Opolskie wspiera przedsiębiorczość

Materiał informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Udostępnij:
Kilkuset opolskich przedsiębiorców realizowało projekty w zakresie innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki ze wsparciem finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020.

Dofinansowanie miało wesprzeć m.in. innowacyjne technologie, produkty i usługi społeczne, procesy informatyzacji, zwłaszcza realizowane w firmach małych i mikrofirmach. – Te projekty odpowiadają wprost na potrzeby poprawy jakości i komfortu życia nie tylko na poziomie naszej lokalnej opolskiej społeczności – wyjaśnia Aneta Grzegocka, zastępca dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki i zarazem Opolska Ambasadorka UE w obszarze przedsiębiorczość.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstał Dom Seniora Pogodna Jesień w Opolu. Działające w Pogodnej Jesieni niezależne placówki zapewniają dziś dzienną opiekę 30 seniorom,
a całodobową – 29. W tym 7 miejsc jest przeznaczonych dla osób w bardzo złym stanie zdrowia. Zarazem w projekcie funkcjonuje 30 jednoosobowych mieszkań wspomaganych,
w których starsi ludzie mogą nadal prowadzić częściowo samodzielne życie. – Ośrodkiem zarządza wspaniała właścicielka oraz profesjonalna menadżer, które w stu procentach realizują misję tego miejsca zgodnie z mottem: „W każdym dostrzegamy człowieka zasługującego na uwagę, szacunek oraz należytą opiekę” – podkreśla dyrektor Grzegocka.
I wymienia dwa kolejne dofinansowane ze środków unijnych projekty, z których Opolskie może być dumne. Stowarzyszenie PRO LIBERIS SILESIAE wyremontowało i przystosowało do potrzeb dzieci budynek mieszkalny i stodołę w Opolu-Malinie. Po przemyślanej i wzorowo wykonanej adaptacji powstało dwujęzyczne przedszkole z przestrzenią warsztatową.
W przedszkolu wykorzystuje się nowoczesny profil kształcenia i wychowania, m.in. elementy nauczania metodą Montessori.

Z kolei z budżetu na innowacje w przedsiębiorstwach udało się doposażyć dział B+R firmy
N Cosmetics. Środki przeznaczono na badania i opracowanie innowacyjnego systemu trzech kuracji kosmetycznych na powszechne dermatozy (trądzik pospolity, przebarwienia oraz trądzik różowaty), działających w zgodzie z cyklem biologicznym skóry.
Z dofinansowania środkami UE skorzystała także firma GNIOTPOL Trailers Sp. z o.o.,
której prezes Agata Duliniec również została Opolską Ambasadorką UE w dziedzinie przedsiębiorczości. Dzięki 6 milionom złotych wsparcia możliwe było wprowadzenie do oferty firmy serii produktów gamy USS (Ultralight Swap Systems). To systemy ultralekkich, wymiennych nadwozi samochodowych i przyczep oferujące zupełnie nowe możliwości transportu i magazynowania towarów. – Innowacyjność projektu polegała na maksymalnym obniżeniu masy własnej jednostek transportowych opartych na ultralekkich nadwoziach wymiennych i przyczepach (USS), przy równoczesnym zwiększeniu maksymalnie dostępnych ładowności zestawów. W projekcie zakładano, że gama produktów będzie nowatorska
na skalę świata
– wyjaśnia prezes Duliniec.Zgłosiliśmy wyniki prac (patentu) do Urzędu Patentowego w Polsce oraz w Europejskim Urzędzie Patentowym, procedura jest w toku
w obu przypadkach
– dodaje prezes GNIOTPOLU.

Europejskie Opolskie #widziszikorzystasz

Tu podaj tekst alternatywny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.

Dodaj ogłoszenie