. z o.o. Charbielin - Przedsiębiorstwo prowadzi produkcję roślinną – uprawę rzepaku, pszenicy, kukurydzy, grochu oraz buraków cukrowych oraz zajmuje się reprodukcją materiału siewnego. Przedsiębiorstwo jest prekursorem stosowania i popularyzacji rolnictwa precyzyjnego. Spółka zrealizowała dwa projekty inwestycyjne z udziałem środków unijnych, w tym w szczególności zmodernizowano całą bazę magazynową;
 • - Krzysztof Bochniak, dyrektor spółki „PAGRO” PAGRO Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolno-Nasienne Pągów. Przedsiębiorstwo prowadzi produkcję roślinną, w tym uprawę zbóż, rzepaku, soi. Spółka w celu poprawy jakości i wielkości produkcji korzystając ze środków unijnych zakupiła ładowarkę teleskopową oraz kombajn;
 • - Aleksander Materla - prowadzi gospodarstwo rolne o profilu produkcja roślinna – produkcja zbóż i rzepaku, w tym materiału siewnego oraz produkcja warzyw. Jest założycielem i prezesem trzech grupy producentów Ziarno Księży Las sp. z o.o., Nasiona Księży las sp. z o.o. oraz Grupy Producentów Owoców i Warzyw Księży Las sp. z o.o., w ramach której w okresie 5 lat począwszy od 2010r. korzystł ze wsparcia unijnego przewidzianego dla sektora owoców i warzyw;
 • - Mateusz Kaźmierski, prezes Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Rolne Agro-Ferm sp. z o.o. z Wierzbicy Górnej. Przedsiębiorstwo prowadzi produkcję roślinną, w tym produkcję zbóż, rzepaku i kukurydzy oraz zwierzęcą, w tym produkcję bydła mlecznego i żywca wołowego. W ramach poprawy konkurencyjności gospodarstwa Spółka zrealizowała wiele inwestycji, w tym korzystając ze środków unijnych zmodernizowano park maszynowy oraz wybudowano nowoczesny obiekt magazynowo -suszarniczy wraz z infrastrukturą;
 • - Józef Sabok, prezes Spółdzielni Produkcji Rolnej w Wierzbniku. Spółdzielnia prowadzi produkcję roślinną, w tym uprawia pszenicę, kukurydzę, rzepak, groch oraz soję. W ramach poprawy konkurencyjności spółdzielnia korzystając ze środków unijnych zakupiła suszarnie i czyszczalnie do zbóż, rzepaku i kukurydzy oraz rozbudowano magazyny zbożowe z pojemności 880 ton do około 3000 ton;
 • - Zbigniew Kosterkiewicz, prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Wydrowice. Spółdzielnia prowadzi produkcję roślinną oraz produkcją ryb. W ramach modernizacji i poprawy konkurencyjności spółdzielnia korzystając ze środków unijnych w ramach PROW-u oraz Programu Operacyjnego RYBY zakupiła kombajn zbożowy, ciągnik rolniczy, przyczepę, kosiarkę bijakową oraz samochód ciężarowy wraz z basenem do przewozu ryb;
 • - Henryk Tchórzewski, prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wyszkowie Śląskim. Spółdzielnia prowadzi produkcję roślinną, działy specjalne produkcji rolnej – drobiarstwo i rybactwo. W ramach modernizacji i poprawy konkurencyjności spółdzielnia korzystając ze środków unijnych zakupiła ciągnik, siewnik oraz ładowarkę. Spółdzielnia jest członkiem: Spółdzielni Grup „Polski Rzepak i Zboża” w Opolu, Spółdzielni Producentów Nasion Roślin Oleistych "EKO OLEJ" w Wyszkowie Śląskim, Rolniczego Zespołu Spółdzielczego „Nysa”
 • - Piotr Grabuś, prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Krzywiźnie. Spółdzielnia prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym chów bydła mięsnego. W celu modernizacji oraz dostosowania gospodarstwa do prowadzenia hodowli bydła mięsnego Spółdzielnia korzystając ze środków unijnych zakupiła dwa ciągniki, sprzęt do zbioru zielonki, w tym kosiarkę dyskową, przegrabiarkę, zagrabiarkę, prasę rolującą oraz wóz paszowy;
 • - Bernard Radlok, prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kuniowie. Spółdzielnia prowadzi produkcję roślinną, w tym produkuje zboża i rzepak. W ramach poprawy konkurencyjności spółdzielni korzystając ze środków unijnych dokonano wymiany wyposażenia bazy warsztatowej z zapleczem socjalnym oraz zakupiono dwa ciągniki, rozsiewacz nawozów i kombajn zbożowy;
 • - Krystyna Fabińska, prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Rostkowice. Spółdzielnia prowadzi produkcje roślinna i zwierzęcą – chów trzody chlewnej. W ramach modernizacji parku maszynowego spółdzielnia korzystając ze środków unijnych zakupiła dwa ciągniki, kombajn zbożowy, pług, przyrząd żniwny, stół do rzepaku, a także opryskiwacz, agregat uprawowo-siewny, rozrzutnik obornika;
 • - Zbigniew Malitowski, prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Piorunkowicach. Spółdzielnia prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym produkcję brojlerów. Pozyskane środki unijne zostały wykorzystane przede wszystkim na rozwój i poprawę konkurencyjności spółdzielni, w tym przed wszystkim były to działania związane z produkcją brojlerów;
 • - Dariusz Horodyski i Marek Dzierżanowski, z Zarządu Spółki Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” sp. z o.o. Ośrodek specjalizuje się w hodowli zarodowej trzody chlewnej rasy: polska biała zwisłoucha, wielka biała polska, duroc oraz hodowli bydła mlecznego rasy Polskiej Holsztyńsko – Fryzyjskiej odmiany czerwono-białej, a także prowadzi produkcję roślinną i zajmuje się przemysłem rolnym. Spółka korzystając ze środków unijnych w celu usprawnienia wywozu i lepszej aplikacji nawozów typu gnojownica, gnojówka zakupiła wóz asenizacyjny. Ponadto w celu usprawnienia i polepszenia uprawy gleby zakupiła agregat uprawowy. Natomiast w celu lepszej i dokładniejszej aplikacji środków ochrony roślin oraz skrócenia czasów zabiegów zakupiono opryskiwacz samojezdny.

Ustawa "o dobrym Samarytaninie"

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

X
Xyz

Jakoś ciężko w to uwierzyć jak się widzi te dziurska na drodze

G
Gość

Są ludzie, którym zależy na wsi w której mieszkają i o nią walczą a są też ludzie, którzy patrzą aby tylko zarobić takimi statywami ,którzy nie mają interesu wioskowego to chmielowiec, Żerkowice, dziekaństwo tam czas zatrzymał się jak w zegarze

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3